Socialminister Annika Strandhäll.
Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Socialminister Annika Strandhäll.

Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Samverkan kring sjukförsäkringen har visat sig en stor utmaning, enligt socialminister Annika Strandhäll. Nu presenteras ett nytt åtgärdsprogram som ska underlätta för detta, och se till att ingen faller mellan stolarna.

 Ett nytt åtgärdsprogram för sjukförsäkringen har presenterats av socialminister Annika Strandhäll. Fokus för det nya arbetet är samverkan om sjukförsäkringen, enligt socialministern. 

– Samverkan kring den enskilde måste fungera bättre. Det här är regeringens tredje åtgärdsprogram kring sjukförsäkringen och denna gång har hela regeringens verktygslåda används. I förslaget presenterar vi olika insatser som ger effekt både här och nu, men också de på längre sikt, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll menar att det viktigaste problemet att åtgärda i dagens sjukförsäkring är att alla aktörer inte sätter individen i centrum. Det får effekten att människor faller mellan stolarna. Hon pekar på att individen måste vara i fokus framöver.

– Det viktigaste handlar om att se till att individen får ett gott stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete igen, det sker genom översyn av regelverket men också genom att myndigheterna måste bli bättre på att samverka kring individen, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassans bristande samordning har kritiserats av arbetsgivare. De efterfrågar mer kontakt med Försäkringskassan och vården, som upplevs som mycket svårtillgängliga. Kontakten är, enligt arbetsgivarna, avgörande för att underlätta tidig återgång i arbete. Annika Strandhäll håller med i kritiken och menar att samverkan måste bli bättre.

– En brist är att våra aktörer, alltså myndigheter och organisationer, inte samarbetar tillräckligt bra. Att samverkan behöver bli bättre är en avgörande del i åtgärdsprogrammet. Nu får bland annat Försäkringskassan ett uppdrag att inom ramen för sitt lagstadgade samordningsansvar öka stödet till individen och koppla samman alla inblandade i en sjukskrivning, säger Annika Strandhäll.

Regeringen vill också utreda vissa begrepp vid bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga för rätt till sjukpenning. Annika Strandhäll ser problem med dagens tillämpning av regelverket och menar att det är viktigt för både rehabilitering och återgång i arbete.

– Det finns delar av försäkringen som varit problematiska under ganska lång tid. Tillämpningen av normalt förekommande arbete har ju varit under debatt i princip ända sedan den kom på plats. Det är viktigt att särskilda skäl fungerar som det är tänkt, inte minst också kopplat till rehabilitering och återgång i arbete. Normalt förekommande arbete ska vara just det, vi behöver se över så att det är ändamålsenligt, säger hon.

Försvarar kritiserat förslag om ändringar i sjukersättningen

Försäkringskassan har föreslagit ändringar av regelverket för sjukersättningen, tidigare kallat förtidspension, så att fler kan beviljas sjukersättning framöver. Annika Strandhäll pekar på att få beviljas sjukersättning idag och tror inte att kritiken mot förslaget – att det kan leda till stora förtidspensioneringar av långtidssjukskrivna, är befogad.

– En del i åtgärdsprogrammet är att analysera regelverket för sjukersättningen. Nybeviljandet är historiskt lågt och det finns anledning att se över hur det fungerar. Det är också centralt att se över hur vi kan skapa förutsättningar för sysselsättning också för personer med sjukersättning, att ha möjlighet, trots sjukersättning, kunna ges möjlighet att jobba i viss utsträckning, säger hon.

Trots den omfattande kritiken från remissinstanserna mot förslaget om att förmånsbeskatta anställda för arbetsgivarfinansierad vård, menar Annika Strandhäll att målsättningen om att underlätta tidig återgång i arbete inte påverkas av att vården förmånsbeskattas. Hon pekar på att andra förmåner, som tjänstebil och bostad, beskattas och vill därför att också vård ska beskattas lika.

– Det normala är att en förmån beskattas till marknadsvärdet. Det gäller allt från bostad och lunch till bilar och cyklar. Regeringen ser ingen anledning att ha särskilda skatteregler för privat hälso- och sjukvård och vill att de slopas och vi går nu fram med och breddar stödet till arbetsgivare, kopplat till reformen om en plan för återgång inom 30 dagar. Att fler får tillgång till expertstöd i det läget tror vi kommer få stor effekt på förutsättningarna att stödja individer tillbaka till hälsa och arbete, säger Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.