Hårt arbete råder bot på utmattningssyndrom

NYHET Publicerad

OHÄLSA Antalet personer med utmattningssyndrom ökar. I spåren följer långa sjukskrivningar. "För en person med utmattningssyndrom är det viktigt att jobba med sig själv och att lära sig sätta gränser och prioritera om, säger arbetsterapeut Elisabeth Elinder.

Elisabeth Elinder.

Elisabeth Elinder arbetar som arbetsterapeut på Stressmottagningen.

Ann Marie Begler

Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör.

Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. En rapport från Försäkringskassan visar att personer med psykiatriska diagnoser har de längsta sjukskrivningstiderna. Det tar också längre tid för dem att komma tillbaka till arbete. Återfall i ny sjukskrivning är också vanligare än vid andra diagnoser och risken att permanent hamna utanför arbetsmarknaden är högre.

– Det finns fall där sjukskrivning är rätt åtgärd, men det finns också situationer där en annan behandling måste övervägas. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för att rätt insatser sätts in och på så sätt förkorta sjukfrånvaro, säger Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör.

Diagnosgruppen ”Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress” står för hälften av sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser, där ingår akut stressreaktion och utmattningssyndrom som de vanligaste diagnoserna.

Några som jobbar dagligen med att hjälpa personer tillbaka till arbete vid psykisk sjukdom är Stressmottagningen i Stockholm. De arbetar med personer med utmattningssyndrom. Antalet personer med utmattningssyndrom har ökat kraftigt de senaste åren och långa sjukskrivningar är vanliga. Drygt 2 000 personer har passerat mottagningen sedan den öppnade, år 2000, och av dem är cirka 80 procent kvinnor. Stressmottagningens metoder har hjälpt många tillbaka till arbete.

Elisabeth Elinder arbetar som arbetsterapeut på Stressmottagningen. Hon menar att sjukskrivningstiden ska användas konstruktivt och aktivt under tiden för rehabilitering.

– Att vara sjukskriven handlar inte om att vara passiv. Tvärtom så är det är ett omfattande program. För en person med utmattningssyndrom är det viktigt att jobba med sig själv och att lära sig sätta gränser och prioritera om, säger hon.

Elisabeth Elinder berättar att flertalet forskare är knutna till Stressmottagningen för att hitta framgångsrika metoder för rehabilitering och att många av deras patienter kommer tillbaka till arbete. Rehabiliteringsprogrammet vid Stressmottagningen varar i cirka sex månader och sker både individuellt och i grupp. Hon menar att med hårt arbete och rätt insatser är återgång i arbete möjligt.

– Det finns inga snabba vägar för den med utmattningssyndrom, det är hårt arbete för den som kommer hit men vi är specialister och vi bidrar till att många återgår i arbete. Livet blir inte som förr men många av våra patienter är positiva efteråt och vill verkligen förändra vardagen, säger hon. 

Stressmottagningen jobbar aktivt tillsammans med arbetsgivarna. En central del av rehabiliteringen på Stressmottagningen är kontakten med arbetsplatsen och Elisabeth Elinder menar att det är avgörande för att arbetsplatsen ska kunna bli ett så bra stöd som möjligt vid återgång i arbete. Hon ger praktiska råd och verktyg för hur den anställde och arbetsgivaren tillsammans kan tänka och planera för en arbetsåtergång. Hon gör också arbetsplatsbesök.

– En viktig framgångsfaktor är att få arbetsgivaren att känna sig involverad och delaktig tidigt i den anställdes rehabiliteringsprocess. Vi är också ett stöd för arbetsgivarna, säger Elisabeth Elinder.

Att samverkan sker mellan alla aktörer när en person ska tillbaka i arbetet, menar Elisabeth Elinder är viktigt för framgång. Kunskaperna om utmattningssyndrom är dock mycket ojämn bland sjukskrivande läkare och Försäkringskassans handläggare. Med ökad kunskap om olika psykiatriska diagnoser och aktiv samverkan, tror hon, att de långa sjukskrivningarna kan minska.

– Det är stor skillnad mellan olika psykiska diagnoser. Utmattningssyndrom kan inte jämföras med annan psykisk ohälsa. Det måste man ha klart för sig om man ska kunna hjälpa individen, säger Elisabeth Elinder.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.