Peter Seger, vd Sophiahemmet.

Peter Seger, vd Sophiahemmet.

Sjukhus-vd om nya vårdskatten: "Helt feltänkt"

NYHET Publicerad

VÅRDSKATT Peter Seger är vd för Sophiahemmet i Stockholm. Han är kritisk mot regeringens förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar och har, trots att Sophiahemmet driver egen sjukvårdsverksamhet, tecknat sjukvårdsförsäkring till alla sina anställda.

Peter Seger är vd för Sophiahemmet i Stockholm. Han är kritisk mot regeringens förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar och har, trots att Sophiahemmet driver egen sjukvårdsverksamhet, tecknat sjukvårdsförsäkring till alla sina anställda.

– För oss är det viktigt med friska medarbetare. Förslaget är helt feltänkt. Som arbetsgivare vill jag att alla anställda ska komma tillbaka så snabbt som möjligt till arbetsplatsen, säger Peter Seger.

Han menar att det finns många missuppfattningar om sjukvårdsförsäkringar idag. Han pekar på att statistik visar att över hälften av de som har tecknat försäkring har en lön under brytpunkten och att de som försäkras finns i alla branscher. Anledningen till att det är stor spridning bland de försäkrade är, enligt Peter Seger, att många arbetsgivare tecknar sjukförsäkringar för alla anställda.

– Jag upplever att det finns en föreställning om att försäkringarna bara gäller vissa grupper men det stämmer inte. Många arbetsgivare tecknar gruppförsäkringar så alla på arbetsplatsen försäkrade, säger han.

Peter Seger är orolig för vad regeringens förslag kan medföra. Han menar att förslaget kan få motsatt effekt mot vad regeringen önskar och att det riskerar att bli en försäkring för några få.

– Det jag befarar är att förslaget kan leda till att försäkringarna återgår till att vara en förmån för högre tjänstemän. Det finns alltid en betalningsvilja för företag att ledningspersoner snabbt ska vara tillbaka på arbetet och att de med högre löner också har större möjlighet att förmånsbeskattas för några tusenlappar. Den möjligheten har inte alla som omfattas av försäkringen idag. Jag hoppas att regeringen drar tillbaka förslaget, säger Peter Seger.

Handlar om hälsa – inte en tjänstebil

Att hälso- och sjukvård till de anställda, till exempel genom sjukvårdsförsäkring, skulle gå att likställa med andra löneförmåner är något Peter Seger protesterar kraftigt mot. Han menar att det inte går att jämföra en tjänstebil med en sjukvårdsförsäkring, som han anser är innebörden av regeringens förslag.   

– Vi har sjukvårdsförsäkring till alla anställda för tillgång till snabb vård om det behövs. Om det är något som jag som arbetsgivare vill att mina anställda ska ha – är det då en förmån? Det går knappast att likställa sjukvårdsförsäkring med en tjänstebil – som regeringen vill göra, säger han.

Anledningen till att arbetsgivare köper privat vård till sina anställda tror Peter Seger beror på att det finns en osäkerhet hos arbetsgivarna om ens medarbetare snabbt kan få tillgång till rätt vård. Ett annat skäl är att om det händer något så har man också möjlighet att planera för en operation eller behandling.

– Arbetsgivare och anställda vill ha vård så fort det går, men också kunna planera. Det är bra för individen och lönsamt för arbetsgivaren, säger Peter Seger.

Förslaget att förmånsbeskatta privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren riskerar också att drabba den vård som köps in direkt av arbetsgivaren från vårdgivaren, som psykologsamtal eller sjukgymnastik, vilket är en stor del av det förebyggande arbete som arbetsgivaren frivilligt betalar för sina anställda. Peter Seger är kritisk mot att förslaget har stora brister och menar att det är oklart om vilka typer av vårdinsatser som ska beskattas och vilka som är skattefria. Det är inte rimligt att man vid varje vårdkonsultation ska behöva bedöma om en behandling är skattefri eller inte.

– Förslaget är dåligt utrett när det gäller konsekvenserna. Det bygger på en förenklad bild av verkligheten. Vård är komplicerat och knutet till många lagar och regler. Förslaget som det ser ut nu kommer att leda till bekymmer i framtiden över tolkningar, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.