Your guide to collective insurance and pension + Premiums for collective insurance plans 2020

RAPPORT Publicerad
Your-guide-to-collective-insurance-and-pension.pdf
Premiums-for-collective-insurance-plans-2020-webb.pdf

Informationsfolder på engelska att använda främst till nya medlemmar som har tecknat kollektivavtal. Innehåller en sammanfattning av de kollektivavtalade försäkringarna och en checklista för vad företaget ska göra och tänka på när de ska teckna kollektivavtalad försäkring. Innehåller även en bilaga med premier för avtalsförsäkringar 2020.

Denna folder riktar sig till dig som arbetar på en medlemsorganisation att använda i ditt arbete med nya och presumtiva medlemmar.

Författare