Hög tid för ny skattereform

NYHET Publicerad

SKATTER Den stora skattereformen i början av 90-talet bringade ordning i ett skattekaos, med höga skattesatser, mängder av undantag och särregler. Nu finns en risk att lapptäcket återuppstår, slår forskarna Ulf Jakobsson och Göran Normann fast i en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

ulf jakobsson

Ulf Jakobsson analyserar förutsättningarna för en övergripande skattereform.

Från många håll har under senare tid röster höjts för att det är dags för en ny skattereform. På uppdrag av Svenskt Näringslivs skattekommission analyserar Ulf Jakobsson och Göran Normann förutsättningarna för en övergripande skattereform i rapporten ”Nya principer för beskattning i en ny tid - eller Lapptäckets återkomst”.

Rapporten presenterades vid ett seminarium på tisdagen.

Vid skattereformen 1991-92 var ledstjärnorna breda baser, låga skattesatser och neutralitet. Reformen föregicks av ett skattesystem med höga skattesatser, mängder av undantag och särregler. Systemet påminde om ett lapptäcke. Men redan snart efter reformernas genomförande gjordes avsteg och undantag och nu kan man tala om lapptäckets återkomst, enligt Göran Normann.

Före 2007 har mycket av förändringarna i skattesystemet varit generella när det gällt skattesatser, men de har också inneburit viss fragmentering av skattebaser.

Exempel på generella ändringar var de allmänna egenavgifternas ”uppgång och eliminering”, indexering och avsteg från indexering. Samtidigt har ROT-avdrag och särskilda stödområden lett till viss fragmentisering.

Sedan 2007 har fragmenteringen av skattebaserna ökat. Exempel på det är regeringens satsning på att sänka arbetsgivaravgiften för vissa grupper såsom för nystart-, nyfriskjobb, för ungdomar, för äldre, med mera.

Ulf Jakobsson menar att utvecklingen går mot att sådant som är lättrörligt måste beskattas försiktigt. Trögrörligare baser kan däremot beskattas hårdare. Grovt uttryckt kan principen också beskrivas som en beskattning där staten ”tar vad man kan, där man kommer åt”.

Enligt rapporten finns flera andra krafter som driver en förändring av skattepolitiken. Bland annat gör globaliseringen baserna mer rörliga, vilket sätter gränser för skatteuttaget. Även fusk och skatteflykt spelar en viktig roll, liksom särintressen och frågan om skatten uppfattas som legitim. Sänkningen av fastighetsskatten är ett exempel på ett särintresse som drev igenom en förändring av en skatt med låg legitimitet.

Ulf Jakobsson vill ha ett rejält sänkt skattetryck, men ser inte att det finns ett tillräckligt starkt intresse hos politikerna att göra något inom den närmaste tiden. Det är dock tänkbart att vi går mot ökad försäkringsmässighet i socialförsäkringarna och dessutom få en principiellt förankrad reform för övriga intäkter.

Under seminariet sade Lars Johansson (S), vice ordförande i skatteutskottet, att frågan om beskattningsprinciper i mångt och mycket handlar om hur den offentliga sektorn ska finansieras medan Lennart Hedquist (M), ordförande i skatteutskottet, menade att det fanns problem med skattereformen, eftersom den inte innehöll spärrar mot skattehöjningar. En ny välkommen i princip vore att försvåra ytterligare höjningar. Med breda skattebaser finns en risk att det blir successiva glidningar uppåt. Men smala skattebaser har också problem. Situationsanpassning kan därför vara en ytterligare princip, anser Hedquist.

Under seminariet undrade Dan Johansson på Ratio också om vi kan undvika en diskussion om skattetrycket, vad staten egentligen ska ägna sig åt? Han menade att vi inte kan ducka för en sådan diskussion mot bakgrund av de krav som globalisering och demografi kommer att ställa.

Dan Johansson pekade också på behovet av hög sysselsättning och den nyckelroll som nya företag kan väntas få.

– Måste vi inte anpassa våra ägarskatter så att vi får ett nyföretagande som kan ersätta det näringsliv vi nu ser slås ut? undrade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur ska företagen hinna?

KOMMENTAR Sverige har haft mer än ett och ett halvt år på sig att förändra momslagstiftningen. Nu förväntas företagen klara sin anpassning på några månader.
NYHET Publicerad:

Skattereform skapar bättre villkor för företag

RAPPORT Sänk skatten på kapital och för kvalificerad arbetskraft. Synliggör skatterna genom ökad tydlighet och enkelhet. På så sätt skapas bättre villkor för företagandet, enligt slutrapporten från Svenskt Näringslivs Skattekommission.
NYHET Publicerad:

Näringslivets Skattedelegation utdelar mediapris

SKATTER Näringslivets Skattedelegation kommer i år att för första gången dela ut ett mediapris. Priset på 100 000 kronor går till den person som ökat förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin.
NYHET Publicerad:

Krisen under lupp på stor skattekonferens

SKATTER Den finansiella krisen var ämnet för dagen när Svenskt Näringsliv arrangerade en internationell skattekonferens i Stockholm. ”Behovet av finansiell stimulans är stort”, sade EU-kommissionären László Kovács som samtidigt varnade för ansträngda nationella budgetar.
NYHET Publicerad:

Internationell toppkonferens i Stockholm

SKATTER Idag drar Svenskt Näringslivs internationella skattekonferens igång. Inte mindre än 225 skatteexperter är på plats, bland andra EU-kommissionären László Kovács och Jens Lundsgaard, chefsskatteekonom på OECD.
NYHET Publicerad:

Momstrubbel bromsar småföretagare

WEBB-TV Småföretagaren Mats Eriksson på ME Catering är bekymrad över momssatserna i restaurangbranschen. De leder till fler svartjobb och gör det tuffare för de småföretagare som vill göra rätt för sig, menar han.
NYHET Publicerad:

Simulering optimerar Sveriges skattesystem

RAPPORT Det svenska skattesystemet måste inriktas på att bli attraktivare för dem som jobbar och inte bara koncentrera sig på att få folk i arbete. Det framkom vid en rapportpresentation under torsdagen.
NYHET Publicerad:

Skatteförslag kan förvärra krisen

KOMMENTAR I en debattartikel i Dagens Industri vill Bokföringsnämndens ordförande Hans Edenhammar försvåra för företag att kvitta förluster mot vinster och göra avdrag. Förslagen skulle knäcka företag som kämpar med likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Lag sätter stopp för osund konkurrens

KONKURRENS En lagändring i höst kan bli ett effektivt medel att sätta stopp för offentligt drivna verksamheter som konkurrerar med privata företag. Lagändringen är efterlängtad av de entreprenörer som länge kämpat mot kommunala verksamheter som pressat marknadspriserna, anser Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Radikalt skatteförslag från legendar

KOMMENTAR Hans Rausing tycker i Dagens Industri att det är dags att helt avskaffa bolagsskatten. Hans radikala förslag kan få många positiva effekter för såväl företagare som löntagare.
NYHET Publicerad:

Finns förutsättningarna för en ny skattereform?

RAPPORT Omläggning, översyn och reform. Kärt barn har många namn. Från många håll har under senare tid röster höjts för att det är dags för en ny skattereform. På uppdrag av Svenskt Näringslivs skattekommission analyserar Ulf Jakobsson och Göran Normann förutsättningarna för en övergripande skattereform i rapporten” Nya principer för beskattning i en ny tid - eller Lapptäckets återkomst”.
NYHET Publicerad:

Hög tid för ny skattereform

SKATTER Den stora skattereformen i början av 90-talet bringade ordning i ett skattekaos, med höga skattesatser, mängder av undantag och särregler. Nu finns en risk att lapptäcket återuppstår, slår forskarna Ulf Jakobsson och Göran Normann fast i en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svårigheten att ta lån hindrade snabbväxare

SKATTER StudentConsulting har haft en fantastisk tillväxt sedan starten, men det hade gått ännu fortare om det var lättare att låna. Grundaren Tobias Lindfors är kritisk mot de höga arbetsgivaravgifterna och hoppas att regeringen behåller de minskade avgifterna för unga.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt räddning när vinsten rasar

SKATTER Krisen leder till minskade vinster i företagen. För att uppväga tappet bör regeringen sänka kapitalskatterna. ”Det vore bra både för företagen och för familjerna”, sade Magnus Henrekson under Svenskt Näringslivs Skattekommissions hearing under tisdagen.
NYHET Publicerad:

Nytt förslag lindrar företagens momsbörda

SKATTER Företag tvingas ligga ute med stora momsbelopp när de importerar varor från länder utanför EU. Det skapar likviditetsproblem. Därför vill Svenskt Näringsliv ge köparen möjlighet att redovisa utgående och ingående moms i sin skattedeklaration.
NYHET Publicerad:

Svårt rekrytera kompetens

SPETSKOMPETENS Sju av tio vd:ar anser att det är besvärligt att rekrytera kvalificerade medarbetare till Sverige. Mer än varannan anger hög skatt på arbete som främsta orsak till svårigheterna, visar en rapport.
NYHET Publicerad:

Svenska skatteregler i strid med EG-rätten

SKATTER Regeringsrätten har svarat på frågan när svenska företag kan göra avdrag för förluster i utländska dotterbolag. Därmed står det klart att de svenska reglerna står i strid med EG-rätten. "Vi på Svenskt Näringsliv ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen", säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler slår mot utlandshandeln

SKATTER Ett företag som säljer en vara inom EU kan komma att tvingas betala momsen ifall köparen slarvat med den. Det är följden av ett nytt förslag från EU-kommissionen. Svenskt Näringsliv befarar att det drabbar svenska företag.
NYHET Publicerad:

Majoritet anser att höga skatter ger stor svart sektor

SKATTER En majoritet av svenskarna, 52 procent, anser att höga skatter leder till en större svart sektor. Det visar en opinionsundersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Skatteexperter: Sverige behöver fler ägare

SKATTER Utmaningarna för vårt skattesystem när världen och näringslivet förändras diskuterades när Svenskt Näringslivs skattekommission igår höll sin första hearing med olika skatteexperter.