Diagram NB 3

Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nytt högkostnadsskydd ger företagen över 800 miljoner

KOMMENTAR I en tid då många företagarfientliga förslag presenteras är det nya högkostnadsskyddet för höga sjuklönekostnader en extra välkommen satsning. Företagen har fått tillbaka 810 miljoner kronor för 2015.
NYHET Publicerad:

Skandia hyllas internationellt för arbetsmiljötjänst

HÄLSA Dramatiskt minskning av sjukskrivningar, lägre kostnader för arbetsgivarna och en utnämning i Magasinet Fortune. Det blev resultatet efter att försäkringsbolaget Skandia arbetat med de större av sina 30 000 företagskunder för att minska ohälsan på svenska arbetsplatser.
NYHET Publicerad:

Pensionsexpert: Avsiktsförklaringen går emot den svenska modellen

PENSIONSÅLDER Idén om en partsöverenskommelse för ett längre arbetsliv grusades när Svenskt Näringsliv sade nej till Pensionsåldersutredningens avsiktsförklaring. Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, anser att arbetslivet behöver förlängas men att den föreslagna inriktningen är fel väg framåt. "Risken är att det inte blir den positiva effekt som det är tänkt och att företagarna får högre kostnader".
NYHET Publicerad:

”Det har blivit ett lyft för hela företaget”

ARBETSMILJÖ För att fler personer med adhd ska komma i jobb måste arbetsgivarna få mer stöd i arbetsmiljöarbetet, menar Attention, riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Företaget Geoveta har arbetat aktivt med förbättrad arbetsmiljö och på så sätt blivit en mer attraktiv arbetsgivare. 
NYHET Publicerad:

Sjukskatten stoppad – en seger för företagarna

SJUKSKRIVNINGAR Strandhälls sjukskatt stoppades. Kritiken blev för massiv. Socialförsäkringsexpert Catharina Bäck är övertygad om att företagarnas protester påverkade regeringen. "Jag har aldrig tidigare mött ett sådant enormt engagemang hos våra medlemsföretag. Företagarna har varit uppriktigt arga, oroade och besvikna, säger hon.
NYHET Publicerad:

Strandhäll: ”Jag väntade mig inte att vinna någon popularitetstävling”

SJUKSKRIVNINGAR Regeringen har dragit tillbaka det hårt kritiserade förslaget om sjukskatt. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll säger att hon tagit till sig av kritiken, är nöjd med processen och ser fram emot parternas arbete för att minska sjuktalen.
NYHET Publicerad:

"Förslaget hade slagit väldigt hårt mot oss"

SJUKSKRIVNINGAR Anna-Lena Bohm är lättad över att förslaget är borta, inte bara för sitt eget företag, utan för alla företagare. "Jag har tackat nej till några uppdrag under sommaren, eftersom sjukskatteförslaget fick mig att backa. Det blev locket på för nyanställningar", säger hon.
NYHET Publicerad:

"Fantastiskt att förslaget är borta"

SJUKSKRIVNINGAR Neuroförbundet och andra handikapporganisationer har protesterat mot regeringens förslag om sjukskatt under våren. Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck känner stor lättnad över att regeringen dragit tillbaka förslaget.
NYHET Publicerad:

Företagarsverige firar segern

SJUKSKATTEN Svenskt Näringslivs regionverksamhet har i ett antal artiklar tagit temperaturen på Företagarsverige sedan det blev klart att regeringen väljer att inte införa sjukskatten. Lättnaden är stor.
NYHET Publicerad:

Företagarjubel efter slopad sjukskatt

SJUKSKRIVNING Regeringen drar tillbaka förslaget om en sjukskatt. I företagarleden är det en himmelsvid skillnad i stämningsläget jämfört med tidigare. ”Det känns jättebra att regeringen drar tillbaka förslaget”, säger företagaren Sven-Olof Gudmundsson.
NYHET Publicerad:

"Nu förutsätter vi att regeringen skrotar sjukskatten"

SJUKSKATT Svenskt Näringsliv, LO och PTK har idag för regeringen presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Därmed bör regeringen nu dra tillbaka förslaget om en sjukskatt, konstaterar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Ökat regelkrångel med nya sjukskatten

SJUKSKATTEN Sjukskatten ökar regelkrånglet för företagen, där små misstag kan bli allvarliga och kostsamma. För att undvika onödiga utgifter måste företagarna själva kontrollera myndighetsuppgifter. Dessutom räknar Försäkringskassan med att myndighetens egna ökade administrationskostnader kommer att uppgå till närmare 200 miljoner kronor.
NYHET Publicerad:

"Att någon blir sjuk är det värsta som kan hända"

SJUKSKATTEN ”Ett kontraproduktivt förslag som hör hemma i papperskorgen”. Anna Godevärn på Mörsjö Deli skräder inte orden när hon talar om regeringens sjukskatteförslag. Blir det verklighet vågar hon inte anställa fler med tanke på vad en långtidssjukskrivning kan kosta.
NYHET Publicerad:

Regeringen blundar för Försäkringskassans nya siffror

SJUKSKATTEN Försäkringskassan har i flera omgångar sänkt prognosen för utgifterna eftersom ökningen i sjukfrånvaron har bromsat in. Det behövs ingen ny sjukskatt för att stoppa utvecklingen. ”Den inbromsning som regeringen efterfrågar har redan skett, vilket i sig borde innebära att regeringen drar tillbaka sjukskatten”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

”Varför ska företagen betala?”

SJUKSKATTEN För mindre företag skulle medfinansieringen av sjukpenningen slå hårt. På Sagobrunnens förskola utanför Helsingborg betyder det mer jobb för personalen eller större barngrupper. Vd:n och grundaren Björn Kuylenstierna är kritisk till att företagen ska betala notan för att offentliga arbetsgivare inte kan ta hand om sin personal.
NYHET Publicerad:

Professor: Sjukskatten gör företagare rättslösa

SJUKSKATTEN I regeringens förslag om en ny sjukskatt står det tydligt att arbetsgivaren inte ska kunna överklaga Försäkringskassans beslut om sjukpenning. ”Det ger arbetsgivarna ett dåligt rättsskydd”, säger Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet.
NYHET Publicerad:

”Sjukskatten förtjänar ingen respekt”

GÄSTKRÖNIKA "Regeringen betonar teoretiskt vikten av företagande och jobbskapande, men genomdriver samtidigt praktiskt allt fler företagsfientliga och tillväxthämmande lagar och regler. Strandhälls sjukskatt överträffar sig själv i drakoniskt destruktiv skatteiver." Det skriver Henrik Jönsson, Restaurang Online i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Justeringar av sjukskatten förändrar ingenting

KOMMENTAR Regeringen hoppas att justeringar och undantag ska blidka kritikerna av förslaget till sjukskatt. Men ingenting är förändrat i sak. Propån gör företagen mer försiktiga att rekrytera människor med ohälsohistorik och funktionsnedsättning. Det är fortfarande ett förslag utan vinnare, anser Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Sjukskatten visar att arbetsgivaravgifterna är sjuka

SJUKKOSTNADER Regeringens förslag om en sjukskatt är fel på många sätt. Den ökar risken för oss arbetsgivare, den gör det svårare för personer med sjukdomshistoria att få eller byta jobb och den kan t o m tvinga företag i konkurs. Dessutom är den ytterligare ett bevis på att arbetsgivaravgifterna är ”sjuka”, säger Carl-Otto Swartz som driver Örups Säteri i Tomelilla.
NYHET Publicerad:

Myter om sjukskatten smulas sönder

WEBB-TV Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll upprepar gång på gång ett antal påståenden om den nya sjukskatten. Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv, förklarar varför hon har fel.