Stärk arbetsmarknadens funktionssätt

En välfungerande arbetsmarknad innebär att en stor andel av befolkningen är i arbete, och att så många som möjligt därmed kan försörja sig och bidra till vår gemensamma välfärd.

I en internationell jämförelse har Sverige en hög sysselsättningsgrad och högt arbetskraftsdeltagande. Samtidigt har vissa grupper svårt att etablera sig. Svensk arbetsmarknad präglas därför idag av en tudelning med stora skillnader i arbetslöshet mellan exempelvis olika utbildningsgrupper.

För att möta utmaningarna för de med svag förankring på arbetsmarknaden krävs att arbetsmarknadens funktionssätt stärks i grunden. Bland annat behövs fler inträdesjobb för att personer med lägre kvalifikationer ska ha en chans att komma in. För det krävs lägre kostnader för arbetsgivare att anställa.

Sverige behöver också en ökad lönespridning. Höga ingångslöner skapar trösklar in på arbetsmarknaden. Dessutom är det svårt för många yrkesgrupper att göra en bra lönekarriär, eftersom skillnaderna i lön är relativt små mellan början och slutet av en karriär.