Arbetsgivarens handbok i pensions- och försäkringsfrågor

BOK Publicerad
Forsakringar_pa_arbetsmarknaden_2018.pdf

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2018 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Boken ger dig som arbetsgivare en fördjupad information om kollektivavtalad försäkring och pension för arbetare och tjänstemän. Den beskriver vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkring enligt kollektivavtal, vilka försäkringar som ska tecknas och var försäkringarna ska tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens sociala kostnader och kostnader för kollektivavtalad försäkring och pension. Boken beskriver också de olika försäkringsdelarna som ingår i kollektivavtalad försäkring. Inom varje område beskrivs försäkringarna enligt lag och därefter de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare respektive tjänstemän.

  • Ålderspension
  • Sjukdom
  • Arbetsskada
  • Arbetslöshet
  • Föräldraledighet
  • Dödsfall

Författare