Lag sätter stopp för osund konkurrens

NYHET Publicerad

KONKURRENS En lagändring i höst kan bli ett effektivt medel att sätta stopp för offentligt drivna verksamheter som konkurrerar med privata företag. Lagändringen är efterlängtad av de entreprenörer som länge kämpat mot kommunala verksamheter som pressat marknadspriserna, anser Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv.

– Att staten, en kommun, eller ett landsting nu kan förbjudas att tillämpa ett förfarande som snedvrider konkurrensen mot företag kommer att leda till en effektivare och bättre fungerande marknad där alla agerar på lika villkor, säger Birgitta Laurent, som arbetar med konkurrensfrågor på Svenskt Näringsliv.

Enligt lagrådsremissen som blev klar förra veckan ska Stockholms Tingsrätt på begäran av Konkurrensverket kunna förbjuda stat, landsting och kommun att bedriva verksamheter som inte är förenliga med det kommunala uppdraget. Lagförslaget ska antas av riksdagen i höst för att träda i kraft i början av nästa år.

Näringsminister Maud Olofsson har vid upprepade tillfällen sagt att kommuner ska ägna sig åt sitt huvuduppdrag, det vill säga säkra allas rätt till skola, utbildning och omsorg, och inte syssla med saker som företag kan göra effektivare, men lagförslaget har låtit vänta på sig. Därför är det extra glädjande att det nu kommer, anser Birgitta Laurent.

– Eftersom kommunerna enligt kommunallagen inte har rätt att bedriva verksamheter med vinstsyfte, och inte heller behöver bry sig om risken att gå i konkurs är det en omöjlig konkurrenssituation för många företag och därför är förslaget mycket välkommet, säger Birgitta Laurent.

Den offentliga sektorn spelar en allt större roll på den privata marknaden; många kommuner ser dessa verksamheter som en extra inkomstkälla. Ett alltför kortsiktigt perspektiv, tycker Laurent. Konkurrens på lika villkor är betydelsefullt för tillväxten. Privata företag kan inte konkurrera med offentligt drivna verksamheter som genom att de delvis är skattefinansierade kan hålla ett lågt pris.

– Snedvridande konkurrens har hindrat många företag från att utvecklas. Nu ser det äntligen ut att bli ändring på det, säger Birgitta Laurent.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur ska företagen hinna?

KOMMENTAR Sverige har haft mer än ett och ett halvt år på sig att förändra momslagstiftningen. Nu förväntas företagen klara sin anpassning på några månader.
NYHET Publicerad:

Skattereform skapar bättre villkor för företag

RAPPORT Sänk skatten på kapital och för kvalificerad arbetskraft. Synliggör skatterna genom ökad tydlighet och enkelhet. På så sätt skapas bättre villkor för företagandet, enligt slutrapporten från Svenskt Näringslivs Skattekommission.
NYHET Publicerad:

Näringslivets Skattedelegation utdelar mediapris

SKATTER Näringslivets Skattedelegation kommer i år att för första gången dela ut ett mediapris. Priset på 100 000 kronor går till den person som ökat förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin.
NYHET Publicerad:

Krisen under lupp på stor skattekonferens

SKATTER Den finansiella krisen var ämnet för dagen när Svenskt Näringsliv arrangerade en internationell skattekonferens i Stockholm. ”Behovet av finansiell stimulans är stort”, sade EU-kommissionären László Kovács som samtidigt varnade för ansträngda nationella budgetar.
NYHET Publicerad:

Internationell toppkonferens i Stockholm

SKATTER Idag drar Svenskt Näringslivs internationella skattekonferens igång. Inte mindre än 225 skatteexperter är på plats, bland andra EU-kommissionären László Kovács och Jens Lundsgaard, chefsskatteekonom på OECD.
NYHET Publicerad:

Momstrubbel bromsar småföretagare

WEBB-TV Småföretagaren Mats Eriksson på ME Catering är bekymrad över momssatserna i restaurangbranschen. De leder till fler svartjobb och gör det tuffare för de småföretagare som vill göra rätt för sig, menar han.
NYHET Publicerad:

Simulering optimerar Sveriges skattesystem

RAPPORT Det svenska skattesystemet måste inriktas på att bli attraktivare för dem som jobbar och inte bara koncentrera sig på att få folk i arbete. Det framkom vid en rapportpresentation under torsdagen.
NYHET Publicerad:

Skatteförslag kan förvärra krisen

KOMMENTAR I en debattartikel i Dagens Industri vill Bokföringsnämndens ordförande Hans Edenhammar försvåra för företag att kvitta förluster mot vinster och göra avdrag. Förslagen skulle knäcka företag som kämpar med likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Lag sätter stopp för osund konkurrens

KONKURRENS En lagändring i höst kan bli ett effektivt medel att sätta stopp för offentligt drivna verksamheter som konkurrerar med privata företag. Lagändringen är efterlängtad av de entreprenörer som länge kämpat mot kommunala verksamheter som pressat marknadspriserna, anser Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Radikalt skatteförslag från legendar

KOMMENTAR Hans Rausing tycker i Dagens Industri att det är dags att helt avskaffa bolagsskatten. Hans radikala förslag kan få många positiva effekter för såväl företagare som löntagare.
NYHET Publicerad:

Finns förutsättningarna för en ny skattereform?

RAPPORT Omläggning, översyn och reform. Kärt barn har många namn. Från många håll har under senare tid röster höjts för att det är dags för en ny skattereform. På uppdrag av Svenskt Näringslivs skattekommission analyserar Ulf Jakobsson och Göran Normann förutsättningarna för en övergripande skattereform i rapporten” Nya principer för beskattning i en ny tid - eller Lapptäckets återkomst”.
NYHET Publicerad:

Hög tid för ny skattereform

SKATTER Den stora skattereformen i början av 90-talet bringade ordning i ett skattekaos, med höga skattesatser, mängder av undantag och särregler. Nu finns en risk att lapptäcket återuppstår, slår forskarna Ulf Jakobsson och Göran Normann fast i en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svårigheten att ta lån hindrade snabbväxare

SKATTER StudentConsulting har haft en fantastisk tillväxt sedan starten, men det hade gått ännu fortare om det var lättare att låna. Grundaren Tobias Lindfors är kritisk mot de höga arbetsgivaravgifterna och hoppas att regeringen behåller de minskade avgifterna för unga.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt räddning när vinsten rasar

SKATTER Krisen leder till minskade vinster i företagen. För att uppväga tappet bör regeringen sänka kapitalskatterna. ”Det vore bra både för företagen och för familjerna”, sade Magnus Henrekson under Svenskt Näringslivs Skattekommissions hearing under tisdagen.
NYHET Publicerad:

Nytt förslag lindrar företagens momsbörda

SKATTER Företag tvingas ligga ute med stora momsbelopp när de importerar varor från länder utanför EU. Det skapar likviditetsproblem. Därför vill Svenskt Näringsliv ge köparen möjlighet att redovisa utgående och ingående moms i sin skattedeklaration.
NYHET Publicerad:

Svårt rekrytera kompetens

SPETSKOMPETENS Sju av tio vd:ar anser att det är besvärligt att rekrytera kvalificerade medarbetare till Sverige. Mer än varannan anger hög skatt på arbete som främsta orsak till svårigheterna, visar en rapport.
NYHET Publicerad:

Svenska skatteregler i strid med EG-rätten

SKATTER Regeringsrätten har svarat på frågan när svenska företag kan göra avdrag för förluster i utländska dotterbolag. Därmed står det klart att de svenska reglerna står i strid med EG-rätten. "Vi på Svenskt Näringsliv ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen", säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler slår mot utlandshandeln

SKATTER Ett företag som säljer en vara inom EU kan komma att tvingas betala momsen ifall köparen slarvat med den. Det är följden av ett nytt förslag från EU-kommissionen. Svenskt Näringsliv befarar att det drabbar svenska företag.
NYHET Publicerad:

Majoritet anser att höga skatter ger stor svart sektor

SKATTER En majoritet av svenskarna, 52 procent, anser att höga skatter leder till en större svart sektor. Det visar en opinionsundersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Skatteexperter: Sverige behöver fler ägare

SKATTER Utmaningarna för vårt skattesystem när världen och näringslivet förändras diskuterades när Svenskt Näringslivs skattekommission igår höll sin första hearing med olika skatteexperter.