Konsten att strula till ett liv

NYHET Publicerad

UNG OCH ARBETSLÖS Svampkunskap, kreativ matlagning och tecknade serier. Det är exempel på kurser som hålls på svenska universitet och högskolor och det är inte effektivt, vare sig för studenterna eller för samhället i stort, anser Svenskt Näringsliv. I rapporten "Konsten att strula till ett liv" föreslås därför att kurser som inte uppfyller grundläggande akademiska krav inte ska kunna finansieras via studiemedelssystemet på samma sätt som idag.

Svenska studenter är i internationell jämförelse bland de äldsta när de etablerar sig på arbetsmarknaden. Den svenska etableringsåldern, det vill säga när tre fjärdedelar av en kull etablerat sig på arbetsmarknaden, har ökat från 21 år i början av 1990-talet till 28 år idag. Det drabbar den enskilde studenten, genom lägre livsinkomst, och det leder till samhällsekonomiska förluster, enligt rapporten, som är skriven av samhällsekonomerna Stefan Fölster, Johan Kreicbergs och Malin Sahlén.

Drivkrafterna att genomföra effektiva studier måste därför stärkas, anser Svenskt Näringsliv.

Det kan ske exempelvis genom att studenter som genomför sina studier på utsatt tid får nedskrivna studieskulder. Utbildningspremien, ett mått på avkastningen av högre studier, måste stärkas. Det kan ske exempelvis genom ökad lönespridning och genom att värnskatten avskaffas.

Ett problem på landets universitet och högskolor är att nuvarande anslagssystem inte innehåller spärrar mot att så kallade hobbykurser anordnas. Det finns exempel på att lärosäten anordnar kurser i svampkunskap, kreativ matlagning och tecknade serier. Det är inte effektivt vare sig för den enskilde studenten eller för samhället i stort, anser Svenskt Näringsliv.

Det är centralt att universitet och högskolor bedriver utbildning och forskning som håller akademisk standard som genererar hög kvalitet och goda resultat. Hobbykurserna hör inte hemma i högskolan. Lärosätena måste få tydligare drivkrafter att avstå från att arrangera sådana kurser. En idé som bör prövas är därför att kurser som inte uppfyller grundläggande akademiska krav inte ska kunna finansieras via studiemedelssystemet på samma sätt som idag, enligt rapporten.

Rapporten ”Konsten att strula till ett liv” diskuteras på ett seminarium i Almedalen på söndag kl 17.00-18.00 Wisby Strand Kongresshall, lokal Lojsta.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

ARBETSMARKNAD Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.
NYHET Publicerad:

Politisk låsning stoppar sommarjobb i Östersund

ARBETSMARKNAD Turerna kring feriearbetet i Östersund fortsätter fram och tillbaka. Senaste budet från kommunen är att ungdomarnas feriepraktik ska upphandlas, något som de privata vårdbolagen ställer sig starkt kritiska till. ”Jag kan inte under några omständigheter ta emot ungdomarna under de här villkoren”, säger Ruth Berglund, vd på Strukturrutan.
NYHET Publicerad:

Glädjebeskedet i Östersund: Sommarjobben i privat vård räddade

ARBETSMARKNAD När Kommunal och SKL i samråd satte stopp för sommarjobbarna i den privata vården i Östersund tog företagarna upp kampen. Kommunen har nu backat från beslutet, ett besked som tas emot med glädje.  ”Ungdomarna hade gått miste om sina första arbeten. Tur att det inte blev så”, säger Ruth Berglund, vd på äldreboendet Strukturrutan.
NYHET Publicerad:

Höjd ungdomsskatt tvingar Senzum till Spanien

UNGDOMSRABATT Senzum öppnar kontor i Spanien och anställer tio personer. En förklaring är regeringens höjning av arbetsgivaravgifter för unga. ”Det förs en politik i Sverige där arbetsgivaravgiften höjs och det måste vi som företag ta hänsyn till”, säger Henrik Tegelström, vd.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift slår undan möjligheten att anställa unga

SKATTER Den 1 juli nästa år är den sänkta arbetsgivaravgiften för unga återställd till full kostnad. Det påverkar direkt möjligheten för företagen att anställa unga med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Dessutom ökar kostnaderna för dem som redan är anställda. "Det här påverkar vår framtid", säger Mats Grundius, vd för Schenker i Sverige.
NYHET Publicerad:

Slopad ungdomsrabatt tvingar honom till konkurs

ARBETSGIVARAVGIFT Höjningen av arbetsgivaravgiften för unga blev spiken i kistan för telemarketingföretaget Reffekt. En vecka efter att höjningen genomförts lämnade ägaren Micael Jönsson in en ansökan om konkurs. 35 personer under 25 år förlorar sitt jobb.
NYHET Publicerad:

Yrkesintro kan hjälpa unga till jobb

ALMEDALSVECKAN Det behövs fler vägar in på arbetsmarknaden för unga, inte minst för personer i särskilt utsatta grupper. En sådan väg kan vara så kallade yrkesintroduktionsjobb, vilket var temat för ett seminarium i Almedalen under torsdagen.
NYHET Publicerad:

LO:s recept för lägre arbetslöshet håller inte

ARBETSMARKNAD LO presenterade idag sin utredning om hur full sysselsättning ska uppnås. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet, skriver Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Kraftigt försämrade jobbchanser när ungdomsskatten höjs

UNDERSÖKNING Högre ungdomsarbetslöshet och sämre jobbchanser för unga blir konsekvensen när regeringen höjer ungdomsskatten med start den första augusti i år. Inom de branscher som idag anställer särskilt många unga, till exempel Hotell- och restaurang samt Handel, blir konsekvenserna mycket allvarliga. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet 2015.
NYHET Publicerad:

Regeringens jobbpolitik för unga under attack

KOMMENTAR Ledande ekonomer kritiserar regeringens jobbpolitik för unga. Svenskt Näringsliv sällar till sig till belackarna. ”För de allra flesta är ett riktigt jobb på en riktig arbetsplats det allra bästa sättet att komma in på arbetsmarknaden", skriver ekonomen Susanne Spector i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Det ändrar spelreglerna för hela branschen”

VARDAGSJOBBEN Thomas Evertsson, vd på Willys, är oroad över att regeringen tänker återställa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. "Det säger sig självt att höjningen av arbetsgivaravgiften ger stora kostnader som vi måste hantera och som vi knappast kan ta ut av konsumenterna. Istället handlar det om att minska på personalen och eventuellt stänga mindre butiker", säger han.
NYHET Publicerad:

Se intervjun med Carola Lemne i Rapport

ARBETSGIVARAVGIFTER Avveckla inte utan utveckla möjligheterna för unga på arbetsmarknaden. Det var budskapet när Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, intervjuades i Rapport om regeringens planer på att återställa de sänkta kostnaderna för dem som anställer unga.
NYHET Publicerad:

Därför försvinner minst 19 000 jobb

ARBETSGIVARAVGIFTER Omkring 20 000 jobb är i fara om regeringen höjer arbetsgivaravgifterna för unga senare i år. Det visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi vågar inte satsa på unga"

ARBETSGIVARAVGIFTER "Vi har vågat satsa på och anställa unga till stor del på grund av lägre arbetsgivaravgifter. Nu ser vi med oro på vad en höjning kan innebära för unga och deras första steg in på en redan ganska tuff arbetsmarknad." Det säger Inge Fröjd och Gun Klevås, delägare respektive vd på Source Foodproduction i Sjöbo.
NYHET Publicerad:

Nya tag för jobbsatsning för unga

ARBETSMARKNAD Både arbetsgivarförbund och fackförbund är positiva till YA-jobb, men resultatet efter reformens första år är skralt. En ny rapport betonar vikten av att fler branscher ingår avtal om yrkesintroduktion, bättre spridning av goda exempel och att även företag utan kollektivavtal ges möjligheter att få ekonomiskt stöd för YA-jobb.
NYHET Publicerad:

Ica-handlarens hårda kamp för att få unga i arbete

ARBETSMARKNAD Icahandlaren Jonas Berg har infört en uppmärksammad modell för att minska utanförskapet i Södertälje. Sedan 2005 har han tagit mot över 400 praktikanter till sin butik. Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga har gett honom ett viktigt verktyg i detta arbete.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift försvårar ungas väg till jobb

KOMMENTAR Magdalena Andersson har gett ett tydligt besked: hennes plan är att arbetsgivaravgifterna för unga ska höjas redan under 2015. Detta kommer att medföra att sysselsättningen varaktigt minskar, framförallt för unga med något sämre förutsättningar, skriver Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom.
NYHET Publicerad:

Slopad ungdomsrabatt leder till uppsägningar

JOBBTRASSEL Sveriges handlare tvingas säga upp personal om regeringen höjer arbetsgivaravgifterna för unga. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer.