Peter Seger, vd Sophiahemmet.

Peter Seger, vd Sophiahemmet.

Sjukhus-vd om nya vårdskatten: "Helt feltänkt"

NYHET Publicerad

VÅRDSKATT Peter Seger är vd för Sophiahemmet i Stockholm. Han är kritisk mot regeringens förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar och har, trots att Sophiahemmet driver egen sjukvårdsverksamhet, tecknat sjukvårdsförsäkring till alla sina anställda.

Peter Seger är vd för Sophiahemmet i Stockholm. Han är kritisk mot regeringens förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar och har, trots att Sophiahemmet driver egen sjukvårdsverksamhet, tecknat sjukvårdsförsäkring till alla sina anställda.

– För oss är det viktigt med friska medarbetare. Förslaget är helt feltänkt. Som arbetsgivare vill jag att alla anställda ska komma tillbaka så snabbt som möjligt till arbetsplatsen, säger Peter Seger.

Han menar att det finns många missuppfattningar om sjukvårdsförsäkringar idag. Han pekar på att statistik visar att över hälften av de som har tecknat försäkring har en lön under brytpunkten och att de som försäkras finns i alla branscher. Anledningen till att det är stor spridning bland de försäkrade är, enligt Peter Seger, att många arbetsgivare tecknar sjukförsäkringar för alla anställda.

– Jag upplever att det finns en föreställning om att försäkringarna bara gäller vissa grupper men det stämmer inte. Många arbetsgivare tecknar gruppförsäkringar så alla på arbetsplatsen försäkrade, säger han.

Peter Seger är orolig för vad regeringens förslag kan medföra. Han menar att förslaget kan få motsatt effekt mot vad regeringen önskar och att det riskerar att bli en försäkring för några få.

– Det jag befarar är att förslaget kan leda till att försäkringarna återgår till att vara en förmån för högre tjänstemän. Det finns alltid en betalningsvilja för företag att ledningspersoner snabbt ska vara tillbaka på arbetet och att de med högre löner också har större möjlighet att förmånsbeskattas för några tusenlappar. Den möjligheten har inte alla som omfattas av försäkringen idag. Jag hoppas att regeringen drar tillbaka förslaget, säger Peter Seger.

Handlar om hälsa – inte en tjänstebil

Att hälso- och sjukvård till de anställda, till exempel genom sjukvårdsförsäkring, skulle gå att likställa med andra löneförmåner är något Peter Seger protesterar kraftigt mot. Han menar att det inte går att jämföra en tjänstebil med en sjukvårdsförsäkring, som han anser är innebörden av regeringens förslag.   

– Vi har sjukvårdsförsäkring till alla anställda för tillgång till snabb vård om det behövs. Om det är något som jag som arbetsgivare vill att mina anställda ska ha – är det då en förmån? Det går knappast att likställa sjukvårdsförsäkring med en tjänstebil – som regeringen vill göra, säger han.

Anledningen till att arbetsgivare köper privat vård till sina anställda tror Peter Seger beror på att det finns en osäkerhet hos arbetsgivarna om ens medarbetare snabbt kan få tillgång till rätt vård. Ett annat skäl är att om det händer något så har man också möjlighet att planera för en operation eller behandling.

– Arbetsgivare och anställda vill ha vård så fort det går, men också kunna planera. Det är bra för individen och lönsamt för arbetsgivaren, säger Peter Seger.

Förslaget att förmånsbeskatta privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren riskerar också att drabba den vård som köps in direkt av arbetsgivaren från vårdgivaren, som psykologsamtal eller sjukgymnastik, vilket är en stor del av det förebyggande arbete som arbetsgivaren frivilligt betalar för sina anställda. Peter Seger är kritisk mot att förslaget har stora brister och menar att det är oklart om vilka typer av vårdinsatser som ska beskattas och vilka som är skattefria. Det är inte rimligt att man vid varje vårdkonsultation ska behöva bedöma om en behandling är skattefri eller inte.

– Förslaget är dåligt utrett när det gäller konsekvenserna. Det bygger på en förenklad bild av verkligheten. Vård är komplicerat och knutet till många lagar och regler. Förslaget som det ser ut nu kommer att leda till bekymmer i framtiden över tolkningar, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.