Uppstickare banar väg för tekniksprång

NYHET Publicerad

DIGITALISERING "Ny teknik är som den fula ankungen. Till att börja med är den väldigt annorlunda och blir utskrattad, men den har en ljus framtid". Det konstaterade Christian Sandström, docent vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio, när nätverket Politik & Näringsliv diskuterade digitalisering, automatisering och robotisering.

Kent Edström

"Vi är en uppstickare även på det tekniska området", förklarade Kent Edström vd för Kavat Vård.

Christian Sandström

"Ny teknik är som den fula ankungen", konstaterade Christian Sandström, docent vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio.

Christian Sandström är docent vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio och har själv forskat om hur företag kan påverkas av genomgripande teknikskiften.

Vilken inverkan på företagen och arbetsmarknaden får omställningarna till en digital värld på lång och kort sikt? Vad kan vi lära av tidigare teknikförändringar? Hur ska företagen agera? Det var några av de frågor som belystes under seminariet.

Christian Sandström exemplifierade med Kodak som på 1970-talet utvecklade världens första digitala kamera men utan anamma den nya tekniken.

– Det slutade med konkurs 2012. Maken till industriellt lik får man leta efter, fastslog han och visade en bild på den idag smått ruinliknande jättebyggnad i Järfälla där Kodak hade sitt svenska huvudkontor.

Ett annat företag som körde på i de gamla hjulspåren var Facit i Åtvidaberg.

– Facit var en kronjuvel inom den svenska industrin med sina mekaniska räknemaskiner, men gick så småningom i konkurs när företaget totalt konkurrerades ut av elektroniska kalkylmaskiner.

Christian Sandström pekade på ett antal förklaringar till varför dessa fula ankungar är så svåra att hantera. Han menade att en faktor är att stora företag för det mesta prioriterar stora marknader.

– Det nya och banbrytande startar alltid i liten skala och passar därför inte in i storföretagens modell. Dessutom finns det ofta interna konflikter kring företagsidentiteten och vad man ska syssla med och inte syssla med, förklarade Christian Sandström.

Han lyfte fram skillnaden i arbetssätt mellan en entreprenör och ett stort etablerat företag.

– Det stora företaget börjar med att analysera läget för att sedan agera. Entreprenören agerar först, analyserar därefter situationen och agerar sedan igen.

Vid Nätverket Politik & Näringslivs seminarium medverkade också Kent Edström, en av grundarna till äldreomsorgsföretaget Kavat Vård som sedan starten för sju år sedan dragit nytta av ny teknik. Företaget har småskaliga boende i Stockholmsområdet.

– Vi är en liten och modig uppstickare som står för nytänkande även på det tekniska området, berättade Kent Edström.

Kavat Vård valde bort de traditionella larmen för de boende.

– Larmsystemet är istället integrerat i personalens mobiltelefoner. Signeringen i samband med medicinering sker på digital väg. Det ger en klart ökad säkerhet, underströk Kent Edström.

Det senaste hos Kavat Vård är en ny typ av toalett med inbyggd bidéfunktion, något som ger de boende förbättrad personlig integritet samtidigt som medarbetarna slipper ett ansträngande arbetsmoment.

– Med hjälp att ny teknik kan vi erbjuda bättre kvalitet i våra tjänster, produktiviteten ökar och vi blir mer attraktiv som arbetsgivare, sa Kent Edström. 

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nu börjar GDPR gälla!

GDPR I GDPR ställs höga krav på ordning och reda i behandlingen av personuppgifter. Den värnar integritetsskydd samtidigt som den också ska garantera fria dataflöden för att stärka innovation, handel och konkurrenskraft. ”Att ordningen är rörig att förstå sig på, håller nog många med om”, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill satsa stort på artificiell intelligens

AI USA och Kina ligger långt före Europa avseende utveckling av autonoma datasystem. Den snedsitsen måste ändras för att Europa ska kunna bevara sin konkurrenskraft i framtiden, skriver juristen Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Viktiga pusselbitar saknas när GDPR införs

KOMMENTAR Den 25 maj ska det nya dataskyddet vara på plats och börja tillämpas. Men det svenska regelverket är inte komplett utifrån ett näringslivsperspektiv, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. Varken personuppgiftsscreening vid exportansökningar, uppgifter från visselblåsare eller möjlighet att följa FN:s och OECD:s riktlinjer om CSR kommer att vara möjligt enligt regelverket.
NYHET Publicerad:

Företagare: Digitaliseringen öppnar möjligheter 

DET DIGITALA SAMHÄLLET Företagen ser fler möjligheter än hot med digitaliseringen. Sex av tio är rustade för framtiden. Bedömningen är att den digitala framtiden skapar minst lika många jobb som försvinner, enligt en företagarenkät.
NYHET Publicerad:

Delning av data gynnar samhället och näringslivet

DIGITALISERINGEN Securitas delar idag inte särskilt stora mängder data – men det svenska säkerhetsföretaget skulle kunna dela mer, till polis och andra myndigheter. De är också intresserade av att ta del av mer myndighetsdata. "Det skulle bidra till ett säkrare och tryggare samhälle och vi skulle kunna förbättra vår responsförmåga", säger Martin Althén, CIO på Securitas.
NYHET Publicerad:

Verksamhet i flera länder- vad gäller enligt GDPR?

HALLÅ DÄR Från och med den 25 maj ska dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas. Elisabeth Jilderyd, jurist på Datainspektionen svarar på några av frågorna som företag med verksamhet i flera länder brottas med.
NYHET Publicerad:

"Förbättra tillgängligheten av offentlig data"

DIGITALISERING Vissa myndigheter är ibland så osäkra på utlämnande av data att de hellre låter bli. Och för de som lämnar ut så är det ofta dyrt och bökigt med oklara direktiv vad gäller avgifter. Det finns mycket att göra för att förbättra tillgängligheten och att öka återanvändningen av offentlig data.
NYHET Publicerad:

eDataskyddsförordningen hinder för konkurrenskraften

KOMMENTAR EU:s eDataskyddsförordning är inte bra. Åtminstone inte för den som gillar ny teknik, e-handel, nummerupplysning, innovation och företagens globala konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.
NYHET Publicerad:

Språkhinder för småföretag på den digitala EU-marknaden

E-HANDEL I takt med att e-handeln växer ökar också möjligheterna att vända sig till marknader utanför Sveriges gränser. Leif-Erik Johansson, vd på Modehuset Chic, har förutom en fysisk butik i Oskarshamn även en webbshop för att stå sig i konkurrensen när marknaden svänger mot en mer e-handelsintensiv försäljning.
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ellos har lämnat katalogen bakom sig

DIGITALISERING Postorderfirman Ellos hoppade snabbt på digitaliseringen och har vridit hela bolagets fokus på några år. Idag är Ellos ett renodlat e-handelsföretag. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen.
NYHET Publicerad:

Stoppad auktion hindrar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR Mobilt bredband är oerhört viktigt för att hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och ha tillgång till digitala tjänster. Därför är det allvarligt att regeringen har ställt in den planerade 700MHz-auktionen.