L vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

NYHET Publicerad

VALSPECIAL Emma Carlsson Löfdahl (L) vill att första reformen efter ett maktskifte ska innebära mer stöd till sjukskrivna. ”Jag vill att den bortre tidsgränsen ska återinföras för att garantera hjälp tillbaka till arbete”

Emma Carlsson L

Vid ett maktskifte vill Liberalerna börja med att införa tidiga kontrollstationer för sjukförsäkringen, enligt Emma Carlsson Löfdahl.

Emma Carlsson Löfdahl (L) är ledamot i socialförsäkringsutskottet och menar att friskare medarbetare och minskade sjukskrivningar är det viktigaste för finansieringen av socialförsäkringen framöver. Tidig hjälp och stöd är en förutsättning för fler i arbete.

– Vid ett maktskifte vill Liberalerna börja med att införa tidiga kontrollstationer för sjukförsäkringen. Ingen ska gå utan stöd och hjälp. Jag vill också att den bortre tidsgränsen ska återinföras för att garantera hjälp tillbaka till arbete, säger hon.

Hon pekar på att många olika saker spelar in för ett framgångsrikt arbete med minskade sjukskrivningar. Liberalerna vill se en reform för ett mer flexibelt system för deltidssjukskrivna och hon pekar på att dagens system hindrar människor med sjukskrivning från att jobba mer och snabbare komma tillbaka till arbetslivet.

– Dagens system är väldigt fyrkantigt. Ett mer flexibelt system där individen, tillsammans med arbetsgivaren, kan anpassa antalet arbetade timmar efter arbetsuppgifterna. Årsarbetstid kan vara en lösning i vissa fall. Det gäller att hitta balansgången mellan individens behov och arbetsgivarens möjligheter, säger hon.

En av de största utmaningarna framöver menar Emma Carlsson Löfdahl är den ökande psykiska ohälsan.

– En utmaning framöver är att komma åt den ökade psykiska ohälsan. Hjälp och stöd till den enskilde måste bli bättre från myndigheter. Jag har själv sett från nära håll hur bristen på stöd kan förlänga sjukskrivning, säger Emma Carlsson Löfdahl.

Bristande jämställdhet ser Emma Carlsson Löfdahl som en av orsakerna bakom ökande sjukskrivningar och pekar på att många kvinnor tar stort ansvar för familj och barn.

– Kvinnor lägger mer tid på hemarbete som läggs till arbetsdagen. Bristande jämställdhet bidrar till stress. Jag är övertygad om att om familjer delade mer på ansvaret hemma så skulle sjukskrivningarna minska. Alla blir inte sjuka av jobbet, säger hon.

Att arbetslivet blir längre tror Emma Carlsson Löfdahl är nödvändigt för pensionssystemet, men också en möjlighet eftersom livslängden ökar och antalet friska år i arbetslivet också ökar. Liberalerna står bakom pensionsgruppens förslag.

– Vi lever längre och därför måste vi jobba längre. Det är viktigt att det finns förutsättningar för många olika karriärer. Där kan politikerna hjälpa till, säger hon.  

Hon berättar att Liberalerna inte kommer att rösta för en tredelad föräldraförsäkring. Liberalerna har ett förslag för en mer flexibel föräldraförsäkring, där en familj ska kunna välja antalet dagar och anpassa ersättningen.

– Liberalerna vill ha kvar dagens tre pappamånader men inte en tredelad försäkring Vi har ett förslag med möjlighet att välja färre föräldraförsäkringsdagar med 100 procents ersättning eller fler dagar med 70 procent ersättning. Alla familjer ser olika ut och har olika behov. Oavsett modell så är det viktigt att dagarna tas ut tidigt under barnens första år, säger Emma Carlsson Löfdahl.

Förslaget om skatt på vård som arbetsgivaren tillhandahåller är Liberalerna mot. Emma Carlsson Löfdahl menar att det slår hårt mot mindre företagare och straffar de arbetsgivare som jobbar för friskare medarbetare.

– Vi är mot förslaget främst eftersom det slår mot de mindre företagarna, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.