FoU
Foto: AstraZeneca

Bioläkemedelsföretaget Astra Zeneca tecknade en sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda 2009.

Astra Zeneca om vårdskatt: ”Förslaget slår direkt mot kvinnorna”

NYHET Publicerad

VÅRDSKATT Regeringen vill förmånsbeskatta vårdförsäkringar som tecknas av arbetsgivaren. Astra Zeneca är kritiskt till förslaget. "Det är svårt att förstå varför regeringen vill straffa de företag som jobbar aktivt för friskare medarbetare", säger Eva Landeståhl, HR-specialist.

Eva Landeståhl, HR-specialist på AstraZeneca

Eva Landeståhl, HR specialist på Astra Zeneca i Sverige, menar att regeringens förslag om vårdskatt är obegripligt.

Astra Zeneca har framgångsrikt minskat både den korta och den långa sjukfrånvaron i företaget och till sin hjälp har de tecknat privat sjukvårdsförsäkring för alla anställda.

Eva Landeståhl är HR specialist på Astra Zeneca i Sverige och menar att regeringens förslag om vårdskatt är obegripligt och motverkar sitt eget syfte.

– Det är svårt att förstå varför regeringen vill straffa de företag som jobbar aktivt för friskare medarbetare och för att få ner sjukfrånvaron. Vi har tecknat sjukvårdsförsäkring för alla anställda på Astra Zeneca. Det är en vinst för företaget, för den enskilde som slipper lidandet att stå i långa vårdköer och inkomstförlusten under sjukskrivningsperioden förkortas och inte minst för samhället, eftersom belastningen på de offentliga systemen minskar. Alla inblandade tjänar på detta, säger Eva Landeståhl.

Astra Zeneca tecknade sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda 2009 och tanken var att det skulle löna sig om sjukskrivningarna minskade med fem procent, berättar Eva Landeståhl. Det är en stor investering för företaget – som har lönat sig.

– Vi har nära 6 000 anställda och endast 0,7 procent är långtidssjukskrivna. Sjuskrivningsgraden är cirka 4,3 procent på Astra Zeneca. Det är mycket tack vare att vi är snabba med insatser och har kortat väntetiderna för den som behöver hjälp, säger hon.

Eva Landeståhl vänder sig mot att en sjukvårdsförsäkring skulle vara en gräddfil för höginkomsttagare. På företaget jobbar såväl forskare i Göteborg som tjänstemän och produktionspersonal i Södertälje.  Hon är orolig för att förslaget om straffskatt på privat vård drabbar de anställda. 

– Det här förslaget slår direkt mot kvinnorna, som enligt statistik i högre grad använder sig av försäkringen. Många av de som jobbar hos söker hjälp bland annat för skador på rörelseorganen och de får tillgång till snabb specialistvård som inte hade varit möjlig i den offentliga vården, på samma tid. 75 procent av utbetalningarna från försäkringsbolaget går till att betala kvinnors vårdkostnader. Det här är också en investering i ett längre arbetsliv, säger Eva Landeståhl.

Sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren omfattar idag runt en halv miljon anställda i Sverige. Många av de arbetsgivare som tecknar försäkring för de anställda är mindre företag, eftersom de drabbas hårt när en medarbetare blir sjukskriven. Eva Landeståhl pekar på att även ett stort företag som Astra Zeneca har svårt att ersätta en frånvarande medarbetare.

– Vi har visserligen större möjlighet att fördela arbetet på fler händer än mindre företag, men allt blir mer specialiserat. I produktion måste vi ta in konsulter vid sjukdom, eftersom vi har avancerad teknik, vilket är kostsamt. Vissa specialister inom forskningen är inte möjliga att ersätta. Vi är beroende av att vår personal är frisk och på arbetsplatsen, säger Eva Landeståhl.

Läs remissvar från Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.