”Skyddet för företagare måste öka”

NYHET Publicerad

FÖRSÄKRINGSSKYDD Företagare använder socialförsäkringar i mindre utsträckning än anställda. Bland annat upplevs föräldraförsäkringen som krånglig och oförutsägbar, visar en rapport från Riksrevisionen. "Skyddet för företagare måste öka", säger Anna-Lena Bohm, vd för UniGuide.

Anna-Lena Bohm
Foto: Ernst Henry Photography AB

Det är viktigt att veta förutsättningarna och att kunna planera för företagare, enligt Anna-Lena Bohm.

Försäkringsskyddet för företagare är avgörande för att fler ska våga starta företag. Oroande resultat från en granskning som Riksrevisionen genomfört av Försäkringskassans handläggning av föräldrapenningärenden, visar att företagare anser att föräldraförsäkringen är krånglig och oförutsägbar och att stort ansvar ligger på den enskilde företagaren för att få rätt information. Samtidigt har regeringen skickat ett förslag på remiss som stärker försäkringsskyddet för företagare.

– Skyddet för företagare måste öka. Om försäkringssystemen upplevs som osäkra och oförutsägbara för företagare, får det konsekvensen att människor inte vågar ta steget till företagande. Trygghet är speciellt viktigt för kvinnor och vi behöver få fler kvinnor som är egenföretagare, säger Anna-Lena Bohm, vd UniGuide AB.

Riksrevisionen pekar i sin rapport, Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (RiR 2018:1), på att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i mindre utsträckning än anställda.

I granskningen har Riksrevisionen intervjuat företagare som berättar att de upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor. Företagarna lyfter framförallt frågan om svårigheten att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan. Anna-Lena Bohm håller med om kritiken och menar att förutsägbarhet är den viktigaste frågan för företagare.

– Det ska vara enkelt, förutsägbart och hanterbart. Det är viktigt för företagare att veta förutsättningarna och att kunna planera, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att förbättra informationen till företagare. Man pekar på att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin sjukpenninggrundande inkomst fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende. Ett förhandsbesked kan ge en ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet och osäkerheten om hur stor exempelvis föräldrapenning företagaren kan räkna med minskar.

Anna-Lena Bohm håller med i Riksrevisionens slutsatser och efterfrågar även förståelse för företagarens perspektiv hos Försäkringskassan. Hon berättar att hon skadade sig när hon startade sitt företag, vilket ledde till en sjukskrivning på 3 månader. Hon valde dock att börja arbeta redan efter en vecka, men orkade endast tre av fem dagar. Hon upplevde det svårt och krångligt att få ut ersättning för de dagar hon inte jobbade.

 – Jag upplevde mig ifrågasatt för att jag kunde jobba. Men som företagare måste man jobba om man kan. Ingen annan kan göra jobbet, säger Anna-Lena Bohm.

Ett förslag från regeringen som stärker företagarnas eget försäkringsskydd är på remiss. Förslaget innebär att den ersättning som företagaren får vid sjukdom och föräldraledighet, ska beräknas lika oavsett om företaget är ett aktiebolag eller enskild firma. Dessutom föreslås en förlängning av skyddet under det så kallade uppbyggnadsskedet, från två till tre år.

– Jag tycker förslaget är bra och det är efterlängtat. Skyddet ska vara lika för alla – oavsett om du har aktiebolag eller enskild firma. Samtidigt är det bra att stärka och förlänga skyddet för nystartade företag, säger Anna-Lena Bohm. 

Hon pekar på ytterligare förändringar som hon gärna vill se och som är viktiga för att öka skyddet för företagare. 

– En annan viktig fråga är att förstå att företagare och företag är olika. Därför borde möjligheten att bestämma antalet karensdagar vara individuellt även för företagare i aktiebolag, säger Anna-Lena Bohm.

Att stärka skyddet för företagare är avgörande för att fler ska starta företag, menar Anna-Lena Bohm. Hon tror inte att sjukskrivningarna kommer att öka med förändringarna, däremot kommer tryggheten att öka.

– Som företagare vill man inte vara sjuk. Många gånger är det inte möjligt att vara borta från arbetet. Samtidigt är det viktigt att skyddet finns för alla. Man kan få en allvarlig sjukdom. Inte minst betalar företagare mycket pengar till försäkringen, man ska ha samma rätt till trygghet. Det är hög tid att förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionens rapport

Läs remissvar från Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Flygande start för ME:s nya youtubefilm

YRKESVAL På mindre än tre dygn fick filmen om livet som maskinförare som producerats av youtubestjärnan Hampus Hedström och Maskinentreprenörerna över 80 000 visningar. Och intresset håller sig.
NYHET Publicerad:

Skarp kritik mot S förslag om pensioner

PENSION Socialdemokraterna har presenterat ett förslag om höjda pensioner. Att arbetsgivarna ska stå för notan möts med huvudskakningar från företagare. Nu riktar även ledamöter i riksdagens pensionsgrupp skarp kritik mot förslaget.
NYHET Publicerad:

Undersökning: Lågt förtroende för trygghetssystemen hos företagare

TRYGGHETSSYSTEMEN Mer än varannan företagare räknar inte med att få tillräcklig ekonomisk kompensation via trygghetssystemen. Fyra av tio tror inte att de får det ekonomiska stöd de behöver om de blir föräldrar, visar en rapport från Swedbank. "Resultaten är alarmerande", säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på banken.
NYHET Publicerad:

Kritiserade rehabiliteringsplaner återinförs

REHABPLANER Obligatoriska rehabiliteringsplaner återinförs från 1 juli. Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, är kritisk mot att regeringen vill återinföra något som tidigare visat sig verkningslöst.
NYHET Publicerad:

Sjukförsäkringen ska hjälpa fler tillbaka till arbete

VALSPECIAL Växande psykisk ohälsa och allt fler långa sjukskrivningar utmanar socialförsäkringssystemet, enligt moderaterna. Johan Forssell (M) pekar på att Sverige trots en frisk befolkning har en hög sjukskrivning.
NYHET Publicerad:

Viktig utredning om ökad trygghet för företagare

KOMMENTAR Regeringen tillsätter en utredning som ser över socialförsäkringssystemet för företagare. Det gäller till exempel ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Ett bättre, enklare och mer förutsebart regelverk inom socialförsäkringen är efterfrågat", skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Kritiserad vårdskatt omgärdad av oklarheter

SKATT Regeringens hårt kritiserade förslag om vårdskatt, som har antagits som lag, innehåller oklarheter och stora gränsdragningsproblem. Det tycker både arbetsgivare och Skatteverket. ”Det finns flera gränsdragningsfrågor som vi måste titta närmare på” säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
NYHET Publicerad:

Riksrevisionen kritiserar dagens prövning av psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Sjukskrivningsprocessen och kraven på läkarintygen vid psykisk ohälsa har kritiserats av läkare och Försäkringskassan. Riksrevisionen har granskat processen och vill se ett samarbete mellan aktörerna i sjukprocessen. ”Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa.” säger Tina Malmberg, Riksrevisionen.
NYHET Publicerad:

Strandhäll: ”Den bästa försäkringen är att fler har ett arbete att gå till”

VALSPECIAL En trygg försäkring vid sjukdom där människor får rätt hjälp och rätt stöd är, enligt Annika Strandhäll (S), socialminister, den viktigaste frågan och den största utmaningen framöver i sjukförsäkringen. Samtidigt menar hon och socialdemokraterna att det bästa för att trygga socialförsäkringarna långsiktigt är att fler har ett jobb att gå till.
NYHET Publicerad:

Kritiken: ”Alliansen sviker företagarna”

VÅRDSKATT Allianspartierna lägger sig platt i frågan om att stoppa regeringens vårdskatt. Det innebär att anställda kommer beskattas för privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren. Ett beslut som får stark kritik från företagare. ”Det är ett oerhört starkt svek”, säger Hans-Åke Johansson, som driver företaget HÅJ Transporter.
NYHET Publicerad:

Centern: Alla måste jobba

Flera friska och i arbete är avgörande för finansieringen av trygghetssystemen, menar Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet. "Det är svårt för svenska folket att veta vad som gäller om man blir sjuk. Jag förstår inte vad regeringen håller på med".
NYHET Publicerad:

”Mångfalden bygger Lödde Plåt”

ARBETSMILJÖ Familjeföretaget Lödde Plåt är en arbetsgivare att luta sig mot, oavsett om man är frisk eller sjuk. Säkerhet, hälsa och välbefinnande är honörsord. "Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra", säger Nicklas Nordbeck, operativ chef.
NYHET Publicerad:

Riksrevisionen: Inför en bortre tidsgräns för prövning av förtidspension

PENSION Riksrevisionen vill se en lagstiftad bortre tidsgräns när rätten till sjuk och aktivitetsersättning, tidigare kallad förtidspension, ska vara prövad. Samtidigt vill myndigheten att reglerna för förtidspension ses över, eftersom de bedöms vara för strikta. "Det är för att vi ser att de som inte ges ersättning har dåliga möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden", säger Pathric Hägglund, projektledare för Riksrevisonens granskning.
NYHET Publicerad:

Byggare med hälsotänk förstår inte poängen med vårdskatt

HÄLSOVÅRD En av de branscher som drabbas hårdast av vårdskatten är byggsektorn. Carin Stoeckmann driver Byggmästarn i Skåne som hyllats för sitt hälsotänk. ”Jag förstår inte hur vårdskatten kan vara bra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Felaktiga utbetalningar för 900 miljoner

VAB Nära 900 miljoner kronor har felaktigt betalats ut för vård av sjukt barn, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Att systemet för anmälan och utbetalning har blivit för enkelt och lätt att missbruka håller inte försäkringsdirektör Alexandra Wallin med om.
NYHET Publicerad:

L vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

VALSPECIAL Emma Carlsson Löfdahl (L) vill att första reformen efter ett maktskifte ska innebära mer stöd till sjukskrivna. ”Jag vill att den bortre tidsgränsen ska återinföras för att garantera hjälp tillbaka till arbete", säger hon.
NYHET Publicerad:

Vårdsamordnare ger snabbare återgång i arbete vid depression

ARBETSHÄLSA Tät och regelbunden kontakt med patienten av vårdcentralerna ger tidigare återgång i arbete vid psykisk ohälsa. Det visar en studie som genomförts på Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet. Arbetet med studien har letts av Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmän medicin.
NYHET Publicerad:

Pressade avgifter ger större pensionsutbetalningar

PENSION Upphandlingen av valbara bolag inom tjänstepensionen ITP är klar. Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert är stolt över resultatet: ”Årets upphandling av ITP har än en gång lyckats pressa avgifterna utan att tumma på kvalitéten", säger han.
NYHET Publicerad:

Läkare varnar: Vårdskatten slår mot de svagaste

VÅRDSKATTEN Läkaren Maarit Korkeila Lidén varnar för att vårdskatten slår mot de allra svagaste. ”Jag är orolig för att kvinnor med tunga lågbetalda jobb känner att de inte har råd med kostnaden för vården. Förslaget slår mot de som behöver vården mest”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Äntligen förbättrat försäkringsskydd för företagare

KOMMENTAR Regeringen lägger nu en proposition om förbättrat och förenklat försäkringsskydd för företagare. Det är en efterlängtad och angelägen reform för Sveriges företagare, som gör det lättare att starta och driva företag, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, i en kommentar.