Socialminister Annika Strandhäll.
Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Socialminister Annika Strandhäll.

Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Samverkan kring sjukförsäkringen har visat sig en stor utmaning, enligt socialminister Annika Strandhäll. Nu presenteras ett nytt åtgärdsprogram som ska underlätta för detta, och se till att ingen faller mellan stolarna.

 Ett nytt åtgärdsprogram för sjukförsäkringen har presenterats av socialminister Annika Strandhäll. Fokus för det nya arbetet är samverkan om sjukförsäkringen, enligt socialministern. 

– Samverkan kring den enskilde måste fungera bättre. Det här är regeringens tredje åtgärdsprogram kring sjukförsäkringen och denna gång har hela regeringens verktygslåda används. I förslaget presenterar vi olika insatser som ger effekt både här och nu, men också de på längre sikt, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll menar att det viktigaste problemet att åtgärda i dagens sjukförsäkring är att alla aktörer inte sätter individen i centrum. Det får effekten att människor faller mellan stolarna. Hon pekar på att individen måste vara i fokus framöver.

– Det viktigaste handlar om att se till att individen får ett gott stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete igen, det sker genom översyn av regelverket men också genom att myndigheterna måste bli bättre på att samverka kring individen, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassans bristande samordning har kritiserats av arbetsgivare. De efterfrågar mer kontakt med Försäkringskassan och vården, som upplevs som mycket svårtillgängliga. Kontakten är, enligt arbetsgivarna, avgörande för att underlätta tidig återgång i arbete. Annika Strandhäll håller med i kritiken och menar att samverkan måste bli bättre.

– En brist är att våra aktörer, alltså myndigheter och organisationer, inte samarbetar tillräckligt bra. Att samverkan behöver bli bättre är en avgörande del i åtgärdsprogrammet. Nu får bland annat Försäkringskassan ett uppdrag att inom ramen för sitt lagstadgade samordningsansvar öka stödet till individen och koppla samman alla inblandade i en sjukskrivning, säger Annika Strandhäll.

Regeringen vill också utreda vissa begrepp vid bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga för rätt till sjukpenning. Annika Strandhäll ser problem med dagens tillämpning av regelverket och menar att det är viktigt för både rehabilitering och återgång i arbete.

– Det finns delar av försäkringen som varit problematiska under ganska lång tid. Tillämpningen av normalt förekommande arbete har ju varit under debatt i princip ända sedan den kom på plats. Det är viktigt att särskilda skäl fungerar som det är tänkt, inte minst också kopplat till rehabilitering och återgång i arbete. Normalt förekommande arbete ska vara just det, vi behöver se över så att det är ändamålsenligt, säger hon.

Försvarar kritiserat förslag om ändringar i sjukersättningen

Försäkringskassan har föreslagit ändringar av regelverket för sjukersättningen, tidigare kallat förtidspension, så att fler kan beviljas sjukersättning framöver. Annika Strandhäll pekar på att få beviljas sjukersättning idag och tror inte att kritiken mot förslaget – att det kan leda till stora förtidspensioneringar av långtidssjukskrivna, är befogad.

– En del i åtgärdsprogrammet är att analysera regelverket för sjukersättningen. Nybeviljandet är historiskt lågt och det finns anledning att se över hur det fungerar. Det är också centralt att se över hur vi kan skapa förutsättningar för sysselsättning också för personer med sjukersättning, att ha möjlighet, trots sjukersättning, kunna ges möjlighet att jobba i viss utsträckning, säger hon.

Trots den omfattande kritiken från remissinstanserna mot förslaget om att förmånsbeskatta anställda för arbetsgivarfinansierad vård, menar Annika Strandhäll att målsättningen om att underlätta tidig återgång i arbete inte påverkas av att vården förmånsbeskattas. Hon pekar på att andra förmåner, som tjänstebil och bostad, beskattas och vill därför att också vård ska beskattas lika.

– Det normala är att en förmån beskattas till marknadsvärdet. Det gäller allt från bostad och lunch till bilar och cyklar. Regeringen ser ingen anledning att ha särskilda skatteregler för privat hälso- och sjukvård och vill att de slopas och vi går nu fram med och breddar stödet till arbetsgivare, kopplat till reformen om en plan för återgång inom 30 dagar. Att fler får tillgång till expertstöd i det läget tror vi kommer få stor effekt på förutsättningarna att stödja individer tillbaka till hälsa och arbete, säger Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.