Undersökning om samband mellan företagens hälsofrämjande och rehabiliterande aktiviteter inkl försäkringstjänster och sjukfrånvaron

RAPPORT Publicerad

Privata sjukvårdsförsäkringar ger lägre sjukfrånvaro

En undersökning om samband mellan företagens hälsofrämjande och rehabiliterande aktiviteter inklusive försäkringstjänster och sjukfrånvaron

  • Privat sjukvårdsförsäkring reducerar sjukfrånvaron på ett företag med cirka 20 procent
  • Snabb tillgång till behandling och vård när man väl blir sjuk är viktigt för att minska sjukskrivningar
  • Den bristande tillgängligheten i landstingens vård medför att många är sjukskrivna i onödan
  • Sjukvårdsförsäkringar behandlas skattemässigt mer ogynnsamt än till exempel friskvårdsinsatser genom att det inte finns avdragsrätt
  • Villkoren mellan olika former av arbetsgivarefinansierad sjuk- och hälsovård bör vara likartade
  • Det finns starka ekonomiska och mänskliga skäl för regeringen att snabbutreda avdragsrätt för privata sjukvårdsförsäkringar
Författare