Denna fråga är avslutad

Svenskt Näringslivs Skattekommission

Svenskt Näringsliv har tillsatt en skattekommission som ska föreslå hur skatter och skattetryck ska se ut för att bidra till att svenska företag och därmed svensk ekonomi bättre kan utnyttja möjligheterna som den globala ekonomin erbjuder.

Britt Danielsson, Carl Bennet, Jens Spendrup, Uno Petersson, Lars Jansson, Maud Spencer, Rune Andersson och Urban Bäckström

Kommissionärer. Britt Danielsson, Carl Bennet, Jens Spendrup, Uno Petersson, Lars Jansson, Maud Spencer, Rune Andersson och Urban Bäckström ska ta sig an det svenska skattesystemet.

Kommissionärer. Britt Danielsson, Carl Bennet, Jens Spendrup, Uno Petersson, Lars Jansson, Maud Spencer, Rune Andersson och Urban Bäckström ska ta sig an det svenska skattesystemet.

Svenskt Näringslivs skattekommission har presenterat sin slutrapport. Urban Bäckström som har lett arbetet hoppas att förslagen leder till politiska beslut om förändringar i skattesystemet som gynnar företagandet.

Hämta rapporten "Framtidens skatter"