Socialminister Annika Strandhäll.
Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Socialminister Annika Strandhäll.

Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Samverkan kring sjukförsäkringen har visat sig en stor utmaning, enligt socialminister Annika Strandhäll. Nu presenteras ett nytt åtgärdsprogram som ska underlätta för detta, och se till att ingen faller mellan stolarna.

 Ett nytt åtgärdsprogram för sjukförsäkringen har presenterats av socialminister Annika Strandhäll. Fokus för det nya arbetet är samverkan om sjukförsäkringen, enligt socialministern. 

– Samverkan kring den enskilde måste fungera bättre. Det här är regeringens tredje åtgärdsprogram kring sjukförsäkringen och denna gång har hela regeringens verktygslåda används. I förslaget presenterar vi olika insatser som ger effekt både här och nu, men också de på längre sikt, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll menar att det viktigaste problemet att åtgärda i dagens sjukförsäkring är att alla aktörer inte sätter individen i centrum. Det får effekten att människor faller mellan stolarna. Hon pekar på att individen måste vara i fokus framöver.

– Det viktigaste handlar om att se till att individen får ett gott stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete igen, det sker genom översyn av regelverket men också genom att myndigheterna måste bli bättre på att samverka kring individen, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassans bristande samordning har kritiserats av arbetsgivare. De efterfrågar mer kontakt med Försäkringskassan och vården, som upplevs som mycket svårtillgängliga. Kontakten är, enligt arbetsgivarna, avgörande för att underlätta tidig återgång i arbete. Annika Strandhäll håller med i kritiken och menar att samverkan måste bli bättre.

– En brist är att våra aktörer, alltså myndigheter och organisationer, inte samarbetar tillräckligt bra. Att samverkan behöver bli bättre är en avgörande del i åtgärdsprogrammet. Nu får bland annat Försäkringskassan ett uppdrag att inom ramen för sitt lagstadgade samordningsansvar öka stödet till individen och koppla samman alla inblandade i en sjukskrivning, säger Annika Strandhäll.

Regeringen vill också utreda vissa begrepp vid bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga för rätt till sjukpenning. Annika Strandhäll ser problem med dagens tillämpning av regelverket och menar att det är viktigt för både rehabilitering och återgång i arbete.

– Det finns delar av försäkringen som varit problematiska under ganska lång tid. Tillämpningen av normalt förekommande arbete har ju varit under debatt i princip ända sedan den kom på plats. Det är viktigt att särskilda skäl fungerar som det är tänkt, inte minst också kopplat till rehabilitering och återgång i arbete. Normalt förekommande arbete ska vara just det, vi behöver se över så att det är ändamålsenligt, säger hon.

Försvarar kritiserat förslag om ändringar i sjukersättningen

Försäkringskassan har föreslagit ändringar av regelverket för sjukersättningen, tidigare kallat förtidspension, så att fler kan beviljas sjukersättning framöver. Annika Strandhäll pekar på att få beviljas sjukersättning idag och tror inte att kritiken mot förslaget – att det kan leda till stora förtidspensioneringar av långtidssjukskrivna, är befogad.

– En del i åtgärdsprogrammet är att analysera regelverket för sjukersättningen. Nybeviljandet är historiskt lågt och det finns anledning att se över hur det fungerar. Det är också centralt att se över hur vi kan skapa förutsättningar för sysselsättning också för personer med sjukersättning, att ha möjlighet, trots sjukersättning, kunna ges möjlighet att jobba i viss utsträckning, säger hon.

Trots den omfattande kritiken från remissinstanserna mot förslaget om att förmånsbeskatta anställda för arbetsgivarfinansierad vård, menar Annika Strandhäll att målsättningen om att underlätta tidig återgång i arbete inte påverkas av att vården förmånsbeskattas. Hon pekar på att andra förmåner, som tjänstebil och bostad, beskattas och vill därför att också vård ska beskattas lika.

– Det normala är att en förmån beskattas till marknadsvärdet. Det gäller allt från bostad och lunch till bilar och cyklar. Regeringen ser ingen anledning att ha särskilda skatteregler för privat hälso- och sjukvård och vill att de slopas och vi går nu fram med och breddar stödet till arbetsgivare, kopplat till reformen om en plan för återgång inom 30 dagar. Att fler får tillgång till expertstöd i det läget tror vi kommer få stor effekt på förutsättningarna att stödja individer tillbaka till hälsa och arbete, säger Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.