”Skyddet för företagare måste öka”

NYHET Publicerad

FÖRSÄKRINGSSKYDD Företagare använder socialförsäkringar i mindre utsträckning än anställda. Bland annat upplevs föräldraförsäkringen som krånglig och oförutsägbar, visar en rapport från Riksrevisionen. "Skyddet för företagare måste öka", säger Anna-Lena Bohm, vd för UniGuide.

Anna-Lena Bohm
Foto: Ernst Henry Photography AB

Det är viktigt att veta förutsättningarna och att kunna planera för företagare, enligt Anna-Lena Bohm.

Försäkringsskyddet för företagare är avgörande för att fler ska våga starta företag. Oroande resultat från en granskning som Riksrevisionen genomfört av Försäkringskassans handläggning av föräldrapenningärenden, visar att företagare anser att föräldraförsäkringen är krånglig och oförutsägbar och att stort ansvar ligger på den enskilde företagaren för att få rätt information. Samtidigt har regeringen skickat ett förslag på remiss som stärker försäkringsskyddet för företagare.

– Skyddet för företagare måste öka. Om försäkringssystemen upplevs som osäkra och oförutsägbara för företagare, får det konsekvensen att människor inte vågar ta steget till företagande. Trygghet är speciellt viktigt för kvinnor och vi behöver få fler kvinnor som är egenföretagare, säger Anna-Lena Bohm, vd UniGuide AB.

Riksrevisionen pekar i sin rapport, Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (RiR 2018:1), på att företagare använder föräldraförsäkringen i betydligt lägre utsträckning än anställda. Överlag använder företagare socialförsäkringarna i mindre utsträckning än anställda.

I granskningen har Riksrevisionen intervjuat företagare som berättar att de upplever systemet som orättvist och inte anpassat efter företagarens villkor. Företagarna lyfter framförallt frågan om svårigheten att förutsäga ersättningen i föräldrapenningen och att få tydliga svar från Försäkringskassan. Anna-Lena Bohm håller med om kritiken och menar att förutsägbarhet är den viktigaste frågan för företagare.

– Det ska vara enkelt, förutsägbart och hanterbart. Det är viktigt för företagare att veta förutsättningarna och att kunna planera, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att förbättra informationen till företagare. Man pekar på att Försäkringskassan bör informera företagare om möjligheten att få sin sjukpenninggrundande inkomst fastställd i förväg, utan att det finns ett aktuellt ersättningsärende. Ett förhandsbesked kan ge en ökad trygghet om det egna försäkringsskyddet och osäkerheten om hur stor exempelvis föräldrapenning företagaren kan räkna med minskar.

Anna-Lena Bohm håller med i Riksrevisionens slutsatser och efterfrågar även förståelse för företagarens perspektiv hos Försäkringskassan. Hon berättar att hon skadade sig när hon startade sitt företag, vilket ledde till en sjukskrivning på 3 månader. Hon valde dock att börja arbeta redan efter en vecka, men orkade endast tre av fem dagar. Hon upplevde det svårt och krångligt att få ut ersättning för de dagar hon inte jobbade.

 – Jag upplevde mig ifrågasatt för att jag kunde jobba. Men som företagare måste man jobba om man kan. Ingen annan kan göra jobbet, säger Anna-Lena Bohm.

Ett förslag från regeringen som stärker företagarnas eget försäkringsskydd är på remiss. Förslaget innebär att den ersättning som företagaren får vid sjukdom och föräldraledighet, ska beräknas lika oavsett om företaget är ett aktiebolag eller enskild firma. Dessutom föreslås en förlängning av skyddet under det så kallade uppbyggnadsskedet, från två till tre år.

– Jag tycker förslaget är bra och det är efterlängtat. Skyddet ska vara lika för alla – oavsett om du har aktiebolag eller enskild firma. Samtidigt är det bra att stärka och förlänga skyddet för nystartade företag, säger Anna-Lena Bohm. 

Hon pekar på ytterligare förändringar som hon gärna vill se och som är viktiga för att öka skyddet för företagare. 

– En annan viktig fråga är att förstå att företagare och företag är olika. Därför borde möjligheten att bestämma antalet karensdagar vara individuellt även för företagare i aktiebolag, säger Anna-Lena Bohm.

Att stärka skyddet för företagare är avgörande för att fler ska starta företag, menar Anna-Lena Bohm. Hon tror inte att sjukskrivningarna kommer att öka med förändringarna, däremot kommer tryggheten att öka.

– Som företagare vill man inte vara sjuk. Många gånger är det inte möjligt att vara borta från arbetet. Samtidigt är det viktigt att skyddet finns för alla. Man kan få en allvarlig sjukdom. Inte minst betalar företagare mycket pengar till försäkringen, man ska ha samma rätt till trygghet. Det är hög tid att förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen, säger Anna-Lena Bohm.

Riksrevisionens rapport

Läs remissvar från Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggare med hälsotänk förstår inte poängen med vårdskatt

HÄLSOVÅRD En av de branscher som drabbas hårdast av vårdskatten är byggsektorn. Carin Stoeckmann driver Byggmästarn i Skåne som hyllats för sitt hälsotänk. ”Jag förstår inte hur vårdskatten kan vara bra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Felaktiga utbetalningar för 900 miljoner

VAB Nära 900 miljoner kronor har felaktigt betalats ut för vård av sjukt barn, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Att systemet för anmälan och utbetalning har blivit för enkelt och lätt att missbruka håller inte försäkringsdirektör Alexandra Wallin med om.
NYHET Publicerad:

L vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

VALSPECIAL Emma Carlsson Löfdahl (L) vill att första reformen efter ett maktskifte ska innebära mer stöd till sjukskrivna. ”Jag vill att den bortre tidsgränsen ska återinföras för att garantera hjälp tillbaka till arbete", säger hon.
NYHET Publicerad:

Vårdsamordnare ger snabbare återgång i arbete vid depression

ARBETSHÄLSA Tät och regelbunden kontakt med patienten av vårdcentralerna ger tidigare återgång i arbete vid psykisk ohälsa. Det visar en studie som genomförts på Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet. Arbetet med studien har letts av Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmän medicin.
NYHET Publicerad:

Pressade avgifter ger större pensionsutbetalningar

PENSION Upphandlingen av valbara bolag inom tjänstepensionen ITP är klar. Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert är stolt över resultatet: ”Årets upphandling av ITP har än en gång lyckats pressa avgifterna utan att tumma på kvalitéten", säger han.
NYHET Publicerad:

Läkare varnar: Vårdskatten slår mot de svagaste

VÅRDSKATTEN Läkaren Maarit Korkeila Lidén varnar för att vårdskatten slår mot de allra svagaste. ”Jag är orolig för att kvinnor med tunga lågbetalda jobb känner att de inte har råd med kostnaden för vården. Förslaget slår mot de som behöver vården mest”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Äntligen förbättrat försäkringsskydd för företagare

KOMMENTAR Regeringen lägger nu en proposition om förbättrat och förenklat försäkringsskydd för företagare. Det är en efterlängtad och angelägen reform för Sveriges företagare, som gör det lättare att starta och driva företag, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”

SJUKFÖRSÄKRING Samverkan kring sjukförsäkringen har visat sig en stor utmaning, enligt socialminister Annika Strandhäll. Nu presenteras ett nytt åtgärdsprogram som ska underlätta för detta, och se till att ingen faller mellan stolarna.
NYHET Publicerad:

Sjukhus-vd om nya vårdskatten: "Helt feltänkt"

VÅRDSKATT "Som arbetsgivare vill jag att alla anställda ska komma tillbaka så snabbt som möjligt till arbetsplatsen", säger Peter Seger, vd Sophiahemmet.
NYHET Publicerad:

MP vill ha flexibelt arbetsliv och omställningsår

VALSPECIAL Flexibelt arbetsliv är en reform som leder till ett längre och mer hållbart arbetsliv, menar Miljöpartiet. 
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på regeringens vårdskatteförslag

KOMMENTAR Regeringen går vidare med vårdskatteförslaget trots omfattande kritik. Det kommer att leda till ökad, inte minskad, sjukfrånvaro. Regeringen bör dra tillbaka förslaget om en vårdskatt som alla förlorar på, skriver experterna Catharina Bäck och Richard Hellenius.
NYHET Publicerad:

Ny studie visar: Låg sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

SJUKFRÅNVARO En ny och unik studie visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Bland dem som är sjukskrivna är det inte någon skillnad i sjukskrivningslängd mellan kvinnor och män. Studien är gjord av professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet i samarbete med Alecta.
NYHET Publicerad:

Astra Zeneca om vårdskatt: ”Förslaget slår direkt mot kvinnorna”

VÅRDSKATT Regeringen vill förmånsbeskatta vårdförsäkringar som tecknas av arbetsgivaren. Astra Zeneca är kritiskt till förslaget. "Det är svårt att förstå varför regeringen vill straffa de företag som jobbar aktivt för friskare medarbetare", säger Eva Landeståhl, HR-specialist.
NYHET Publicerad:

”Skyddet för företagare måste öka”

FÖRSÄKRINGSSKYDD Företagare använder socialförsäkringar i mindre utsträckning än anställda. Bland annat upplevs föräldraförsäkringen som krånglig och oförutsägbar, visar en rapport från Riksrevisionen. "Skyddet för företagare måste öka", säger Anna-Lena Bohm, vd för UniGuide.
NYHET Publicerad:

Nya sjukförsäkringsåtgärder når inte hela vägen fram

KOMMENTAR I sitt förslag på ny sjukförsäkring har regeringen förbisett att det behövs en bortre tidsgräns. Dessutom saknas besked om att man drar tillbaka förslaget om vårdskatt, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

Ökad kvotering slår hårt mot företagare

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING Föräldraförsäkringsutredningen föreslår en tredelning av föräldrapenningdagarna. Det är en kraftigt ökad kvotering av dagarna som kommer att försvåra snarare än att underlätta föräldrarnas möjligheter att förena arbetsliv med familjeliv. Förslaget slår särskilt hårt mot företagare och riskerar dessutom leda till att kvinnors obetalda föräldraledighet ökar, menar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader och färre äldre i arbete – det kan bli effekten av pensionsgruppens förslag

PENSION Hård kritik riktas mot den nya pensionsuppgörelsen. Om Pensionsgruppens förslag blir verklighet riskerar det att motverka sitt syfte. Företagens vilja att anställa äldre kommer att minska och kostnaderna att öka, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Oenighet mellan riksdag och regering om att återinföra den bortre tidsgränsen

SJUKFÖRSÄKRING Riksdagen kräver att regeringen utreder ett återinförande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Socialminister Annika Strandhäll (S) motsätter sig dock beslutet. Johan Forssell (M) menar att socialministern bör fokusera på sitt arbete, istället för att beklaga sig.
NYHET Publicerad:

”Stor risk för att kvinnor tar ut mer obetald ledighet”

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING Hallå där, Catharina Bäck, expert socialförsäkringsfrågor på Svenskt Näringsliv, som har suttit med i föräldraförsäkringssutredningen.
NYHET Publicerad:

Stelbent föräldraförsäkring försvårar livspussel

SOCIALFÖRSÄKRING Utredningen om en mer modern föräldraförsäkring föreslår att föräldrapenningsdagarna koncentreras till de första åren i barnets liv. Det är bra. Mindre bra är att kraftigt begränsa föräldrarnas möjligheter att överlåta föräldrapenningen. För en företagare är flexibiliteten i föräldraförsäkringen särskilt betydelsefull, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.