Säkra kompetensförsörjningen – förbättra utbildningen

KOMPETENS Det behöver bli lättare för företag att rekrytera. Det kräver både att kvaliteten i utbildningssystemet stärks och att rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Utbildningskedjan är inte starkare än sin svagaste länk. Därför krävs åtgärder i hela kedjan från grundskola till högre utbildning.

Vad är problemet?

Utbildningssystemet är inte anpassat efter de arbeten som behövs. Många yrkesprogram på gymnasiet har för få sökande och är därtill felaktigt upplagda. Resurserna till högre utbildning måste prioriteras till de utbildningar som leder till jobb.

Kan inte företagen hitta rätt kompetens hindras de från att växa och anställa. Vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av att företagen inte hittar medarbetare med rätt kompetens. Det beror bland annat på att rörligheten på arbetsmarknaden är för låg.

Kompetensutvisningar fortgår utan att politiken sätter stopp. Politikerna har inte gjort tillräckligt för att säkra arbetskraftsinvandringen. Arbetskraftsinvandringen tillför ofta specialistkunskaper i företagen och bidrar med ca 10 miljarder kronor per år till svensk produktion. Skatteintäkterna från arbetskraftsinvandrare uppgår till drygt 4 miljarder kronor varje år. När arbetskraftsinvandringen försvåras av otydliga regelverk eller överbelastade myndigheter slår det direkt mot Sveriges tillväxt och välstånd.

Vad behöver göras?

Skapa en ny gymnasieskola med en reformerad yrkesutbildning som ligger närmare företagens verklighet. Utveckla lärlingsmöjligheterna.

Stärk kvalitet och öka volymen i yrkeshögskolan.

Premiera högskoleutbildningar som leder till jobb. Gör om finansieringssystemet för högre utbildning så att utbildningar som leder till jobb premieras.

Säkra arbetskraftsinvandringen. Många företag är beroende av kompetens från andra länder. Sätt stopp för kompetensutvisningarna. Stärk Migrationsverkets kapacitet till handläggning av ärenden.

Modernisera Lagen om anställningsskydd (Las).

Några vanliga invändningar

”Vi löser kompetensförsörjningen genom att utbilda flyktinginvandrare som kommit till Sverige”

Kompetensbristen och integrationen på arbetsmarknaden är olika utmaningar. Ibland påstås det att vi borde lösa kompetensförsörjningen genom att utbilda lågutbildade flyktinginvandrare. Men integrationsutmaningen handlar framförallt om att skapa fler möjligheter för lågutbildade att snabbare få jobb.