”Skyddet för företagare måste öka”

NYHET Publicerad

FÖRSÄKRINGSSKYDD Företagare använder socialförsäkringar i mindre utsträckning än anställda. Bland annat upplevs föräldraförsäkringen som krånglig och oförutsägbar, visar en rapport från Riksrevisionen. "Skyddet för företagare måste öka", säger Anna-Lena Bohm, vd för UniGuide.

Anna-Lena Bohm
Foto: Ernst Henry Photography AB

Det är viktigt att veta förutsättningarna och att kunna planera för företagare, enligt Anna-Lena Bohm.

Försäkringsskyddet för företagare är avgörande för att fler ska våga starta företag. Oroande resultat från en granskning som Riksrevisionen genomfört av Försäkringskassans handläggning av föräldrapenningärenden, visar att företagare anser att föräldraförsäkringen är krånglig och oförutsägbar och att stort ansvar ligger på den enskilde företagaren för att få rätt information. Samtidigt har regeringen skickat ett förslag på remiss som stärker försäkringsskyddet för företagare.

– Skyddet för företagare måste öka. Om försäkringssystemen upplevs som osäkra och oförutsägbara för företagare, får det konsekvensen att människor inte vågar ta steget till företagande. Trygghet är speciellt viktigt för kvinnor och vi behöver få fler kvinnor som är egenföretagare, säger Anna-Lena Bohm, vd UniGuide AB.

Riksrevisionen pekar i sin rapport, Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (RiR 2018:1), på att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i mindre utsträckning än anställda.

I granskningen har Riksrevisionen intervjuat företagare som berättar att de upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor. Företagarna lyfter framförallt frågan om svårigheten att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan. Anna-Lena Bohm håller med om kritiken och menar att förutsägbarhet är den viktigaste frågan för företagare.

– Det ska vara enkelt, förutsägbart och hanterbart. Det är viktigt för företagare att veta förutsättningarna och att kunna planera, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att förbättra informationen till företagare. Man pekar på att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin sjukpenninggrundande inkomst fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende. Ett förhandsbesked kan ge en ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet och osäkerheten om hur stor exempelvis föräldrapenning företagaren kan räkna med minskar.

Anna-Lena Bohm håller med i Riksrevisionens slutsatser och efterfrågar även förståelse för företagarens perspektiv hos Försäkringskassan. Hon berättar att hon skadade sig när hon startade sitt företag, vilket ledde till en sjukskrivning på 3 månader. Hon valde dock att börja arbeta redan efter en vecka, men orkade endast tre av fem dagar. Hon upplevde det svårt och krångligt att få ut ersättning för de dagar hon inte jobbade.

 – Jag upplevde mig ifrågasatt för att jag kunde jobba. Men som företagare måste man jobba om man kan. Ingen annan kan göra jobbet, säger Anna-Lena Bohm.

Ett förslag från regeringen som stärker företagarnas eget försäkringsskydd är på remiss. Förslaget innebär att den ersättning som företagaren får vid sjukdom och föräldraledighet, ska beräknas lika oavsett om företaget är ett aktiebolag eller enskild firma. Dessutom föreslås en förlängning av skyddet under det så kallade uppbyggnadsskedet, från två till tre år.

– Jag tycker förslaget är bra och det är efterlängtat. Skyddet ska vara lika för alla – oavsett om du har aktiebolag eller enskild firma. Samtidigt är det bra att stärka och förlänga skyddet för nystartade företag, säger Anna-Lena Bohm. 

Hon pekar på ytterligare förändringar som hon gärna vill se och som är viktiga för att öka skyddet för företagare. 

– En annan viktig fråga är att förstå att företagare och företag är olika. Därför borde möjligheten att bestämma antalet karensdagar vara individuellt även för företagare i aktiebolag, säger Anna-Lena Bohm.

Att stärka skyddet för företagare är avgörande för att fler ska starta företag, menar Anna-Lena Bohm. Hon tror inte att sjukskrivningarna kommer att öka med förändringarna, däremot kommer tryggheten att öka.

– Som företagare vill man inte vara sjuk. Många gånger är det inte möjligt att vara borta från arbetet. Samtidigt är det viktigt att skyddet finns för alla. Man kan få en allvarlig sjukdom. Inte minst betalar företagare mycket pengar till försäkringen, man ska ha samma rätt till trygghet. Det är hög tid att förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionens rapport

Läs remissvar från Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i omställning får nytt jobb, högre lön och befattning

OMSTÄLLNING Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning, det visar ny statistik från TRR, Trygghetsrådet. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda. Lennart Hedström, vd på TRR, menar att det kan finnas flera förklaringar till statistiken.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om inspektionens kritik: ”Förändringar behövdes”

SOCIALFÖRSÄKRING Styrningen av Försäkringskassan behöver bli mer långsiktig och uthållig, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. "Regeringens uppdrag om mer stöd till människor och förändringar på myndigheten behövdes", säger socialminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

Satsningar på frisk start för unga i arbetslivet

SOCIALFÖRSÄKRING Sjukskrivningarna ökar men det saknas forskning om varför. AFA försäkring satsar därför på ett fyraårigt forskningsprogram om unga i arbetslivet. Skanska jobbar förebyggande. "En frisk start på arbetslivet är viktigt. Det gäller både ohälsa såväl som olyckor. Vi har en nollvision för olyckor på våra arbetsplatser och sätter alltid säkerheten först", säger Ann Eriksson, HR specialist.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.