Praktisera i näringslivet

Sällskapet Politik & Näringsliv har nöjet att bjuda in Dig att när det passar genomföra ett praktikbesök i näringslivet. Besökets längd brukar variera från några dagar till en vecka. Tiden för praktikbesöket görs upp direkt mellan Dig och företaget och besöket kan naturligtvis delas upp i flera omgångar.

Praktisk information

Programmet för praktikbesök anpassas efter Dina önskemål i nära samarbete med företaget. Ett program kan innehålla:

  • allmän information om företaget och branschen
  • diskussion om produktion, ekonomi, marknad eller personal,
  • besök på företagets olika delar eller
  • diskussion med företagsledning, medarbetare och fack.
  • Naturligtvis kan programmet även rymma praktiskt arbete, ”Prao”!

Ett viktigt inslag i praktikbesöket är att Du som beslutsfattare eller sakkunnig får tillfälle att berätta om det politiska arbetet och beskriva hur riksdagen fungerar, så att nyttan blir ömsesidig!

Anmäl Ditt intresse för ett kvalificerat studiebesök via e-post till: spn@svensktnaringsliv.se.

SPN kontaktar företaget som sedan återkommer till Dig för att göra upp om tider, program mm. Res- och uppehållskostnader ersätts efter överenskommelse med Din ordinarie arbetsgivare.