Vårdmatchningstjänst - En heltäckande vårdmatchningstjänst för att förbättra tillgänglighet och flöden i vården. Huvudrapport

RAPPORT Publicerad

När vården av en patient involverar flera vårdgivare fungerar samverkan dem emellan ofta dåligt. Det leder till långa väntetider för patienten, en risk för att läkare senare i vårdkedjan inte får en komplett bild av patientens tillstånd och till onödig administration.

Genom introduktionen av en vårdmatchningstjänst skulle patienterna snabbare kunna få behandling och vården samtidigt kunna spara pengar. I denna rapport beskrivs hur tillgängligheten kan förbättras och sammanlagda vårdtider förkortas genom en webbaserad vårdmatchningstjänst där patienten och dennes läkare kan hitta och boka hela resan genom vården. En fullt utbyggd tjänst innebär att patienten inför sitt vårdval kan rangordna de egenskaper hos vårdgivaren som patienten prioriterar högst, till exempel korta väntetider eller utförd medicinsk kvalitet. Vårdgivare längs vårdkedjan får också tillgång till relevant sjukdomshistorik och dokumentation. Tjänsten bygger på att vårdgivarna kan visa sitt vårdutbud och sin kapacitet på ett standardiserat sätt och tillåta extern bokning. Resursutnyttjandet förbättras och administrationen förenklas.

Författare