Stor uppslutning mot sjukskatten

NYHET Publicerad

SJUKKOSTNAD Kritikerkanonaden mot sjukskatten ökar i styrka. Flera remissinstanser sällar sig till arbetsgivarnas missnöje. På Facebooksidan ”Stoppa Strandhälls sjukskatt” fortätter negativa kommentarer att strömma in. Hittills har 10 400 personer kritiserat förslaget.

Annika Strandhäll
Foto: Maja Suslin/TT

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, är föremål för företagarnas ilska.

Nu står sjukskatteförslaget på högkant. Med all sannolikhet kommer ett beslut i veckan om den kommer att införas eller inte.

Inte bara företagen har varit kritiska mot förslaget. Såväl Arbetsgivarverket som flera handikappförbund säger nej till förslaget som presenterades i våras.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen lägger ett förslag som redan har prövats och avskaffats. Det ledde till ökat utanförskap och gav inte heller lägre sjukfrånvaro, det är precis vad som kommer att hända igen, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

LO skriver i sitt remissyttrande att risken för att den som har drabbats av ohälsa riskerar att hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket anser att arbetsgivarna redan har starka drivkrafter att arbeta med rehabilliterande åtgärder.

På Facebooksidan "Stoppa Strandhälls sjukskatt" fortsätter kommentarerna att strömma in. Sedan sidan skapades i april har över 10 000 personer gillat sidan där företagare får chansen att lufta sina åsikter om förslaget.

Nedan är några av alla de kommentarer och synpunkter som har publicerats på sidan.

Kenneth Riggberger:
– Om detta förslag går igenom så finns det bara en kvar att anställa och det är stålmannen. Om ingen kommer in med kryptonit.

Nina Brunstedt:
Jag blir så irriterad och arg på att vi småföretagare ska betala för allt! Vi ska betala om någon råkar halka när de åker skidor på fritiden och bryter benet och vi ska betala för om de råkar cykla omkull. Eller som i mitt fall att någon råkar ramla av sin egen häst på fritiden. Själv har vi småföretagare knappt råd att ta ut lön och vi jobbar dygnets alla vakna timmar. Jag vet det är ett eget val men varför måste vi jagas med nya avgifter hela tiden. Vi är ju företagare, vi brinner för vad vi gör. Det är bra för Sverige.

Conny Svanberg:
– Det hade säkert varit OK om verkligheten var som "de styrande" tydligen tror och tycker, att all sjukfrånvaro beror på företaget. Vi har hittills inte haft en enda sjukdag hos någon av våra anställda där sjukfrånvaron beror på arbetet. Som de flesta småföretagare med anställda ser vi redan till att de trivs och att risken för arbetsrelaterad frånvaro är minimal.

Ulf Malmström:
– Tycker att man missar problemet för småföretagare som råkar ut för att få en medarbetare sjukskriven under lång tid. Man har redan ökad kostnad med att ta in ersättare som utför den sjukskrivnes jobb, upplärning, utbildning, lägre produktionstakt med mera. Ska man dessutom få kostnad för detta? Snacka om att inte se helheten.

Eva Bremer:
– När jag läste att arbetsgivaravgiften skulle sänkas med 0,16 procent häpnade jag. Exakt hur dumma tror de att vi är? Vi betalar idag en arbetsgivaravgift som överstiger skatten på lönerna. Dessutom betalar vi löneskatt på pensionsavsättningar till de anställda. Snacka om att höja ytterligare en tröskel in på arbetsmarknaden. För det är inte bara vi företagare som drabbas.

Jacob Bergström:
– Det är mycket man är beredd att betala skatt för som svensk, men det här förslaget är ju absolut heltokigt. Att lägga fram ett skatteförslag som slår hårt mot redan sjuka och små företag som skulle kunna erbjuda människor riktigt finansierad sysselsättning är bara ett bevis på avsaknad av och insikt om vad som bygger välfärd.

Peter Rickardsson:
– Nu kommer man att behöva ett sjuk-cv också.

Ove Rydberg:
– För djävligt.

Björn Sjöholm:
– Ytterligare ett exempel på sossarnas avsky för småföretagare. Så har de gjort i alla tider. Inget nytt

Tommy Sollier:
– I och med att arbetsgivare tvekar att anställa, så ökar arbetsbördan för dem som redan har jobb. Det resulterar i mer övertid och fler sjukskrivningar. Snacka om kontraproduktivt.

Anitta Johansson:
– Man undrar ju lite. Består regeringen av så okunnigt folk eller ligger det något annat bakom detta förslag?

Ywonne Sixten:
– Ingen företagare bör anställa personal, bara konsulter.

Hasse Niva:
– Vi småföretagare har redan tusen skäl att se till medarbetarnas hälsa. Men vi kan inte påverka livspusslet.

Eva Nilsson:
– Papperskorgen är ordet.

Randi Törnbom:
– Den privilegierade politikergruppen klarar av att låta småföretagare stå för kostnaden vid sjukdom. Lätt att skicka kostnaden till dem som får Sverige gå runt.

Anders Larsson:
– Fruktansvärt, detta innebär att människor som har en historia med sjukdomar ALDRIG får en chans till anställning.

Christina Fieber:
– Galet rätt och slätt.

Björn Andersson:
– Ja, det här stimulerar säkert arbetsgivare att anställa fler, fantastiskt genomtänkt. Eller?

Stefan Andersson:
– Jag tar mig för pannan. Småföretagaren har en tung ryggsäck redan. Fyra av fem jobb skapas i småföretagen men får det här fortgå så bryts den trenden. Till gagn för vem?

Håkan Freijd:
– Bästa minister. Vet inte om du har erfarenhet av att driva företag. Om du har det förefaller minnena rejält förträngda. Vi som driver företagsverksamhet är inte en allmän sjukkassa. Vi skall generera vinst och skapa arbetstillfällen. Endast en liten del av sjukskrivningsorsakerna är direkt arbetsrelaterade. Vi har ju som bekant arbetsmiljökrav och facklig insyn. Strandhäll, tänk om och gör rätt. Det här är helt åt skogen!

Hans Berntsson:
– Vansinne. Då ska alla sluta dricka alkohol, röka, snusa, åka skidor, spela boll, köra bil, cykla, åka skridsko, dansa bugg, gräva i trädgården eller skotta snö.

Mikael Blomquist:
– Det skulle vara spännande att för en dag få byta roll med alla dessa politiker som tror sig veta vad som sker hos oss småföretagare. Kanske, men bara kanske skulle någon vakna upp.

Åsa Rydberg:
– Vi kämpar för överlevnad och gör allt vi kan för att de anställda ska må bra på jobbet och att de ska få behålla sina arbeten. Om en sjukdom eller skada orsakas på arbetsplatsen, ja då är det rätt och riktigt att man som arbetsgivare bidrar, men ofta är skälet något som arbetsgivaren inte kan styra över. Tänk om och tänk rätt!

Ragnar Nilsson:
– I vanlig kommunistisk anda, ska företagsamheten stå för, i det här fallet, regeringens tillkortakommanden. Detta med förevändningen att man sedan kan peka på att inga skatter har höjts, men man har än mer saboterat det företagsklimat som vi är så beroende av i detta land.

Hans Berntsson:
– Åt helv fel. Döda inte fler företag än ni redan har gjort.

Margareta Lindholm:
– Om detta går igenom och en av mina anställda blir långtidssjukskrivna får jag stänga min välfungerande tandläkarpraktik med 1100 nöjda patienter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökad kvotering slår hårt mot företagare

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING Föräldraförsäkringsutredningen föreslår en tredelning av föräldrapenningdagarna. Det är en kraftigt ökad kvotering av dagarna som kommer att försvåra snarare än att underlätta föräldrarnas möjligheter att förena arbetsliv med familjeliv. Förslaget slår särskilt hårt mot företagare och riskerar dessutom leda till att kvinnors obetalda föräldraledighet ökar, menar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader och färre äldre i arbete – det kan bli effekten av pensionsgruppens förslag

PENSION Hård kritik riktas mot den nya pensionsuppgörelsen. Om Pensionsgruppens förslag blir verklighet riskerar det att motverka sitt syfte. Företagens vilja att anställa äldre kommer att minska och kostnaderna att öka, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Oenighet mellan riksdag och regering om att återinföra den bortre tidsgränsen

SJUKFÖRSÄKRING Riksdagen kräver att regeringen utreder ett återinförande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Socialminister Annika Strandhäll (S) motsätter sig dock beslutet. Johan Forssell (M) menar att socialministern bör fokusera på sitt arbete, istället för att beklaga sig.
NYHET Publicerad:

”Stor risk för att kvinnor tar ut mer obetald ledighet”

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING Hallå där, Catharina Bäck, expert socialförsäkringsfrågor på Svenskt Näringsliv, som har suttit med i föräldraförsäkringssutredningen.
NYHET Publicerad:

Stelbent föräldraförsäkring försvårar livspussel

SOCIALFÖRSÄKRING Utredningen om en mer modern föräldraförsäkring föreslår att föräldrapenningsdagarna koncentreras till de första åren i barnets liv. Det är bra. Mindre bra är att kraftigt begränsa föräldrarnas möjligheter att överlåta föräldrapenningen. För en företagare är flexibiliteten i föräldraförsäkringen särskilt betydelsefull, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Nytt arbetssätt ger snabbare omställning

NYTT JOBB Trygghetsfonden utökar sin hjälp. Vid sidan av coaching erbjuds den uppsagde kortare yrkesutbildningar och validering av yrkeskunskaper. Därmed ökar tillgången på rätt kompetens, konstaterar Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot förslag om vårdskatt

REMISSVAR Hård kritik riktas mot regeringens förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård, den så kallade vårdskatten, efter remissrundan av förslaget. Sju av tio instanser som tar ställning avstyrker eller är negativa till förslaget.
NYHET Publicerad:

Sjukvårdsförsäkring vanligast bland mindre företag

RAPPORT Små företag tecknar ofta sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Majoriteten av dem som omfattas är låg- och medelinkomsttagare och har färre sjukdagar än andra anställda, visar en rapport som professor  Mårten Palme skrivit på uppdrag åt Svensk Försäkring.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Företagare om vårdskatteförslaget: ”Jag är besviken”

SJUKFÖRSÄKRING Regeringen vill förmånsbeskatta de anställda för privat vård som betalas av arbetsgivaren. Det får flera företagare att gå i taket. Petter Lundgren, vd på Clockwork, kommer att behöva avsluta försäkringen för sina 60 anställda. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar`n, skulle precis tecka försäkringar för sina 200 anställda, men tvekar nu.
NYHET Publicerad:

”Vi tävlar om de bästa talangerna i hela världen”

ARBETSMILJÖ På Massive Entertainment jobbar man för att locka de bästa talangerna i världen. Tryggheten är grunden för det arbetet. "Dåligt formulerad feedback stör och gör att människor inte kan prestera på topp. Jag vill att våra anställda ska prestera bättre än någonsin, så att vi kan tävla med de bästa i världen", säger David Polfeldt, vd.
NYHET Publicerad:

Reformförslag i trygghetssystem kritiseras

SOCIALFÖRSÄKRING Obligatoriska rehabiliteringsplaner, höjd sjukpenning, förmånsbeskattning av privata sjukförsäkringar och sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning är några av förslagen i höstens budgetproposition. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är nöjd.
NYHET Publicerad:

”Medarbetarna är Ikea:s främsta resurs”

ARBETSMILJÖ Karin Stenström är co-worker relations manager på Ikea-koncernen i Sverige, med 20 svenska varuhus, e-handel och kundservice. Hon jobbar varje dag med Ikeas vision om att skapa en bättre vardag för människor – vilket också inkluderar bolagets 7500 medarbetare. För att få friskare medarbetare pekar hon på vikten av det förebyggande arbetet och ser ett stort behov av att alla aktörer jobbar tillsammans för att minska sjukskrivningarna.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Samsyn om arbetsmiljötjänsternas värde på arbetsplatsen

ARBETSMILJÖ Hela åtta av tio företag köper tjänster i syfte att förbättra arbetsmiljön eller att främja medarbetarnas hälsa och parterna är eniga: tjänsterna genererar stor nytta på arbetsplatsen. Det är bara några av resultaten i den partsgemensamma unika undersökning om hur företag avvänder företagshälsovård och andra expertresurser inom arbetsmiljö och rehabilitering, som Svenskt Näringsliv, LO och PTK presenterar i en gemensam rapport.
NYHET Publicerad:

"Individens ansvar är en viktig del av rehabiliteringen”

SJUKSKRIVNING Ökad stress och psykisk ohälsa är ett stort och växande problem. En som anser att det är stöd till individen, snarare än mer lagstiftning, som är lösningen för minskad ohälsa är Anders Tengström forskare, legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet.
NYHET Publicerad:

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan

SJUKFÖRSÄKRING Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, riktar kritik mot Försäkringskassan i en ny rapport. Granskningen visar allvarliga kvalitetsbrister i sjukskrivningsprocessen. "Risken är stor att sjukpenning betalas ut till fel individer och att den enskilde inte får det stöd som krävs för att komma tillbaka till arbete" , säger projektledare Markus Larsson.
NYHET Publicerad:

Fel straffbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Förmånsbeskattning på privata sjukvårdsförsäkringar ser ut att bli en del av regeringens kommande budgetproposition, med närmare en miljard i uppskattade ökade intäkter. Regeringens och Vänsterpartiets förslag är en straffbeskattning av arbetsgivare som aktivt jobbar för att minska sjukfrånvaron och öka hälsan hos medarbetarna, enligt Mats Persson, liberalernas ekonomisk-politiska talesperson.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassans sjukförsäkringschef: ”Jag vet att arbetsgivarna jobbar hårt”

SJUKFRÅNVARO Antalet sjukskrivningar bland anställda minskar, enligt statistik från Försäkringskassan. Knappt en halv miljon sjukfall registrerades för sjukskrivningar som pågått mer än två veckor under 2016, vilket är färre än tidigare.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare riktar skarp kritik mot Försäkringskassan

REHABILITERING Försäkringskassan försvårar och fördröjer sjukskrivnas återgång till arbete, anser arbetsgivare. Med anledning av kritiken har Svenskt Näringsliv tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, skickat en skrivelse till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

”Vi vill attrahera de skickligaste experterna”

SJUKFRÅNVARO Jan-Olof Jacke, vd, berättade om AstraZenecas framgångsrika arbete för minskade sjukskrivningar och förbättrade förutsättningar för att rekrytera utländska experter när Socialförsäkringsutskottet kom på besök.