Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2019 - vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

RAPPORT Publicerad
Introduktion_till_forsakringar_arbetsmarknaden_sv_2019.pdf

Arbetsgivare som blir medlem i Svenskt Näringsliv genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund är som regel enligt kollektivavtalet skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda.

Vi informerar dig som arbetsgivare om vad det innebär för företaget och hur du praktiskt går tillväga för att uppfylla företagets skyldigheter.

Häftet innehåller också en översikt över arbetsgivarens kostnader och de kollektivavtalade försäkringarnas innehåll.