Dansk skattedebatt - med sikte på lägre marginalskatter

RAPPORT Publicerad
I Danmark är de olika poltiska partierna överens om att marginalskatten på arbete ska ned. Därför har den danska regeringen tillsatt en skattekommission som ska komma med förslag på åtgärder under våren 2009.

Danmark har tillsammans med Sverige det högsta skattetrycket i världen. Även vad gäller marginalskatter på arbete ligger Sverige och Danmark gemensamt i topp. Den danska skattedebatten fokuserar inte på om marginalskatten ska ner utan hur. Det är en väsentlig skillnad mot svensk skattedebatt som under hösten 2008 präglats av uttalanden av alliansregeringen att värnskatten blir kvar även nästa mandatperiod. Oppositionen har å sin sida fokuserat på att prata om återinförd förmögenhetsskatt.

Författare