Marginalskatten slår mot vanliga löntagare

NYHET Publicerad

RAPPORT Arbete är hårdast beskattat i vår ekonomi. Det framgår av en ny rapport om skatternas struktur. Bland heltidsarbetande är marginalskatten över 50 procent för yrkesgrupper som poliser och präster.

Det är ungefär var tredje heltidsarbetande person i Sverige som har hög marginalskatt i meningen att personen får behålla mindre än hälften av en inkomst, det vill säga då marginalskatten överstiger 50 procent. Bland heltidsarbetande är marginalskatten över 50 procent för en rad olika yrkesgrupper, till exempel för mer än varannan polis, för två av tre präster och för var tredje barnmorska. Rapporten har en lång lista över hur olika yrkesgrupper skattar.

De senaste åren har inkomstskatten sänkts markant, men det har främst skett i låga inkomstskikt. Skatterna på arbete är fortfarande höga, inte minst för mer kvalificerade jobb med högre inkomster. Rapporten visar att Sveriges högsta marginalskatt, på cirka 57 procent, är mycket hög i internationell jämförelse, samtidigt som den inkomstnivå där marginalskatten närmar sig de högsta höjderna är jämförelsevis låg i Sverige.

– Skattenivåerna stiger ytterligare när arbetsgivaravgiften räknas in och sammataget förstärker det att Sveriges skatter är höga i förhållande till omvärlden, säger Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Den femtedel av befolkningen som har högst inkomst betalar nästan hälften (47 procent) av alla skatter. Samma femtedel gör dock bara anspråk på knappt en tiondel (12 procent) av den offentliga konsumtionen.

Rapporten har också jämfört olika grupper av personer och hushåll efter inkomstnivå. Vid en sådan uppdelning av befolkningen i tjugo lika stora delar visar det sig att:

  • De personer som tjänar mest betalar ca 9 gånger mer i skatt än de som tjänar minst
  • Detta tas ut på en bruttoinkomst som är ca 6 gånger högre än för dem som tjänar minst
  • Den disponibla inkomsten (efter skatter m.m.) för de hushåll som har de högsta inkomsterna blir knappt 3 gånger högre jämfört med de hushåll som har de lägsta inkomsterna.

Rapportens författare, Peter Ericson och Johan Fall, konstaterar att höginkomsttagare i dag utgör en viktig del av skattebasen i Sverige.

– Det finns i dag ett antal hinder, som om de undanröjs, skulle förbättra utrymmet för denna bas att växa. Åtgärder som stärker drivkrafterna till arbete, kompetensutveckling och risktagande skulle bidra till att fler personer utvecklas till höginkomsttagare, säger Johan Fall.

Höginkomsttagarna är en viktig och strategisk skattebas av flera skäl, anser rapportförfattarna. De är den grupp skattebetalare som betalar mest per person.

– Höginkomsttagare är även en grupp där det ofta finns många nyckelpersoner, som kan bidra till att skapa förutsättningar för många andra att få jobb. Dessutom är gruppen många gånger utsatt för internationell konkurrens, och det är även av det skälet viktigt att värna höginkomsttagare som skattebas – annars löper man risken att gruppen krymper eller försvinner, säger Johan Fall.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer pengar i statskassan

SKATTER Höjs skatten över en viss nivå motverkar den sitt syfte. Då blir det istället mindre pengar till staten. Om den statliga skatten och värnskatten togs bort skulle det vara en helt självfinansierande reform, säger en nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift miljonsmäll för företag

ARBETSGIVARAVGIFT Tre företagare vittnar om hur regeringens beslut att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår mot resultatet och verksamheten i stort. Det är nedslående siffror som ger illavarslande besked – det kommer att bli betydligt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i framtiden.
NYHET Publicerad:

Hög marginalskatt skrämmer bort kvalificerad arbetskraft

ALMEDALEN Höga marginalskatter, på upp till 60 procent, gör det allt svårare att rekrytera unga talanger till svenska företag. Viljan att utvecklas och vidareutbilda sig i yrkeslivet hämmas likaså. Lägre skattenivåer gör Sverige mer konkurrenskraftigt, konstaterade nationalekonom Johan Lindefelt.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Verkligt skattetapp när skattebasen urholkas

DEBATT Irlands fördelaktiga skattesystem lockar globala storföretag att lägga sin internationella bas där, vilket leder till stora vinster för ekonomin. Sverige halkar däremot efter. "Finansministern verkar inte förstå att de nya internationella skattereglerna i sig är en gigantisk utmaning för ett litet land som Sverige". Det skriver Krister Andersson, chef för skatteavdelningen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Utländska experter fast i svensk byråkrati

SKATTER Trots liknande expertskatt är Sverige betydligt sämre än Danmark på att attrahera utländsk spetskompetens. Enligt skattejuristen Anders Lilja är förklaringarna flera. ”Inte minst är ansökningsprocesserna i Sverige dyra, långsamma och tungrodda”, sade han under ett seminarium.  
NYHET Publicerad:

De mest skadliga skatterna hotar förvärras ytterligare

KOMMENTAR Regeringen lägger sten på börda om man går vidare med att förvärra de mest skadliga skatterna. Det är skadligt för företagandet och jobben och försvårar ytterligare att uppnå målet om Europas lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dyrare på krogen med höjd arbetsgivaravgift

SKATTER De största prisökningarna på tio år. Sedan arbetsavgifterna höjdes den 1 juni har priserna i restaurangnäringen skjutit i höjden.
NYHET Publicerad:

Nya skattehöjningsförslag strider mot arbetslinjen

KOMMENTAREN Svenskt Näringsliv kritiserar i ett remissvar regeringens förslag om att ännu fler arbetande svenskar ska få hög marginalskatt. ”Förslaget strider mot vad som får anses vara en rimlig uppfattning om arbetslinjen”, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Bra med sänkt skatt för pensionärer som jobbar

KOMMENTAR Skatterna påverkar människors val om arbete och pension. Enligt en ny rapport av professor emeritus Lennart Flood kan utökade skattelättnader för äldre få kraftigt positiva effekter för sysselsättningen. Det är viktigt att ta fasta på värdet av skattesänkningar, skriver nationalekonomen Johan Fall i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sluta slå på den som ligger – satsa på en företagaragenda!

KOMMENTAR Den 13 april lägger regeringen fram vårbudgeten, i en tid när bekymrade bedömningar håller på att byta ut den ökade framtidstron som företagarna tidigare känt. "Det är förvånande att regeringen väljer att skicka så många negativa signaler till landets befintliga och presumtiva företagare", skriver Krister Andersson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skattehöjningsförslag strider mot arbetslinjen

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv kritiserar i ett remissvar regeringens förslag om höjd skatt för 1,2 miljoner arbetande svenskar. ”Förslaget strider mot vad som får anses vara en rimlig uppfattning om arbetslinjen”, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.
NYHET Publicerad:

V aviserar skadliga skattehöjningar

KOMMENTAR I en DN-intervju i slutet av förra veckan berättade riksdagskvinnan Ulla Andersson (V) om nya skattehöjningar för en grupp om 58 000 personer. Men det är ytterligare en dryg miljon personer som drabbas och vad värre är tar hela samhällsekonomin skada. Förslaget kommer inte underlätta, utan tvärtom göra det svårare, att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet.