Sverige tar matchen

Starka och växande företag ger jobb och välfärd. Det är budskapet i initiativet Sverige tar matchen. Alla företag kan delta!

Bilden visar startsidan på sajten sverigetarmatchen.se

Målet med Sverige tar matchen är att föra ut berättelser om företagens betydelse för samhället. Genom att visa hur små företag, stora företag eller hela branscher ger jobb och välfärd vill Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationer och medlemsföretag att fler ska känna till, känna för och engageras i det som utvecklar Sverige.