Sänkt arbetsgivaravgift lättar på trycket

NYHET Publicerad

FÖRETAGARPERSPEKTIV Sänkta arbetsgivaravgifter underlättar för mindre företag. Vi kan då erbjuda fler jobb och göra mycket för samhället i stort, säger företagaren Urban Nyberg.

Urban Nyberg

Urban Nyberg.

Foto: Susanna Leibovici

Urban Nyberg driver bageri och konditoriföretaget Steinbrenner&Nyberg. De har fem butiker i Göteborg och två i Kungsbacka. Steinbrenner&Nyberg har anor från 1898 och på lönelistan finns 50 personer. Som företagare i en lokal och personaltät hantverksindustri är det lönekostnaderna som är den allra tyngsta utgiften.

- Inkomsterna från halva mitt bröd, halva min tårta går direkt ut i löner. Stora företag inom andra branscher kan lägga ut verksamhet till låglöneländer alternativt effektivisera med maskiner och processlinjer för att minska utgifterna, men inom mitt gebit är detta omöjligt. Dessutom är det en konkurrensfördel för oss att finnas lokalt i alla led. Jag vill visa upp vår skicklighet inom själva hantverket med riktiga människor istället för maskiner, berättar Urban Nyberg.

När Svenskt Näringslivs skattekommission hade en hearing i Göteborg i september, var Urban Nyberg en av företagarna i den lokala panelen. Hans önskemål till prioriteringar för kommissionens arbete var att de skulle arbeta för sänkta arbetsgivaravgifter. Likaså slog han ett slag för lokala service- och hantverksföretag.

- Synen att välfärd bygger på att skatta arbete måste ändras om vi ska få alla att känna sig behövda. Varför inte införa en trappstege neråt, så att vi inom service och hantverk kan få lägre arbetsgivaravgifter? För små företag med höga lönekostnader i förhållande till omsättning skulle arbetsgivaravgifter vara lägre, nedsättningen skulle sedan kunna trappas av när företaget effektiviseras. På så sätt kan vi tillföra både välfärd och skatteunderlag. Förslagsvis kan ett företag behöva komma upp i 1.2 miljoner i omsättning per anställd innan fulla arbetsgivaravgifter tas ut och under detta rabatterade löneskatter, resonerar Urban Nyberg.

Urban Nyberg menar att företag med förhållandevis enkla arbetsuppgifter utan krav på formella utbildningar därmed gynnas, vilket är bra då just dessa grupper står utanför arbetsmarknaden idag. De effekter vi får är att när ett företag går från 1 till 2 anställda, 2 till 3 och så vidare så blir inte effekten av den ökade lönekostnaden så markant, utan man premieras under uppbyggnadsfasen och vågar att anställa tidigare. Företag som håller på med service och hantverk/förädling med mänskligt arbete och som ofta är lokala företag som inte flyttar utomlands, premieras att fortsätta sin verksamhet.

- Sänkta arbetsgivaravgifter skulle underlätta mycket för mindre företag. Vi skulle kunna erbjuda fler jobb och göra mycket för samhället i stort – inte minst lokalt. Jag vill verkligen uppmana skattekommissionen att ta med sig denna fråga i sitt vidare fråga, avslutar Urban Nyberg.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur ska företagen hinna?

KOMMENTAR Sverige har haft mer än ett och ett halvt år på sig att förändra momslagstiftningen. Nu förväntas företagen klara sin anpassning på några månader.
NYHET Publicerad:

Skattereform skapar bättre villkor för företag

RAPPORT Sänk skatten på kapital och för kvalificerad arbetskraft. Synliggör skatterna genom ökad tydlighet och enkelhet. På så sätt skapas bättre villkor för företagandet, enligt slutrapporten från Svenskt Näringslivs Skattekommission.
NYHET Publicerad:

Näringslivets Skattedelegation utdelar mediapris

SKATTER Näringslivets Skattedelegation kommer i år att för första gången dela ut ett mediapris. Priset på 100 000 kronor går till den person som ökat förståelsen för skatternas betydelse för ekonomin.
NYHET Publicerad:

Krisen under lupp på stor skattekonferens

SKATTER Den finansiella krisen var ämnet för dagen när Svenskt Näringsliv arrangerade en internationell skattekonferens i Stockholm. ”Behovet av finansiell stimulans är stort”, sade EU-kommissionären László Kovács som samtidigt varnade för ansträngda nationella budgetar.
NYHET Publicerad:

Internationell toppkonferens i Stockholm

SKATTER Idag drar Svenskt Näringslivs internationella skattekonferens igång. Inte mindre än 225 skatteexperter är på plats, bland andra EU-kommissionären László Kovács och Jens Lundsgaard, chefsskatteekonom på OECD.
NYHET Publicerad:

Momstrubbel bromsar småföretagare

WEBB-TV Småföretagaren Mats Eriksson på ME Catering är bekymrad över momssatserna i restaurangbranschen. De leder till fler svartjobb och gör det tuffare för de småföretagare som vill göra rätt för sig, menar han.
NYHET Publicerad:

Simulering optimerar Sveriges skattesystem

RAPPORT Det svenska skattesystemet måste inriktas på att bli attraktivare för dem som jobbar och inte bara koncentrera sig på att få folk i arbete. Det framkom vid en rapportpresentation under torsdagen.
NYHET Publicerad:

Skatteförslag kan förvärra krisen

KOMMENTAR I en debattartikel i Dagens Industri vill Bokföringsnämndens ordförande Hans Edenhammar försvåra för företag att kvitta förluster mot vinster och göra avdrag. Förslagen skulle knäcka företag som kämpar med likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Marginalskatten slår mot vanliga löntagare

RAPPORT Arbete är hårdast beskattat i vår ekonomi. Det framgår av en ny rapport om skatternas struktur. Bland heltidsarbetande är marginalskatten över 50 procent för yrkesgrupper som poliser och präster.
NYHET Publicerad:

Lag sätter stopp för osund konkurrens

KONKURRENS En lagändring i höst kan bli ett effektivt medel att sätta stopp för offentligt drivna verksamheter som konkurrerar med privata företag. Lagändringen är efterlängtad av de entreprenörer som länge kämpat mot kommunala verksamheter som pressat marknadspriserna, anser Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Radikalt skatteförslag från legendar

KOMMENTAR Hans Rausing tycker i Dagens Industri att det är dags att helt avskaffa bolagsskatten. Hans radikala förslag kan få många positiva effekter för såväl företagare som löntagare.
NYHET Publicerad:

Finns förutsättningarna för en ny skattereform?

RAPPORT Omläggning, översyn och reform. Kärt barn har många namn. Från många håll har under senare tid röster höjts för att det är dags för en ny skattereform. På uppdrag av Svenskt Näringslivs skattekommission analyserar Ulf Jakobsson och Göran Normann förutsättningarna för en övergripande skattereform i rapporten” Nya principer för beskattning i en ny tid - eller Lapptäckets återkomst”.
NYHET Publicerad:

Hög tid för ny skattereform

SKATTER Den stora skattereformen i början av 90-talet bringade ordning i ett skattekaos, med höga skattesatser, mängder av undantag och särregler. Nu finns en risk att lapptäcket återuppstår, slår forskarna Ulf Jakobsson och Göran Normann fast i en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svårigheten att ta lån hindrade snabbväxare

SKATTER StudentConsulting har haft en fantastisk tillväxt sedan starten, men det hade gått ännu fortare om det var lättare att låna. Grundaren Tobias Lindfors är kritisk mot de höga arbetsgivaravgifterna och hoppas att regeringen behåller de minskade avgifterna för unga.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt räddning när vinsten rasar

SKATTER Krisen leder till minskade vinster i företagen. För att uppväga tappet bör regeringen sänka kapitalskatterna. ”Det vore bra både för företagen och för familjerna”, sade Magnus Henrekson under Svenskt Näringslivs Skattekommissions hearing under tisdagen.
NYHET Publicerad:

Orimliga skattevillkor för svenska ägare

SKATTER Den genomsnittliga kapitalskatten i omvärlden är 17 procent jämfört med en 30-procentig beskattning av kapitalinkomster i Sverige, visar International Bureau of Fiscal Documentations, IBFD, kartläggning av ägarbeskattningen. Det slår mot det svenska ägandet.
NYHET Publicerad:

Nytt förslag lindrar företagens momsbörda

SKATTER Företag tvingas ligga ute med stora momsbelopp när de importerar varor från länder utanför EU. Det skapar likviditetsproblem. Därför vill Svenskt Näringsliv ge köparen möjlighet att redovisa utgående och ingående moms i sin skattedeklaration.
NYHET Publicerad:

Svårt rekrytera kompetens

SPETSKOMPETENS Sju av tio vd:ar anser att det är besvärligt att rekrytera kvalificerade medarbetare till Sverige. Mer än varannan anger hög skatt på arbete som främsta orsak till svårigheterna, visar en rapport.
NYHET Publicerad:

Svenska skatteregler i strid med EG-rätten

SKATTER Regeringsrätten har svarat på frågan när svenska företag kan göra avdrag för förluster i utländska dotterbolag. Därmed står det klart att de svenska reglerna står i strid med EG-rätten. "Vi på Svenskt Näringsliv ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen", säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler slår mot utlandshandeln

SKATTER Ett företag som säljer en vara inom EU kan komma att tvingas betala momsen ifall köparen slarvat med den. Det är följden av ett nytt förslag från EU-kommissionen. Svenskt Näringsliv befarar att det drabbar svenska företag.