Stor uppslutning mot sjukskatten

NYHET Publicerad

SJUKKOSTNAD Kritikerkanonaden mot sjukskatten ökar i styrka. Flera remissinstanser sällar sig till arbetsgivarnas missnöje. På Facebooksidan ”Stoppa Strandhälls sjukskatt” fortätter negativa kommentarer att strömma in. Hittills har 10 400 personer kritiserat förslaget.

Annika Strandhäll
Foto: Maja Suslin/TT

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, är föremål för företagarnas ilska.

Nu står sjukskatteförslaget på högkant. Med all sannolikhet kommer ett beslut i veckan om den kommer att införas eller inte.

Inte bara företagen har varit kritiska mot förslaget. Såväl Arbetsgivarverket som flera handikappförbund säger nej till förslaget som presenterades i våras.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen lägger ett förslag som redan har prövats och avskaffats. Det ledde till ökat utanförskap och gav inte heller lägre sjukfrånvaro, det är precis vad som kommer att hända igen, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

LO skriver i sitt remissyttrande att risken för att den som har drabbats av ohälsa riskerar att hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket anser att arbetsgivarna redan har starka drivkrafter att arbeta med rehabilliterande åtgärder.

På Facebooksidan "Stoppa Strandhälls sjukskatt" fortsätter kommentarerna att strömma in. Sedan sidan skapades i april har över 10 000 personer gillat sidan där företagare får chansen att lufta sina åsikter om förslaget.

Nedan är några av alla de kommentarer och synpunkter som har publicerats på sidan.

Kenneth Riggberger:
– Om detta förslag går igenom så finns det bara en kvar att anställa och det är stålmannen. Om ingen kommer in med kryptonit.

Nina Brunstedt:
Jag blir så irriterad och arg på att vi småföretagare ska betala för allt! Vi ska betala om någon råkar halka när de åker skidor på fritiden och bryter benet och vi ska betala för om de råkar cykla omkull. Eller som i mitt fall att någon råkar ramla av sin egen häst på fritiden. Själv har vi småföretagare knappt råd att ta ut lön och vi jobbar dygnets alla vakna timmar. Jag vet det är ett eget val men varför måste vi jagas med nya avgifter hela tiden. Vi är ju företagare, vi brinner för vad vi gör. Det är bra för Sverige.

Conny Svanberg:
– Det hade säkert varit OK om verkligheten var som "de styrande" tydligen tror och tycker, att all sjukfrånvaro beror på företaget. Vi har hittills inte haft en enda sjukdag hos någon av våra anställda där sjukfrånvaron beror på arbetet. Som de flesta småföretagare med anställda ser vi redan till att de trivs och att risken för arbetsrelaterad frånvaro är minimal.

Ulf Malmström:
– Tycker att man missar problemet för småföretagare som råkar ut för att få en medarbetare sjukskriven under lång tid. Man har redan ökad kostnad med att ta in ersättare som utför den sjukskrivnes jobb, upplärning, utbildning, lägre produktionstakt med mera. Ska man dessutom få kostnad för detta? Snacka om att inte se helheten.

Eva Bremer:
– När jag läste att arbetsgivaravgiften skulle sänkas med 0,16 procent häpnade jag. Exakt hur dumma tror de att vi är? Vi betalar idag en arbetsgivaravgift som överstiger skatten på lönerna. Dessutom betalar vi löneskatt på pensionsavsättningar till de anställda. Snacka om att höja ytterligare en tröskel in på arbetsmarknaden. För det är inte bara vi företagare som drabbas.

Jacob Bergström:
– Det är mycket man är beredd att betala skatt för som svensk, men det här förslaget är ju absolut heltokigt. Att lägga fram ett skatteförslag som slår hårt mot redan sjuka och små företag som skulle kunna erbjuda människor riktigt finansierad sysselsättning är bara ett bevis på avsaknad av och insikt om vad som bygger välfärd.

Peter Rickardsson:
– Nu kommer man att behöva ett sjuk-cv också.

Ove Rydberg:
– För djävligt.

Björn Sjöholm:
– Ytterligare ett exempel på sossarnas avsky för småföretagare. Så har de gjort i alla tider. Inget nytt

Tommy Sollier:
– I och med att arbetsgivare tvekar att anställa, så ökar arbetsbördan för dem som redan har jobb. Det resulterar i mer övertid och fler sjukskrivningar. Snacka om kontraproduktivt.

Anitta Johansson:
– Man undrar ju lite. Består regeringen av så okunnigt folk eller ligger det något annat bakom detta förslag?

Ywonne Sixten:
– Ingen företagare bör anställa personal, bara konsulter.

Hasse Niva:
– Vi småföretagare har redan tusen skäl att se till medarbetarnas hälsa. Men vi kan inte påverka livspusslet.

Eva Nilsson:
– Papperskorgen är ordet.

Randi Törnbom:
– Den privilegierade politikergruppen klarar av att låta småföretagare stå för kostnaden vid sjukdom. Lätt att skicka kostnaden till dem som får Sverige gå runt.

Anders Larsson:
– Fruktansvärt, detta innebär att människor som har en historia med sjukdomar ALDRIG får en chans till anställning.

Christina Fieber:
– Galet rätt och slätt.

Björn Andersson:
– Ja, det här stimulerar säkert arbetsgivare att anställa fler, fantastiskt genomtänkt. Eller?

Stefan Andersson:
– Jag tar mig för pannan. Småföretagaren har en tung ryggsäck redan. Fyra av fem jobb skapas i småföretagen men får det här fortgå så bryts den trenden. Till gagn för vem?

Håkan Freijd:
– Bästa minister. Vet inte om du har erfarenhet av att driva företag. Om du har det förefaller minnena rejält förträngda. Vi som driver företagsverksamhet är inte en allmän sjukkassa. Vi skall generera vinst och skapa arbetstillfällen. Endast en liten del av sjukskrivningsorsakerna är direkt arbetsrelaterade. Vi har ju som bekant arbetsmiljökrav och facklig insyn. Strandhäll, tänk om och gör rätt. Det här är helt åt skogen!

Hans Berntsson:
– Vansinne. Då ska alla sluta dricka alkohol, röka, snusa, åka skidor, spela boll, köra bil, cykla, åka skridsko, dansa bugg, gräva i trädgården eller skotta snö.

Mikael Blomquist:
– Det skulle vara spännande att för en dag få byta roll med alla dessa politiker som tror sig veta vad som sker hos oss småföretagare. Kanske, men bara kanske skulle någon vakna upp.

Åsa Rydberg:
– Vi kämpar för överlevnad och gör allt vi kan för att de anställda ska må bra på jobbet och att de ska få behålla sina arbeten. Om en sjukdom eller skada orsakas på arbetsplatsen, ja då är det rätt och riktigt att man som arbetsgivare bidrar, men ofta är skälet något som arbetsgivaren inte kan styra över. Tänk om och tänk rätt!

Ragnar Nilsson:
– I vanlig kommunistisk anda, ska företagsamheten stå för, i det här fallet, regeringens tillkortakommanden. Detta med förevändningen att man sedan kan peka på att inga skatter har höjts, men man har än mer saboterat det företagsklimat som vi är så beroende av i detta land.

Hans Berntsson:
– Åt helv fel. Döda inte fler företag än ni redan har gjort.

Margareta Lindholm:
– Om detta går igenom och en av mina anställda blir långtidssjukskrivna får jag stänga min välfungerande tandläkarpraktik med 1100 nöjda patienter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kritiserad vårdskatt omgärdad av oklarheter

SKATT Regeringens hårt kritiserade förslag om vårdskatt, som har antagits som lag, innehåller oklarheter och stora gränsdragningsproblem. Det tycker både arbetsgivare och Skatteverket. ”Det finns flera gränsdragningsfrågor som vi måste titta närmare på” säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
NYHET Publicerad:

Riksrevisionen kritiserar dagens prövning av psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Sjukskrivningsprocessen och kraven på läkarintygen vid psykisk ohälsa har kritiserats av läkare och Försäkringskassan. Riksrevisionen har granskat processen och vill se ett samarbete mellan aktörerna i sjukprocessen. ”Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa.” säger Tina Malmberg, Riksrevisionen.
NYHET Publicerad:

Strandhäll: ”Den bästa försäkringen är att fler har ett arbete att gå till”

VALSPECIAL En trygg försäkring vid sjukdom där människor får rätt hjälp och rätt stöd är, enligt Annika Strandhäll (S), socialminister, den viktigaste frågan och den största utmaningen framöver i sjukförsäkringen. Samtidigt menar hon och socialdemokraterna att det bästa för att trygga socialförsäkringarna långsiktigt är att fler har ett jobb att gå till.
NYHET Publicerad:

Kritiken: ”Alliansen sviker företagarna”

VÅRDSKATT Allianspartierna lägger sig platt i frågan om att stoppa regeringens vårdskatt. Det innebär att anställda kommer beskattas för privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren. Ett beslut som får stark kritik från företagare. ”Det är ett oerhört starkt svek”, säger Hans-Åke Johansson, som driver företaget HÅJ Transporter.
NYHET Publicerad:

Centern: Alla måste jobba

Flera friska och i arbete är avgörande för finansieringen av trygghetssystemen, menar Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet. "Det är svårt för svenska folket att veta vad som gäller om man blir sjuk. Jag förstår inte vad regeringen håller på med".
NYHET Publicerad:

”Mångfalden bygger Lödde Plåt”

ARBETSMILJÖ Familjeföretaget Lödde Plåt är en arbetsgivare att luta sig mot, oavsett om man är frisk eller sjuk. Säkerhet, hälsa och välbefinnande är honörsord. "Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra", säger Nicklas Nordbeck, operativ chef.
NYHET Publicerad:

Riksrevisionen: Inför en bortre tidsgräns för prövning av förtidspension

PENSION Riksrevisionen vill se en lagstiftad bortre tidsgräns när rätten till sjuk och aktivitetsersättning, tidigare kallad förtidspension, ska vara prövad. Samtidigt vill myndigheten att reglerna för förtidspension ses över, eftersom de bedöms vara för strikta. "Det är för att vi ser att de som inte ges ersättning har dåliga möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden", säger Pathric Hägglund, projektledare för Riksrevisonens granskning.
NYHET Publicerad:

Byggare med hälsotänk förstår inte poängen med vårdskatt

HÄLSOVÅRD En av de branscher som drabbas hårdast av vårdskatten är byggsektorn. Carin Stoeckmann driver Byggmästarn i Skåne som hyllats för sitt hälsotänk. ”Jag förstår inte hur vårdskatten kan vara bra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Felaktiga utbetalningar för 900 miljoner

VAB Nära 900 miljoner kronor har felaktigt betalats ut för vård av sjukt barn, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Att systemet för anmälan och utbetalning har blivit för enkelt och lätt att missbruka håller inte försäkringsdirektör Alexandra Wallin med om.
NYHET Publicerad:

L vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

VALSPECIAL Emma Carlsson Löfdahl (L) vill att första reformen efter ett maktskifte ska innebära mer stöd till sjukskrivna. ”Jag vill att den bortre tidsgränsen ska återinföras för att garantera hjälp tillbaka till arbete", säger hon.
NYHET Publicerad:

Vårdsamordnare ger snabbare återgång i arbete vid depression

ARBETSHÄLSA Tät och regelbunden kontakt med patienten av vårdcentralerna ger tidigare återgång i arbete vid psykisk ohälsa. Det visar en studie som genomförts på Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet. Arbetet med studien har letts av Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmän medicin.
NYHET Publicerad:

Pressade avgifter ger större pensionsutbetalningar

PENSION Upphandlingen av valbara bolag inom tjänstepensionen ITP är klar. Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert är stolt över resultatet: ”Årets upphandling av ITP har än en gång lyckats pressa avgifterna utan att tumma på kvalitéten", säger han.
NYHET Publicerad:

Läkare varnar: Vårdskatten slår mot de svagaste

VÅRDSKATTEN Läkaren Maarit Korkeila Lidén varnar för att vårdskatten slår mot de allra svagaste. ”Jag är orolig för att kvinnor med tunga lågbetalda jobb känner att de inte har råd med kostnaden för vården. Förslaget slår mot de som behöver vården mest”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Äntligen förbättrat försäkringsskydd för företagare

KOMMENTAR Regeringen lägger nu en proposition om förbättrat och förenklat försäkringsskydd för företagare. Det är en efterlängtad och angelägen reform för Sveriges företagare, som gör det lättare att starta och driva företag, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”

SJUKFÖRSÄKRING Samverkan kring sjukförsäkringen har visat sig en stor utmaning, enligt socialminister Annika Strandhäll. Nu presenteras ett nytt åtgärdsprogram som ska underlätta för detta, och se till att ingen faller mellan stolarna.
NYHET Publicerad:

Sjukhus-vd om nya vårdskatten: "Helt feltänkt"

VÅRDSKATT "Som arbetsgivare vill jag att alla anställda ska komma tillbaka så snabbt som möjligt till arbetsplatsen", säger Peter Seger, vd Sophiahemmet.
NYHET Publicerad:

MP vill ha flexibelt arbetsliv och omställningsår

VALSPECIAL Flexibelt arbetsliv är en reform som leder till ett längre och mer hållbart arbetsliv, menar Miljöpartiet. 
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på regeringens vårdskatteförslag

KOMMENTAR Regeringen går vidare med vårdskatteförslaget trots omfattande kritik. Det kommer att leda till ökad, inte minskad, sjukfrånvaro. Regeringen bör dra tillbaka förslaget om en vårdskatt som alla förlorar på, skriver experterna Catharina Bäck och Richard Hellenius.
NYHET Publicerad:

Ny studie visar: Låg sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

SJUKFRÅNVARO En ny och unik studie visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Bland dem som är sjukskrivna är det inte någon skillnad i sjukskrivningslängd mellan kvinnor och män. Studien är gjord av professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet i samarbete med Alecta.
NYHET Publicerad:

Astra Zeneca om vårdskatt: ”Förslaget slår direkt mot kvinnorna”

VÅRDSKATT Regeringen vill förmånsbeskatta vårdförsäkringar som tecknas av arbetsgivaren. Astra Zeneca är kritiskt till förslaget. "Det är svårt att förstå varför regeringen vill straffa de företag som jobbar aktivt för friskare medarbetare", säger Eva Landeståhl, HR-specialist.