Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2017

RAPPORT Publicerad
Forsakringar_arbetsmarknaden_lag_kollektivavtal_2017.pdf.

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2017 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Boken ger dig som arbetsgivare en fördjupad information om kollektivavtalad försäkring och pension för arbetare och tjänstemän.

Boken beskriver vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkring enligt kollektivavtal, vilka försäkringar som ska tecknas och var försäkringarna ska tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens sociala kostnader och kostnader för kollektivavtalad försäkring och pension.

Boken beskriver också de olika försäkringsdelarna som ingår i kollektivavtalad försäkring. Inom varje område beskrivs försäkringarna enligt lag och därefter de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare respektive tjänstemän.

  • Ålderspension
  • Sjukdom
  • Arbetsskada
  • Arbetslöshet
  • Föräldraledighet
  • Dödsfall

Författare