Centern: Alla måste jobba

NYHET Publicerad

Flera friska och i arbete är avgörande för finansieringen av trygghetssystemen, menar Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet. "Det är svårt för svenska folket att veta vad som gäller om man blir sjuk. Jag förstår inte vad regeringen håller på med".

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Arbetet med att få fler friska personer som jobbar är komplext och för att få ner sjukskrivningarna behövs det ett brett arbete, enligt Solveig Zander. En effektiv rehabiliteringskedja, att snabbt följa upp sjukskrivningar, bra utredningar och inte minst - vård i tid -  är några av de delar hon nämner för en snabbare återgång i arbete.

– Att komma tillbaka till arbetslivet är många saker. Hela kedjan måste fungera för återgång i arbete, säger hon.

Om Centern kommer till makten skulle Solveig Zander börja med att införa en garanti till den som blir sjukskriven för hjälp och stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Hon vill även att den bortre gränsen som fanns i systemet under förra mandatperioden utvärderas och återinförs.

– Det behövs en garanti för individen. Det ska inte vara möjligt att vara sjukskriven hur länge som helst. Individen måste få rätt till insatser och hjälp tidigt, mycket tidigare än idag, säger hon.

Arbetsplatsen är också en viktig plats för rehabilitering. Solveig Zander är kritisk mot dagens stelbenta system vid deltidssjukskrivningar och lyfter fram förslag för ökad flexibilitet vid deltidssjukskrivning. Hon menar att det är nödvändigt för att arbetsgivaren tillsammans med den anställde ska ha möjlighet att hitta bästa lösningen för arbetsplatsen.

– Jag är övertygad om att man inte ska lämna arbetsplatsen, eftersom det är en bra plats för rehabilitering. Det behövs mer stöd till arbetsgivarna och en flexiblare sjukförsäkring. Det skulle vara bra både för arbetsgivare och för den som är sjukskriven. Alla arbetsplatser ser olika ut, säger Solveig Zander.

En viktig del av trygghetssystemen är pensionssystemet. Solveig Zander tror på Pensionsgruppens pensionsöverenskommelse och pekar på att det är nödvändigt med ett längre arbetsliv.

Hon menar också att Sverige inte har råd med en ojämställd arbetsmarknad, samtidigt som hon vill luckra upp rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden enligt de s.k. LAS-reglerna eftersom alla inte kan jobba till 69 år.

Det viktigaste, för att finansiera pensionssystemet, är att ingen står utanför arbetsmarknaden. Här är den största utmaningen att få in de nyanlända flyktingarna på arbetsmarknaden.

– Alla måste jobba längre men framförallt måste alla jobba. Tidigare har det varit problem att kvinnor jobbade mindre än män. Den stora utmaningen framöver är att nyanlända också ska jobba. Så finansierar vi pensionssystemet framöver. Vi har inte råd att låta någon stå utanför arbetsmarknaden, säger Solveig Zander.

Hon menar vidare att företagarnas eget försäkringsskydd är viktigt, inte bara för företagarna, utan för hela Sverige. Hon tycker inte att regeringen tar deras försäkringsskydd på allvar, samt att den vill lägga ansvar och kostnader på företagen.

– Ska vi få fler företag så måste fler vilja starta företag. Den frågan är mycket viktigare än vad den nuvarande regeringen tycker, konstaterar Solveig Zander.

– Det tar för lång tid för regeringen att presentera förslag för att stärka företagarnas skydd. De verkar mest vilja lägga extra skatter och bördor på företagen, det tror jag inte är lösningen, fortsätter hon.

Men det största hotet mot trygghetssystemen är bristen på förtroende. Solveig Zander är därför kritisk mot regeringens sätt att behandla sjukförsäkringen och menar att regeringen är likgiltig inför frågan.

– Det är svårt för svenska folket att veta vad som gäller om man blir sjuk. Jag förstår inte vad regeringen håller på med. Det är livsfarligt i ett samhälle att människor tappar förtroendet för trygghetssystemen, säger hon.

Vad gäller frågan om hur Centerpartiet ställer sig till regeringens förslag om skatt på vård betald av arbetsgivaren har hon ett tydligt svar.

– Jag är emot och vi tänker inte rösta för. Fungerade sjukvården bättre skulle inte det här behövas, säger Solveig Zander.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.