”Skyddet för företagare måste öka”

NYHET Publicerad

FÖRSÄKRINGSSKYDD Företagare använder socialförsäkringar i mindre utsträckning än anställda. Bland annat upplevs föräldraförsäkringen som krånglig och oförutsägbar, visar en rapport från Riksrevisionen. "Skyddet för företagare måste öka", säger Anna-Lena Bohm, vd för UniGuide.

Anna-Lena Bohm
Foto: Ernst Henry Photography AB

Det är viktigt att veta förutsättningarna och att kunna planera för företagare, enligt Anna-Lena Bohm.

Försäkringsskyddet för företagare är avgörande för att fler ska våga starta företag. Oroande resultat från en granskning som Riksrevisionen genomfört av Försäkringskassans handläggning av föräldrapenningärenden, visar att företagare anser att föräldraförsäkringen är krånglig och oförutsägbar och att stort ansvar ligger på den enskilde företagaren för att få rätt information. Samtidigt har regeringen skickat ett förslag på remiss som stärker försäkringsskyddet för företagare.

– Skyddet för företagare måste öka. Om försäkringssystemen upplevs som osäkra och oförutsägbara för företagare, får det konsekvensen att människor inte vågar ta steget till företagande. Trygghet är speciellt viktigt för kvinnor och vi behöver få fler kvinnor som är egenföretagare, säger Anna-Lena Bohm, vd UniGuide AB.

Riksrevisionen pekar i sin rapport, Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (RiR 2018:1), på att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i mindre utsträckning än anställda.

I granskningen har Riksrevisionen intervjuat företagare som berättar att de upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor. Företagarna lyfter framförallt frågan om svårigheten att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan. Anna-Lena Bohm håller med om kritiken och menar att förutsägbarhet är den viktigaste frågan för företagare.

– Det ska vara enkelt, förutsägbart och hanterbart. Det är viktigt för företagare att veta förutsättningarna och att kunna planera, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att förbättra informationen till företagare. Man pekar på att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin sjukpenninggrundande inkomst fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende. Ett förhandsbesked kan ge en ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet och osäkerheten om hur stor exempelvis föräldrapenning företagaren kan räkna med minskar.

Anna-Lena Bohm håller med i Riksrevisionens slutsatser och efterfrågar även förståelse för företagarens perspektiv hos Försäkringskassan. Hon berättar att hon skadade sig när hon startade sitt företag, vilket ledde till en sjukskrivning på 3 månader. Hon valde dock att börja arbeta redan efter en vecka, men orkade endast tre av fem dagar. Hon upplevde det svårt och krångligt att få ut ersättning för de dagar hon inte jobbade.

 – Jag upplevde mig ifrågasatt för att jag kunde jobba. Men som företagare måste man jobba om man kan. Ingen annan kan göra jobbet, säger Anna-Lena Bohm.

Ett förslag från regeringen som stärker företagarnas eget försäkringsskydd är på remiss. Förslaget innebär att den ersättning som företagaren får vid sjukdom och föräldraledighet, ska beräknas lika oavsett om företaget är ett aktiebolag eller enskild firma. Dessutom föreslås en förlängning av skyddet under det så kallade uppbyggnadsskedet, från två till tre år.

– Jag tycker förslaget är bra och det är efterlängtat. Skyddet ska vara lika för alla – oavsett om du har aktiebolag eller enskild firma. Samtidigt är det bra att stärka och förlänga skyddet för nystartade företag, säger Anna-Lena Bohm. 

Hon pekar på ytterligare förändringar som hon gärna vill se och som är viktiga för att öka skyddet för företagare. 

– En annan viktig fråga är att förstå att företagare och företag är olika. Därför borde möjligheten att bestämma antalet karensdagar vara individuellt även för företagare i aktiebolag, säger Anna-Lena Bohm.

Att stärka skyddet för företagare är avgörande för att fler ska starta företag, menar Anna-Lena Bohm. Hon tror inte att sjukskrivningarna kommer att öka med förändringarna, däremot kommer tryggheten att öka.

– Som företagare vill man inte vara sjuk. Många gånger är det inte möjligt att vara borta från arbetet. Samtidigt är det viktigt att skyddet finns för alla. Man kan få en allvarlig sjukdom. Inte minst betalar företagare mycket pengar till försäkringen, man ska ha samma rätt till trygghet. Det är hög tid att förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionens rapport

Läs remissvar från Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i omställning får nytt jobb, högre lön och befattning

OMSTÄLLNING Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning, det visar ny statistik från TRR, Trygghetsrådet. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda. Lennart Hedström, vd på TRR, menar att det kan finnas flera förklaringar till statistiken.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om inspektionens kritik: ”Förändringar behövdes”

SOCIALFÖRSÄKRING Styrningen av Försäkringskassan behöver bli mer långsiktig och uthållig, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. "Regeringens uppdrag om mer stöd till människor och förändringar på myndigheten behövdes", säger socialminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

Satsningar på frisk start för unga i arbetslivet

SOCIALFÖRSÄKRING Sjukskrivningarna ökar men det saknas forskning om varför. AFA försäkring satsar därför på ett fyraårigt forskningsprogram om unga i arbetslivet. Skanska jobbar förebyggande. "En frisk start på arbetslivet är viktigt. Det gäller både ohälsa såväl som olyckor. Vi har en nollvision för olyckor på våra arbetsplatser och sätter alltid säkerheten först", säger Ann Eriksson, HR specialist.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Utredaren Jennie Nilsson: ”Fler ska både vilja och våga starta företag”

TRYGGHETSSYSTEMEN Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, för ett tryggare företagande. Företagare ska ha samma trygghet som en anställd i ett modernt arbetsliv, anser Jennie Nilsson (S), utredare.
NYHET Publicerad:

Omotiverat långa sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

GRANSKNING Riksrevisionen har granskat sjukskrivingar vid psykisk ohälsa. Slutsatsen är att Försäkringskassans bedömningar inte är likformiga, sjukskrivningstid överskrids och kompletterande läkarintyg saknas. "Det var många fall i studien som inte hade tillräckliga underlag", säger Daniel Melén projektledare.
NYHET Publicerad:

Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.
NYHET Publicerad:

Flygande start för ME:s nya youtubefilm

YRKESVAL På mindre än tre dygn fick filmen om livet som maskinförare som producerats av youtubestjärnan Hampus Hedström och Maskinentreprenörerna över 80 000 visningar. Och intresset håller sig.
NYHET Publicerad:

Skarp kritik mot S förslag om pensioner

PENSION Socialdemokraterna har presenterat ett förslag om höjda pensioner. Att arbetsgivarna ska stå för notan möts med huvudskakningar från företagare. Nu riktar även ledamöter i riksdagens pensionsgrupp skarp kritik mot förslaget.
NYHET Publicerad:

Undersökning: Lågt förtroende för trygghetssystemen hos företagare

TRYGGHETSSYSTEMEN Mer än varannan företagare räknar inte med att få tillräcklig ekonomisk kompensation via trygghetssystemen. Fyra av tio tror inte att de får det ekonomiska stöd de behöver om de blir föräldrar, visar en rapport från Swedbank. "Resultaten är alarmerande", säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på banken.
NYHET Publicerad:

Kritiserade rehabiliteringsplaner återinförs

REHABPLANER Obligatoriska rehabiliteringsplaner återinförs från 1 juli. Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, är kritisk mot att regeringen vill återinföra något som tidigare visat sig verkningslöst.
NYHET Publicerad:

Sjukförsäkringen ska hjälpa fler tillbaka till arbete

VALSPECIAL Växande psykisk ohälsa och allt fler långa sjukskrivningar utmanar socialförsäkringssystemet, enligt moderaterna. Johan Forssell (M) pekar på att Sverige trots en frisk befolkning har en hög sjukskrivning.
NYHET Publicerad:

Viktig utredning om ökad trygghet för företagare

KOMMENTAR Regeringen tillsätter en utredning som ser över socialförsäkringssystemet för företagare. Det gäller till exempel ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Ett bättre, enklare och mer förutsebart regelverk inom socialförsäkringen är efterfrågat", skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Kritiserad vårdskatt omgärdad av oklarheter

SKATT Regeringens hårt kritiserade förslag om vårdskatt, som har antagits som lag, innehåller oklarheter och stora gränsdragningsproblem. Det tycker både arbetsgivare och Skatteverket. ”Det finns flera gränsdragningsfrågor som vi måste titta närmare på” säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
NYHET Publicerad:

Riksrevisionen kritiserar dagens prövning av psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Sjukskrivningsprocessen och kraven på läkarintygen vid psykisk ohälsa har kritiserats av läkare och Försäkringskassan. Riksrevisionen har granskat processen och vill se ett samarbete mellan aktörerna i sjukprocessen. ”Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa.” säger Tina Malmberg, Riksrevisionen.
NYHET Publicerad:

Strandhäll: ”Den bästa försäkringen är att fler har ett arbete att gå till”

VALSPECIAL En trygg försäkring vid sjukdom där människor får rätt hjälp och rätt stöd är, enligt Annika Strandhäll (S), socialminister, den viktigaste frågan och den största utmaningen framöver i sjukförsäkringen. Samtidigt menar hon och socialdemokraterna att det bästa för att trygga socialförsäkringarna långsiktigt är att fler har ett jobb att gå till.