Centern: Alla måste jobba

NYHET Publicerad

Flera friska och i arbete är avgörande för finansieringen av trygghetssystemen, menar Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet. "Det är svårt för svenska folket att veta vad som gäller om man blir sjuk. Jag förstår inte vad regeringen håller på med".

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Arbetet med att få fler friska personer som jobbar är komplext och för att få ner sjukskrivningarna behövs det ett brett arbete, enligt Solveig Zander. En effektiv rehabiliteringskedja, att snabbt följa upp sjukskrivningar, bra utredningar och inte minst - vård i tid -  är några av de delar hon nämner för en snabbare återgång i arbete.

– Att komma tillbaka till arbetslivet är många saker. Hela kedjan måste fungera för återgång i arbete, säger hon.

Om Centern kommer till makten skulle Solveig Zander börja med att införa en garanti till den som blir sjukskriven för hjälp och stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Hon vill även att den bortre gränsen som fanns i systemet under förra mandatperioden utvärderas och återinförs.

– Det behövs en garanti för individen. Det ska inte vara möjligt att vara sjukskriven hur länge som helst. Individen måste få rätt till insatser och hjälp tidigt, mycket tidigare än idag, säger hon.

Arbetsplatsen är också en viktig plats för rehabilitering. Solveig Zander är kritisk mot dagens stelbenta system vid deltidssjukskrivningar och lyfter fram förslag för ökad flexibilitet vid deltidssjukskrivning. Hon menar att det är nödvändigt för att arbetsgivaren tillsammans med den anställde ska ha möjlighet att hitta bästa lösningen för arbetsplatsen.

– Jag är övertygad om att man inte ska lämna arbetsplatsen, eftersom det är en bra plats för rehabilitering. Det behövs mer stöd till arbetsgivarna och en flexiblare sjukförsäkring. Det skulle vara bra både för arbetsgivare och för den som är sjukskriven. Alla arbetsplatser ser olika ut, säger Solveig Zander.

En viktig del av trygghetssystemen är pensionssystemet. Solveig Zander tror på Pensionsgruppens pensionsöverenskommelse och pekar på att det är nödvändigt med ett längre arbetsliv.

Hon menar också att Sverige inte har råd med en ojämställd arbetsmarknad, samtidigt som hon vill luckra upp rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden enligt de s.k. LAS-reglerna eftersom alla inte kan jobba till 69 år.

Det viktigaste, för att finansiera pensionssystemet, är att ingen står utanför arbetsmarknaden. Här är den största utmaningen att få in de nyanlända flyktingarna på arbetsmarknaden.

– Alla måste jobba längre men framförallt måste alla jobba. Tidigare har det varit problem att kvinnor jobbade mindre än män. Den stora utmaningen framöver är att nyanlända också ska jobba. Så finansierar vi pensionssystemet framöver. Vi har inte råd att låta någon stå utanför arbetsmarknaden, säger Solveig Zander.

Hon menar vidare att företagarnas eget försäkringsskydd är viktigt, inte bara för företagarna, utan för hela Sverige. Hon tycker inte att regeringen tar deras försäkringsskydd på allvar, samt att den vill lägga ansvar och kostnader på företagen.

– Ska vi få fler företag så måste fler vilja starta företag. Den frågan är mycket viktigare än vad den nuvarande regeringen tycker, konstaterar Solveig Zander.

– Det tar för lång tid för regeringen att presentera förslag för att stärka företagarnas skydd. De verkar mest vilja lägga extra skatter och bördor på företagen, det tror jag inte är lösningen, fortsätter hon.

Men det största hotet mot trygghetssystemen är bristen på förtroende. Solveig Zander är därför kritisk mot regeringens sätt att behandla sjukförsäkringen och menar att regeringen är likgiltig inför frågan.

– Det är svårt för svenska folket att veta vad som gäller om man blir sjuk. Jag förstår inte vad regeringen håller på med. Det är livsfarligt i ett samhälle att människor tappar förtroendet för trygghetssystemen, säger hon.

Vad gäller frågan om hur Centerpartiet ställer sig till regeringens förslag om skatt på vård betald av arbetsgivaren har hon ett tydligt svar.

– Jag är emot och vi tänker inte rösta för. Fungerade sjukvården bättre skulle inte det här behövas, säger Solveig Zander.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.