Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2018 - vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

RAPPORT Publicerad
Introduktioin_till_forsakringar_pa_arbetsmarkanden_2018.pdf

Arbetsgivare som blir medlem i Svenskt Näringsliv genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund är som regel enligt gällande kollektivavtal skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Vi informerar dig som arbetsgivare om vad det innebär för företaget och hur du praktiskt går tillväga för att uppfylla företagets skyldigheter. Informationshäftet innehåller en kortfattad översikt över de kollektivavtalade försäkringarna på den privata arbetsmarknaden och arbetsgivarens kostnader.

Författare