LO-basen optimistisk om frihandelsavtal med USA

NYHET Publicerad

TTIP Nu inleds slutspurten i förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal – TTIP – mellan EU och USA. Trots rapporter om ökat motstånd i Europa anser LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson att mycket talar för att avtalet blir av. ”Jag är nog lite mer optimistisk idag än tidigare”, säger han.

_P2B4039
Foto: David Thunander
Carola Lemne och LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson.
_P2B3972
Foto: David Thunander
EU-kommissionär Cecilia Malmström, Ann Linde, ny EU- och handelsminister, USAs handelsrepresentant Michael Froman, Carola Lemne och LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson.
_P2B4220
Foto: David Thunander
Mycket hänger på de två chefsförhandlarna Dan Mullaney och Ignacio Garcia Bercesro.
_P2B3965

USAs handelsrepresentant Michael Froman sade att två tredjedelar av fördelarna med TTIP tillfaller arbetarna.

Foto: David Thunander
EU-kommissionär Cecilia Malmström

EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Foto: David Thunander

Trots oron för ett vacklande engagemang i Europa var tongångarna positiva när chefsförhandlare, USAs handelsrepresentant Michael Froman och EU-kommissionär Cecilia Malmström gästade Sverige i veckan.

Platsen för mötet var LO-borgen – måhända en symbolisk markering att de svenska facken står bakom ett frihandelsavtal till skillnad från många av deras systerorganisationer runt omkring i Europa.

– Jag är nog lite mer optimistisk idag, sade Karl Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, direkt efter den presskonferens som hölls under dagen. Bland annat hade han sett hur chefsförhandlarna Dan Mullaney och Ignacio Garcia Bercesro under Sverigebesöket vikt extra tid åt förhandlingar.

Gynnar mindre företag

Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, pekade på att de mindre företagen ofta har problem med så kallade icke-tariffära handelshinder.

Hon exemplifierade med det lilla svenska klädföretaget Woolpower vars plagg måste uppfylla säkerhetskrav för att kunna exportera till USA, till exempel kontrolleras flamsäkerheten. Kontrollerna är utformade på olika sätt i USA och Europa.

Eftersom det blir kostsamt att utföra två tester har företaget valt bort att exportera till elektriker och räddningstjänst i USA. Enligt företaget skulle försäljningen öka femfalt om USA och Europa når en överenskommelse.

– De större företagen klarar sig ändå. De kan hantera handelshindren. Det är de mindre företagen som gynnas av ett avtal, sade Carola Lemne.

Samma farhågor

Under dagen fick chefsförhandlarna och Cecilia Malmström åter många frågor om det finns risk för att en överenskommelse luckrar upp miljökrav, krav på livsmedel och att arbetstagarnas rättigheter undergrävs.

– Inom vissa områden har USA högre standarder och krav, inom andra områden är det EU som har det. Det förhandlar vi inte bort. Men där vi har samma krav behöver vi inte kontrollera två gånger. We are not in the business of lower standards, sade Cecilia Malmström.

De amerikanska representanterna var noga med att påpeka att de inte ville spekulera i hur en framtida amerikansk president förhåller sig till TTIP, men framhöll ändå vikten av att ha ett avtal klart före årsskiftet.  ”It is ambitious, but doable”, sade Michael Froman som menade att hela världen har nytta av ett progressivt avtal.

– Antingen löser vi det här själva eller så lämnar vi över det till andra delar i världen, länder som inte delar våra värderingar, sade han.

Karl Petter Thorwaldsson påpekade att TTIP betyder extra mycket för EU. USA har redan idag ett avtal med flera asiatiska länder, TTP.

– Om vi inte får till ett TTIP-avtal kommer det att leda till ett ökat TTP-fokus i USA. Då kommer USA att investera där istället för här, sade han.

Orättvis kritik

USAs chefsförhandlare Dan Mullaney tillbakavisade kritiken att ett avtal kommer att få stora negativa sociala effekter som ökad arbetslöshet. Han menar att det finns ett starkt skydd för arbetstagarna i ett kommande avtal. Dessutom kommer det att leda till vad han kallar en ”inkluderande tillväxt”.

– Små och medelstora företag som engagerar sig i internationell handel har fler välbetalda och välutbildade arbetare, sade han.

Frihandelsavtalet får ofta klä skott för allahanda problem trots att de påfrestningar som västvärlden står inför beror på ökad globalisering och digitalisering, framhöll Carola Lemne.

– Frågan vi måste ställa oss är om vi ska gå genom detta teknikskifte med USA som partner eller om vi ska göra det ensamma.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nya handelshinder gör krisen värre

KOMMENTAR (Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

EU-debatt: ”Första prioritet är frihandeln”

EU-VALET EU måste fortsätta att stå upp för frihandel och inte falla i fällan att sluta sig, trots hot om amerikanska tullar och konkurrens från Kina. ”De senaste två åren har EU slutit två viktiga handelsavtal, ett med Japan och ett med Kanada. Det hade aldrig ett enskilt land klarat”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Stora förväntningar på japansk jättemarknad

HANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Japan har börjat gälla. Förväntningarna är stora på den nya jättemarknaden. ”Avtalet är inte endast viktigt av ekonomiska skäl men har också ett stort symboliskt värde i tider som domineras av populistiska och protektionistiska krafter”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

”Välkommet med förhandlingar istället för hot om tullar”

FRIHANDEL USA vill inleda förhandlingar med EU om ett handelsavtal. "Ett glädjande besked. De verkligt stora vinsterna kommer om vi får till stånd närmare samarbeten kring olika regleringsfrågor", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya Naftaavtalet bra för världshandeln

FRIHANDEL Det nya Nafta-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko kan på sikt bidra till reformer av Världshandelsorganisationen, WTO. Det menar Niklas Bergström, handelsansvarig.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Nya USA-tullar hotar svensk industri

INTERNATIONELL HANDEL Djupt olyckligt. Tullarna slår både direkt och indirekt mot svensk industri, kommenterar vd Carola Lemne beskedet att president Trump beslutat att permanenta stål- och aluminiumtullarna.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

Cybersäkerhet får inte maskera protektionism

KOMMENTAR EU-kommissionen vill ge it-säkerhetsmyndigheten, Enisa, mer resurser. Ett steg i rätt riktning, men det får inte begränsa de europeiska företagens konkurrenskraft, skriver jurist Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Lemne djupt oroad av Trumps ståltullar

FRIHANDEL "Det är med stor oro jag har tagit del av den amerikanska administrationens avsikter att införa strafftullar på utländskt stål och aluminium" säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Företagare jublar över slopade id-kontroller

ID-KONTROLLER Regeringen slopar de id-kontroller som under drygt ett och ett halvt år har inneburit stora bekymmer för företag och dess anställda i Öresundsregionen. ”Det är mycket positivt för hela regionen att id-kontrollerna nu försvinner”, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.