Hundratusentals småföretag beroende av slagkraftigt EU

NYHET Publicerad

EU Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv, överlämnar idag en ny EU-agenda till regeringen. Regelförenkling, bättre kvalitet på lagstiftningen, en mer flexibel arbetsmarknad och tillgång till arbetskraft är några frågor där regeringen uppmanas ta krafttag.

Urban Bäckström i närbild

Urban Bäckström.

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Agendan pekar på en rad utmaningar som Europasamarbetet står inför och på de redskap som behövs för att näringslivet i medlemsländerna ska kunna möta globaliseringens krav och ta till vara dess möjligheter. Regeringen uppmanas göra stora ansträngningar för ett mer handlingskraftigt och effektivt EU.

– Sveriges och Europas välstånd är byggt på att företag fått tillgång till stora marknader i andra länder och kunnat växa till globala aktörer. EU är en livsviktig hemmamarknad för hundratusentals småföretag. Vi måste motverka nyprotektionismen och arbeta för frihandel inom och utanför Europa, säger Urban Bäckström.

Svenskt Näringslivs EU-agenda lyfter viktiga frågor som den svenska regeringen måste fokusera på nu och inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet hösten 2009. Bland dessa märks, regelförenkling och bättre kvalitet på lagstiftningen, en mer flexibel arbetsmarknad, en gemensam strategi för kompetensförsörjning och tillgång till arbetskraft. Ett ökat deltagande i EU:s forsknings och innovations politik står också på agendan.

– Vi hoppas att regeringen kommer att spela en aktiv roll i Europa precis som i Sverige för att genomföra reformer som gör det lättare att investera, anställa, ta ett jobb och starta och driva eget företag, säger Urban Bäckström. 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagare jublar över slopade id-kontroller

ID-KONTROLLER Regeringen slopar de id-kontroller som under drygt ett och ett halvt år har inneburit stora bekymmer för företag och dess anställda i Öresundsregionen. ”Det är mycket positivt för hela regionen att id-kontrollerna nu försvinner”, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

LO-basen optimistisk om frihandelsavtal med USA

TTIP Nu inleds slutspurten i förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal – TTIP – mellan EU och USA. Trots rapporter om ökat motstånd i Europa anser LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson att mycket talar för att avtalet blir av. ”Jag är nog lite mer optimistisk idag än tidigare”, säger han.
NYHET Publicerad:

Dataskyddslagen stryper den inre marknaden

DIGITALISERINGEN EU:s nya dataskyddslag gör det svårare för företag att nå ut på den digitala marknaden. ”Det blir en stor regelbörda som skapar en dålig balans i den digitala världen. Konsumentintresset prioriteras men inte företagsintresset", sade Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Storbritanniens sak är vår

KOMMENTAR Idag träffar David Cameron Europas regeringschefer för att nå en överenskommelse som ska ligga till grund för Storbritanniens folkomröstning om sitt EU-medlemskap. Även om Sverige har ett intresse av Storbritanniens fortsatta medlemskap, finns det anledning att närmare granska om deras förhandlingskrav är rimliga, skriver EU-expert Jonas Berggren.  
NYHET Publicerad:

Europeiska näringslivet i upprop för EU

DEBATT EU står inför fler utmaningar än någonsin och företagen utgör en lösning på många av dem. Men då krävs ett mer konkurrenskraftigt EU, skriver Carola Lemne, vd, tillsammans med 20 europeiska näringslivsorganisationer som representerar 2,5 miljoner företag med 50 miljoner anställda.
NYHET Publicerad:

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Svenska företag får skjuts av förbättrad inre marknad

INRE MARKNADEN En effektivare och bättre fungerande inre marknad gynnar de svenska företagen. Det var enigheten stor om på Svenskt Näringslivs seminarium om EU-kommissionens nya strategi för den inre marknaden.
NYHET Publicerad:

Businesseurope risar nya dataskyddsdirektivet

INRE MARKNADEN Ministerrådet och EU-parlamentet är överens om ett nytt dataskyddsdirektiv. Den europeiska arbetsgivarorganisationen Businesseurope anser att det inte stimulerar till ökad konkurrens.
NYHET Publicerad:

Piratkopiering hotar svenskt innovationsklimat

PATENT Många svenska börsbolag utsätts för piratkopiering eller förlorar patentintäkter till följd av piratkopiering, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv och Black Market Watch. ”Det är uppenbart att de immaterialrättsliga frågorna måste lyftas högre upp på den politiska agendan”, sade Karl Lallerstedt, en av rapportförfattarna under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Kontraproduktivt förslag om entreprenörsansvar

KOMMENTAR I mars i år offentliggjorde en statlig utredning ett förslag om införande av ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget eftersom det motverkar den fria rörligheten för tjänster, skriver Lars Gellner, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

EU halkar efter inom digitaliseringen

DIGITALISERING För att EU ska klara av den digitala omställningen krävs en väl fungerande digital inre marknad. Idag haltar den. ”Det är en topprioritering att EU blir en av de ledande globala aktörerna inom den digitala utvecklingen", sade Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala marknaden, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Rättsäkerhet för seriösa företag riskerar försvinna"

UTSTATIONERING Idag presenterade regeringens utredare Anna Middelman slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler som innebär lagstiftning om att införa entreprenörsansvar. Skulle regeringen välja att införa utredningens förslag innebär det i praktiken att man avskaffar den svenska modellen, skriver Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Entreprenörsansvar ingrepp i den svenska modellen

KOMMENTAR I utredningen om nya utstationeringsregler föreslås att det ska införas ett långtgående entreprenörsansvar för utstationerade arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn. Förslaget är direkt kontraproduktivt och går långt utöver vad direktivet kräver, skriver Niklas Beckman, expert på arbetsrätt.
NYHET Publicerad:

Europa tappar mark gentemot USA

EKONOMI EU:s samlade produktion är 0,2 procent lägre än innan krisen 2008 till skillnad från USA där ekonomin  tagit fart och ökat med 8 procent. Det visar Business Europes reformbarometer för våren 2015. ”En svag produktion gör det svårt att få ned arbetslösheten i EU", säger Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Malmström ett glädjepiller

FRIHANDEL Det går nästan att ta på förtjusningen i Svenskt Näringslivs korridorer över att Cecilia Malmström är ny handelskommissionär. Enligt Niklas Bergström, internationell samordnare, så öppnar sig ett tillfälle att vara med och försöka påverka handelspolitiken för lång tid framöver.
NYHET Publicerad:

Förslag till dataskyddslag vinner gehör...

EU Ett utvidgat skydd för personuppgifter på nätet ligger högt på EU-kommissionens agenda. Caroline Olstedt Carlström, på betaltjänstföretaget Klarna, ser övervägande fördelar med ett enhetligt och uppdaterat regelverk.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal högt på företagens önskelista

EU-VALET Ju fler anställda, desto mer positiv inställning har företagare till EU. En överväldigande andel företagare tycker att EU ska förhandla fram ett frihandelsavtal med USA. Det är ett par resultat som sticker ut i en ny studie.
NYHET Publicerad:

Rösta för ett öppet Europa den 25 maj

EU-VALET Utmaningarna i Europa är stora med hög arbetslöshet och trög tillväxt. Lösningen är inte att länderna inom EU värnar om sina egna intressen. Tvärtom. Det är nu vi som mest behöver ett Europa som håller samman, skriver tillträdande vd Carola Lemne tillsammans med en rad företrädare för politik och näringsliv.
NYHET Publicerad:

"EU måste öppna sig gentemot omvärlden"

EU ”Vår verksamhet i Afrika är direkt hotad på grund av handelshinder inom EU”, säger Björn Falk, vd på företaget Samres. Den inre marknaden fungerar bra, men EU behöver öppna sig mycket mer gentemot omvärlden, menar han.