KURS Län: Stockholms län

Utbildning i den politiska processen

Lär dig mer om den politiska beslutsprocessen på plats i Riksdag och Regeringskansli – utbildning för företagare 22-23 oktober 2008

Politiska beslut påverkar företagen, men hur fattas besluten? Vilka frågor är mest aktuella i det politiska arbetet just nu? Nu har Du möjlighet att lära Dig mer om hur den politiska beslutsprocessen fungerar. Sällskapet Politik & Näringsliv anordnar i samarbete med Riksdagen och Regeringskansliet en 2-dagars kurs den 22-23 oktober skräddarsydd för företagare.

22 oktober hålls utbildningen på Regeringskansliet där Du möter ministrar, politiskt sakkunniga och tjänstemän som dagligen jobbar med frågor som berör företagandet. På kvällen samlas deltagarna till middag på Svenskt Näringsliv för att få inblick i hur organisationen arbetar med lobbying och opinionsbildning. 23 oktober är vi på Riksdagen och möter riksdagsledamöter och får fördjupad kunskap om deras arbete i de olika utskotten.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. Principen "först till kvarn" gäller.

Anmälan görs till spn@svensktnaringsliv.se.

Seminarieavgiften uppgår till 2.500 SEK (exklusive moms), inkluderar dokumentation, kaffe, luncher och middag.

För mer information kontakta:
Kirsten Åkerman, 08-553 430 95, 070-281 64 47, kirsten.akerman@svensktnaringsliv.se
Gunilla Jeppsson, 08-553 430 62, 070-654 30 62, gunilla.jeppsson@svensktnaringsliv.se

Datum och tid

  • Onsdag 22 oktober 2008, kl. 09:00 – 17:00

  • Torsdag 23 oktober 2008, kl. 09:00 – 17:00

Plats

Regeringskansliet och Riksdagen, Stockholm

Pris

2500 kr (exklusivemoms)