Din guide till kollektivavtalade försäkringar + bilaga Premier för avtalsförsäkringar 2017

RAPPORT Publicerad
Din_gudie_till_kollektivavatalde_forsakringar_utskiftsformat.pdf
Premier_till_avtalsforsakringar_2017_bilaga.pdf

Informationsfolder att använda främst till nya medlemmar som har tecknat kollektivavtal. En sammanfattning av de kollektivavtalade försäkringarna samt en checklista vad företaget ska göra och tänka på när de ska teckna kollektivavtalad försäkring. Innehåller även en bilaga med premier för avtalsförsäkringar 2017.

Denna folder riktar sig till dig som arbetar på en medlemsorganisation att använda i ditt arbete med nya och presumtiva medlemmar.

Författare