L vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

NYHET Publicerad

VALSPECIAL Emma Carlsson Löfdahl (L) vill att första reformen efter ett maktskifte ska innebära mer stöd till sjukskrivna. ”Jag vill att den bortre tidsgränsen ska återinföras för att garantera hjälp tillbaka till arbete”

Emma Carlsson L

Vid ett maktskifte vill Liberalerna börja med att införa tidiga kontrollstationer för sjukförsäkringen, enligt Emma Carlsson Löfdahl.

Emma Carlsson Löfdahl (L) är ledamot i socialförsäkringsutskottet och menar att friskare medarbetare och minskade sjukskrivningar är det viktigaste för finansieringen av socialförsäkringen framöver. Tidig hjälp och stöd är en förutsättning för fler i arbete.

– Vid ett maktskifte vill Liberalerna börja med att införa tidiga kontrollstationer för sjukförsäkringen. Ingen ska gå utan stöd och hjälp. Jag vill också att den bortre tidsgränsen ska återinföras för att garantera hjälp tillbaka till arbete, säger hon.

Hon pekar på att många olika saker spelar in för ett framgångsrikt arbete med minskade sjukskrivningar. Liberalerna vill se en reform för ett mer flexibelt system för deltidssjukskrivna och hon pekar på att dagens system hindrar människor med sjukskrivning från att jobba mer och snabbare komma tillbaka till arbetslivet.

– Dagens system är väldigt fyrkantigt. Ett mer flexibelt system där individen, tillsammans med arbetsgivaren, kan anpassa antalet arbetade timmar efter arbetsuppgifterna. Årsarbetstid kan vara en lösning i vissa fall. Det gäller att hitta balansgången mellan individens behov och arbetsgivarens möjligheter, säger hon.

En av de största utmaningarna framöver menar Emma Carlsson Löfdahl är den ökande psykiska ohälsan.

– En utmaning framöver är att komma åt den ökade psykiska ohälsan. Hjälp och stöd till den enskilde måste bli bättre från myndigheter. Jag har själv sett från nära håll hur bristen på stöd kan förlänga sjukskrivning, säger Emma Carlsson Löfdahl.

Bristande jämställdhet ser Emma Carlsson Löfdahl som en av orsakerna bakom ökande sjukskrivningar och pekar på att många kvinnor tar stort ansvar för familj och barn.

– Kvinnor lägger mer tid på hemarbete som läggs till arbetsdagen. Bristande jämställdhet bidrar till stress. Jag är övertygad om att om familjer delade mer på ansvaret hemma så skulle sjukskrivningarna minska. Alla blir inte sjuka av jobbet, säger hon.

Att arbetslivet blir längre tror Emma Carlsson Löfdahl är nödvändigt för pensionssystemet, men också en möjlighet eftersom livslängden ökar och antalet friska år i arbetslivet också ökar. Liberalerna står bakom pensionsgruppens förslag.

– Vi lever längre och därför måste vi jobba längre. Det är viktigt att det finns förutsättningar för många olika karriärer. Där kan politikerna hjälpa till, säger hon.  

Hon berättar att Liberalerna inte kommer att rösta för en tredelad föräldraförsäkring. Liberalerna har ett förslag för en mer flexibel föräldraförsäkring, där en familj ska kunna välja antalet dagar och anpassa ersättningen.

– Liberalerna vill ha kvar dagens tre pappamånader men inte en tredelad försäkring Vi har ett förslag med möjlighet att välja färre föräldraförsäkringsdagar med 100 procents ersättning eller fler dagar med 70 procent ersättning. Alla familjer ser olika ut och har olika behov. Oavsett modell så är det viktigt att dagarna tas ut tidigt under barnens första år, säger Emma Carlsson Löfdahl.

Förslaget om skatt på vård som arbetsgivaren tillhandahåller är Liberalerna mot. Emma Carlsson Löfdahl menar att det slår hårt mot mindre företagare och straffar de arbetsgivare som jobbar för friskare medarbetare.

– Vi är mot förslaget främst eftersom det slår mot de mindre företagarna, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.