Uppstickare banar väg för tekniksprång

NYHET Publicerad

DIGITALISERING "Ny teknik är som den fula ankungen. Till att börja med är den väldigt annorlunda och blir utskrattad, men den har en ljus framtid". Det konstaterade Christian Sandström, docent vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio, när nätverket Politik & Näringsliv diskuterade digitalisering, automatisering och robotisering.

Kent Edström

"Vi är en uppstickare även på det tekniska området", förklarade Kent Edström vd för Kavat Vård.

Christian Sandström

"Ny teknik är som den fula ankungen", konstaterade Christian Sandström, docent vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio.

Christian Sandström är docent vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio och har själv forskat om hur företag kan påverkas av genomgripande teknikskiften.

Vilken inverkan på företagen och arbetsmarknaden får omställningarna till en digital värld på lång och kort sikt? Vad kan vi lära av tidigare teknikförändringar? Hur ska företagen agera? Det var några av de frågor som belystes under seminariet.

Christian Sandström exemplifierade med Kodak som på 1970-talet utvecklade världens första digitala kamera men utan anamma den nya tekniken.

– Det slutade med konkurs 2012. Maken till industriellt lik får man leta efter, fastslog han och visade en bild på den idag smått ruinliknande jättebyggnad i Järfälla där Kodak hade sitt svenska huvudkontor.

Ett annat företag som körde på i de gamla hjulspåren var Facit i Åtvidaberg.

– Facit var en kronjuvel inom den svenska industrin med sina mekaniska räknemaskiner, men gick så småningom i konkurs när företaget totalt konkurrerades ut av elektroniska kalkylmaskiner.

Christian Sandström pekade på ett antal förklaringar till varför dessa fula ankungar är så svåra att hantera. Han menade att en faktor är att stora företag för det mesta prioriterar stora marknader.

– Det nya och banbrytande startar alltid i liten skala och passar därför inte in i storföretagens modell. Dessutom finns det ofta interna konflikter kring företagsidentiteten och vad man ska syssla med och inte syssla med, förklarade Christian Sandström.

Han lyfte fram skillnaden i arbetssätt mellan en entreprenör och ett stort etablerat företag.

– Det stora företaget börjar med att analysera läget för att sedan agera. Entreprenören agerar först, analyserar därefter situationen och agerar sedan igen.

Vid Nätverket Politik & Näringslivs seminarium medverkade också Kent Edström, en av grundarna till äldreomsorgsföretaget Kavat Vård som sedan starten för sju år sedan dragit nytta av ny teknik. Företaget har småskaliga boende i Stockholmsområdet.

– Vi är en liten och modig uppstickare som står för nytänkande även på det tekniska området, berättade Kent Edström.

Kavat Vård valde bort de traditionella larmen för de boende.

– Larmsystemet är istället integrerat i personalens mobiltelefoner. Signeringen i samband med medicinering sker på digital väg. Det ger en klart ökad säkerhet, underströk Kent Edström.

Det senaste hos Kavat Vård är en ny typ av toalett med inbyggd bidéfunktion, något som ger de boende förbättrad personlig integritet samtidigt som medarbetarna slipper ett ansträngande arbetsmoment.

– Med hjälp att ny teknik kan vi erbjuda bättre kvalitet i våra tjänster, produktiviteten ökar och vi blir mer attraktiv som arbetsgivare, sa Kent Edström. 

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ellos har lämnat katalogen bakom sig

DIGITALISERING Postorderfirman Ellos hoppade snabbt på digitaliseringen och har vridit hela bolagets fokus på några år. Idag är Ellos ett renodlat e-handelsföretag. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen.
NYHET Publicerad:

Stoppad auktion hindrar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR Mobilt bredband är oerhört viktigt för att hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och ha tillgång till digitala tjänster. Därför är det allvarligt att regeringen har ställt in den planerade 700MHz-auktionen.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen tog inte chansen

KOMMENTAR Förslaget till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering blev inte det framåtblickande helhetsgrepp man hade kunnat hoppas på. I stället för att gå till grunden med upphovsrättens roll för en välfungerande digital inre marknad har EU-kommissionen presterat ett hopkok av detaljregleringar – i många fall direkt företagsfientliga. Det skriver Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordning utmaning för globala Sectra

DIGITALISERING Sectra tillhandahåller mjukvarulösningar för medicinteknik och säker kommunikation. Företaget har mer än 500 anställda och är verksamma i 14 länder. Önskvärt vore om man kunde harmonisera globala lagar. Det är naturligtvis svårt, därför är EU-initiativ som dataskyddsförordningen bra, säger Johan Åtting informationssäkerhetsansvarig. Med förordningen kommer också flera tuffa utmaningar, speciellt för internationella företag med verksamhet både inom och utanför Europa.
NYHET Publicerad:

Hightech-företag hindras av snåriga EU-regler

DIGITALISERINGEN Foran Sverige gör bearbetningar av stora mängder data när bolaget kartlägger skogsbruk. Företaget har stora förhoppningar att få kunder i hela Europa, men det finns många hinder på den digitala inre marknaden. Vid till exempel EU-finansierade projekt kostar de grunddata som företaget använder upp emot 300 000 konor medan de är gratis för konkurrenterna.
NYHET Publicerad:

Splittrad EU-marknad begränsar e-handel

DIGITALISERING För att handelsföretaget Stadium ska kunna ta till vara på den europeiska marknadens potential behövs en förenklad lagstiftning kring digital handel. Idag behöver företaget blocka konsumenter från andra EU-länder. Ett steg i rätt riktning är dataskyddsförordningen som harmoniserar lagstiftningen kring integritetsskydd i Europa. Samtidigt lämnar den många företagare i ovisshet, eftersom man inte vet hur regelverket kommer tolkas.
NYHET Publicerad:

Dataskyddet säkrat med Privacy Shield

KOMMENTAR Alla företag som skickar persondata över Atlanten måste göra det på ett sätt som uppfyller lagar och regler. Nu finns ett nytt certifieringssystem på plats dit företag kan ansluta sig, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Ny dataskyddsförordning skapar osäkerhet

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Företaget Chargestorm utvecklar teknik för att ladda elbilar, och kämpar med olika nationella regelverk inom EU – en lagharmoniserad marknad behövs. För att fler företag ska nå sina uppsatta mål krävs ett förenklat och gemensamt regelverk för företagen, säger Patrik Lindergren, vd. Men harmoniseringen måste bli rätt. Nya dataskyddsförordningen är både ett steg i rätt riktning och en stor osäkerhetsfaktor för företaget.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag högt upp bland molnen

INFRASTRUKTUR När Folksam sjösätter en ny IT-strategi är det Blekingeföretaget City Network som står som samarbetspart. Den nya IT-strategin som försäkringsbolaget sätter igång innebär att den nya generationen webbtjänster läggs på en publik molntjänst hos City Network i Karlskrona. "Att ett företag i Blekinge står för denna transformation är unikt och ett genombrott även i vår bransch", säger Johan Christenson, vd och ägare till City Network.
NYHET Publicerad:

Dataskyddslagen stryper den inre marknaden

DIGITALISERINGEN EU:s nya dataskyddslag gör det svårare för företag att nå ut på den digitala marknaden. ”Det blir en stor regelbörda som skapar en dålig balans i den digitala världen. Konsumentintresset prioriteras men inte företagsintresset", sade Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regelförenkling grunden för en fungerande digital inre marknad

KOMMENTAR Digitaliseringen möjliggör både ökad tillväxt och fler jobb. Men EU kan gå miste om möjligheterna om EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi blir en lång kravlista till företagen, skriver Carolina Brånby, jurist och digitaliseringsexpert.
NYHET Publicerad:

Den sociala roboten tar plats i klassrummet

INNOVATION En robot som förstår känslor och kroppsspråk låter som framtiden. Men sedan i början av januari är världens mest sociala robot Furhat under lärarprogrammering.  ”Målet är att ha en robot i varje hem och varje klassrum”, säger Samer Al Moubayed, medgrundare av Furhat Robotics.
NYHET Publicerad:

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Dataöverföringar riskerar drunkna i Atlanten

KOMMENTAR Om EU-kommissionen inte lyckas förhandla fram ett nytt avtal om dataöverföringar riskerar europeiska företag att förlora möjligheten att göra dataöverföringar till USA. Konsekvensen blir i så fall lidande handelsförbindelser över Atlanten, vilket slår mot både företag och kunder, skriver Carolina Brånby, ansvarig för digitaliseringsjuridik.
NYHET Publicerad:

Snäva EU-ramar hämmar e-handel och dataflöden

KOMMENTAR EU-kommissionen jobbar med att ta fram en digital strategi för den inre marknaden. Carolina Brånby, juridisk expert inom digitaliseringsområdet, kommenterar här det pågående arbetet. Nycklar till företagens globala konkurrenskraft är bland annat en fungerande näringsfrihet, konkurrens på lika villkor och säkra, stabila dataflöden över gränserna, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Reformer krävs för att möta robotiseringen

DIGITALISERING Nästan en halv miljon jobb har automatiserats bort mellan 2006 och 2011 i Sverige, vilket beror på att allt fler tjänstemän kan ersättas av digitaliserade lösningar. Enligt Stefan Fölster, chef för Reforminsitutet, kan sysselsättningen trots det upprätthållas. Men det kräver breda reformer.