SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms länFullbokat

Rapportsläpp: Uppföljning av rating-systemet i Stöd & Matchning

Arbetsförmedlingen (AF) genomgår en omvandling och den politiska inriktningen under kommande år är tydlig: myndigheten ska vässas, uppdraget ska tydliggöras och fler fristående aktörer ska tillåtas delta i utförandet av arbetsförmedlingstjänster.

För två år sedan presenterade Svenskt Näringsliv två teknisk-operativa rapporter som genomlyste rating-systemet i insatsen Stöd & Matchning och förutsättningar för att utveckla objektiva bedömningsinstrument så att rätt insats träffar rätt person.

Stöd & Matchning är ett slags ”Australien-modell” i miniatyr: insatsen omfattar fyra spår där arbetssökande får stöd och hjälp utifrån behov. Leverantörer betygssätt transparent och graderas utifrån ett fyrgradigt stjärnsystem.

Nu har vi genomfört en uppföljningsrapport genom intervjuer med såväl myndighetens tjänstemän, som leverantörer som finns i systemet.

Seminariet riktar in sig på följande frågeställningar: Vad har hänt sist? Har insatsen alltjämt potential att växlas upp och omfatta fler insatser? Kan resultatsystemet i Stöd & Matchning potential att omfatta fler delar av AF:s programinsatser?

Medverkande:

Leverantörspanel:

Anne Buckard, Arena Personal

Ruben Linton, Tetiko

Torild Carlsson, Ibility

Expertpanel:

Maria Mindhammar, överdirektör Arbetsförmedlingen

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv

Lars Sjöström, konsult inom arbetsmarknadsfrågor 

Moderator:

Johanna Grönbäck, Ratio

OSA:

Edward Hamilton

Lunchmacka från kl 11.30

Datum och tid

  • Torsdag 4 april 2019, kl. 12:00 – 13:00

Plats

Näringslivets hus, lokal Merkurius, Storgatan 19, Stockholm