Varmt välkomna till mansdominerad bransch

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Tjejresan har dragit igång. 28 gymnasietjejer från Kronoberg deltar i höstens satsning. Genom studiebesök och möten med kvinnor i teknikbranschen ska de förhoppningsvis inspireras att välja tekniska utbildningar.

2-Tjejresan
Foto: Johanna Wallin

Höstens Tjejresa inleddes med studiebesök på VEAB.

Tjejresor har tidigare gjorts i Kalmar län med mycket positivt mottagande, berättar projektledare Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost.

– Företagen menar att projektet gett ringar på vattnet. Fler tjejer har sökt sommarjobb och velat genomföra gymnasiearbete i regionens teknikföretag, säger hon.

I en studie som utvärderat elevernas erfarenheter av den tidigare Tjejresan säger de bland att: ”Det roliga med tjejresan var att man fick uppleva hur teknik ”funkar” i verkliga livet. Fick se mer praktiskt än vad man får i skolan.” och ”På tjejresan får man vara med och se på när saker händer till skillnad från att sitta i skolan och läsa i böcker. Tjejresan gjorde undervisningen roligare och lite annorlunda.”

Möjlighet att visa

Höstens tjejresa vänder sig till årskurs 2 och 3 på de naturvetenskapliga och tekniska programmen på Teknikum i Växjö, Haganässkolan i Älmhult och Wasaskolan i Tingsryd. Det blir totalt fyra tillfällen som tjejerna träffas för aktiviteter i höst. Vid första träffen här om veckan välkomnade Växjö Energi (VEAB).

– Vi vill delta i Tjejresan för detta ger oss en möjlighet att få visa hur det kan vara att jobba i en mansdominerad bransch, men också att visa på alla de möjligheter som energibranschen erbjuder. Vi hoppas kunna locka dem att söka vidare utbildning inom teknikområdet, säger personalchef Lena Björkqvist och fortsätter:

– En av tjejerna som besökte oss har tagit kontakt för att göra sitt projektarbete hos oss, vilket är väldigt roligt.

Lena Björkqvist betonar att det är viktigt för företaget att samarbeta med skolorna i närområdet.

– Detta för att på ett tidigt stadie säkra återväxten till våra olika yrkeskategorier samtidigt som i får ta del av ungdomarnas positiva energi!

Visa karriärvägar

Företrädarna för verksamheter som besöks under hösten ska i möjligaste mån vara kvinnor i olika positioner och representera olika yrkeskategorier. Besöken ska ge en inblick i olika verksamheters roll för en hållbar samhällsutveckling, teknikutveckling, möjligheter till jobb och vilka studievägar som leder till jobb.

– Ett viktigt inslag är att visa kvinnors karriärvägar inom mansdominerade yrken och hur viktigt det är för en verksamhets utveckling att den innefattar både män och kvinnor, säger Kerstin Eriksson.  Den avslutande aktiviteten blir ett besök på Linnéuniversitet. Då får tjejerna möta kvinnliga föreläsare, träffa kvinnliga studenter och få en inblick i studentlivet. Aktiviteterna ska också ge möjlighet att skapa kontakt och bilda nätverk.

– Vi hoppas på att förmå eleverna att stanna kvar i regionen för att jobba eller studera, alternativt komma tillbaka efter sin utbildning, säger Kerstin Eriksson. Det långsiktiga målet är även att skapa en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden.

Fotnot: Tjejresan arrangeras av KNUT-projektet genom Energikontor Sydost i samarbete med Linnéuniversitetet, GoTech och Regionförbundet södra Småland. KNUT-projektet är ett nationellt skolutvecklingsprojekt med syfte att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för klimat-, resurs- och energifrågor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Goda erfarenheter av ex-jobb ger blodad tand

SAMVERKAN För Wugang Tailored Blanks i Olofström har samarbete med Blekinge Tekniska högskola blivit en riktig framgång. "Det är verkligen en win-win-situation när vi kan bidra till att studenterna når sina mål, samtidigt som vi får chans att testa nya projekt", säger produktionschefen.
NYHET Publicerad:

Samarbete med hotellbranschen lockar elever

SAMVERKAN För hotellbranschen är det en stor utmaning att hitta personer med rätt kompetens. Det påskyndar nya sätt att samarbeta med skolan. Till hösten kommer Quality Hotel Globe att ha 20 elever från Realgymnasiet i sin verksamhet.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna positiva till obligatorisk prao

UTBILDNING Dags för prao på högstadiet. Återigen får åttor och nior pröva på arbetslivet ute på arbetsplatser. ”Jättebra!”, tycker Karin Rebas på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Samarbete gör Nobelgymnasiet starkare

YRKESUTBILDNING Nyrenoverad verkstadslokal, utbildningsutrustning, övningsbilar och kompetensutveckling. Det var några av nyheterna när Nobelgymnasiets samarbete med Volvo Car Sverige och Helmia Bil invigdes nyligen.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

Inspiration från skolans värld varje vecka

UTBILDNING För tre år sedan startade de sin Lärarpodcast för att sprida positiva och inspirerande exempel inom skolsverige. Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson är lärare i botten, men idag engagerar läraryrket dem på många fler plan än enbart i klassrummet.
NYHET Publicerad:

Samarbete med högskolan gav Färilaföretag skjuts i USA

SAMVERKAN Att företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker för att utveckla företaget är ett framgångsrecept som drivs av Högskolorna i Gävle och Dalarna.
NYHET Publicerad:

Smartmatte – matematik i samverkan med arbetslivet

SAMVERKAN Smartmatte är namnet på den nya digitala mattebok som lanserats i Skövdes skolor. Här finns uppgifter kopplade till hur matematik fungerar praktiskt i verkliga livet. Skövde värmeverk är ett av företagen som medverkar.
NYHET Publicerad:

Nyfikna femmor på tur i Volvos spännande värld

SAMVERKAN ”Skolan ska inte vara en skyddad verkstad”, anser Anna-Mari Chroscielewski, klasslärare i årskurs 5, Vilboksskolan i Olofström. Därför var hon snar att nappa på möjligheten att låta sina elever uppleva hur det är att jobba på Volvo.
NYHET Publicerad:

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

KODNING I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. För lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Därför startat nu Kodcentrum landets första lärarkodstuga.
NYHET Publicerad:

Goda resultat för yrkeshögskolan

KOMMENTAR Satsningen på en utbyggd yrkeshögskolan ger positiva resultat. Hittills har 525 utbildningar beviljats i år, det högsta antalet någonsin. Konsekvensen är fler jobb och att företag lättare kan rekrytera efterfrågad kompetens, skriver skolexpert Helen Rönnholm.
NYHET Publicerad:

Volvosteget ett steg in i arbete

SAMVERKAN Initiativet Volvosteget möjliggör för unga i åldern 18-24 år att varva teori och praktik och samtidigt få chansen att utvecklas inom ett yrke. ”Man växer under året och jag fick absolut upp självförtroendet”, säger Rebecca Eriksson.
NYHET Publicerad:

Teknikcollege stärker regional samverkan 

FYRA SNABBA TILL Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv som vid årsskiftet blir ny vd på Teknikcollege.
NYHET Publicerad:

Nu ska intresset för teknik lyfta mot nya höjder

TEKNIK Det är i grundskolan som intresset för naturvetenskap ska grundas. Det är en av utgångspunkterna för Mot Nya Höjder, ett projekt riktat till årskurserna 4-9. Nu tar det arbetet steget mot att bli en nationell modell för hur att intressera unga för teknik och naturvetenskap.
NYHET Publicerad:

Brist på kunskap om arbetslivet oroar många unga

UTBILDNING 7 av 10 ungdomar tycker att de har för lite kunskap om arbetsmarknaden och många vill ha mer kontakt med vuxna i skolan, visar en ny rapport från Fryshuset. Skola och utbildning är den fråga som flest ungdomar anser vara viktig.
NYHET Publicerad:

Vi tillsätter skuggutredning till regeringens högskoleutredning

DEBATT Svensk högskolepolitik är i stort behov av nya reformer, därför är det bra att regeringen har tillsatt en styr- och resursutredning. Men varken utredningens direktiv eller arbete hittills är tillfredsställande. Därför tar Svenskt Näringsliv nu ett nytt initiativ, en ”skuggutredning”. Den kommer att producera ett antal fristående rapporter med ett näringslivsperspektiv på den högre utbildningen, skriver Mikaela Almerud och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Grundskola och företag i gemensam tekniksatsning

TEKNIK Bättre samverkan mellan skola och näringliv krävs för en röd tråd av teknik i undervisning. Därför tog Volvo Cars och teknikklustret Techtank i slutet av november emot Olofströms kommuns NT-utvecklare för ett studiebesök.
NYHET Publicerad:

Sponsrat labb ska väcka kemisten i de unga

KEMI Ett toppmodernt kemilabb har öppnat på Universeum i Göteborg. Det är ett första steg i satsningen ”Älska Kemi”, som möjliggörs bland annat tack vare BASF, världens största kemiföretag, och bioläkemedelsföretaget Astra Zeneca.
NYHET Publicerad:

Svetsutbildning räddar storföretag i Alingsås

SAMVERKAN Akut brist på medarbetare med kunskap i plåt- och svetsteknik får verkstadsföretag i Alingsås att gå samman med kommunens campus och skräddarsy en ettårig vuxenutbildning.
NYHET Publicerad:

"Statsministern tror att han kan trolla igenom ett vinstförbud"

VÄLFÄRD Mellby Gård AB är numera AcadeMedias största ägare. Köpet gjordes mitt i en intensiv välfärdsdebatt. ”Det faller på sin orimlighet att det blir verklighet av hotet med vinstförbud. Skolan är bland det viktigaste vi har i ett samhälle, den vill vi vara med och utveckla”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.