Att gå i friskola kräver inte rika föräldrar

NYHET Publicerad

MYTERNA OM FRISKOLAN 2 Var tredje svensk tror att friskolor tar ut avgifter av sina elever, som inte förekommer i kommunala skolor. 13 procent tror att det är så i alla friskolor, 21 procent att det förekommer i en del av skolorna. Men båda uppfattningarna är felaktiga.

Anders Paulsen.

Anders Paulsen.

I en undersökning av Synovate, som Svenskt Näringsliv låtit göra, har de tillfrågade svenskarna bland annat svarat på frågan ”Tror du att de föräldrar som sätter sina barn i en friskola måste betala avgifter som inte finns i den kommunala skolan?” De som svarar ja tror att avgifterna främst går till kost och logi samt studiematerial, läromedel och litteratur.

Kvalitet viktigast

– Jag är inte speciellt förvånad, säger Anders Paulsen, arbetande styrelseordförande för Marina Läroverket, en friskola i Danderyds kommun.

Marina Läroverket tar inte ut några avgifter av sina elever, inte heller för luncher. Enda undantaget är ett självkostnadspris på 60 kronor per dag, för mat utöver lunchen, under seglingar. Allt reglerat av Skolverket.

– Det finns fortfarande en snedvriden debatt runt friskolor. Att driva en friskola är inte helt accepterat, det är lite skumt och något man gör för att tjäna pengar, säger Anders Paulsen.

Ändå tycker han att stämningen vänder i rask takt.

– Allt färre bryr sig om vem som är huvudman för en skola, kvaliteten är viktigare.

Att ta betalt för lunch är annars tillåtet i gymnasieskolan, det är upp till huvudmannen att avgöra om det blir så. I en annan del av länet, i Österåkers kommun, har det kuriösa inträffat att vissa elever, som äter i en kommunal skolmatsal, betalar för sin lunch medan andra slipper. De som går i de inhyrda fristående programmen äter gratis, medan eleverna i de kommunala programmen måste betala (trots samma skolpeng).Slår in öppna dörrar

Att många tror att det kostar pengar att gå i en friskola är inte konstigt. I debatten drivs den uppfattningen stenhårt av friskolemotståndare. Socialdemokraterna är inget undantag. På partiets hemsida går att läsa ”Vi socialdemokrater vill ha en avgiftsfri skola. Alla elever har rätt till en bra skolgång oberoende av deras föräldrars inkomst.” Men det är att slå in öppna dörrar. Det finns inget parti i Riksdagen som driver frågan om att friskolorna ska få börja ta ut avgifter.

Elevavgifter är dessutom förbjudna i de fristående grundskolor och gymnasieskolor, som får kommunala bidrag. Undantagna är Sveriges tre riksinternatskolor; Grennaskolan, Lundsbergs skola och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. De lyder under en särskild förordning. Men det kan väl inte vara de tre skolorna hela debatten handlar om?Granskar avgifter

När Skolinspektionen granskar kommunala och fristående skolor är avgifter en av många saker de tittar på, berättar Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på inspektionen.

– Vi kontrollerar att skolorna inte tar ut avgifter i strid mot bestämmelserna. Det är inte vanligt, men det förekommer både i kommunala och fristående skolor, säger han.

När det händer är det oftast i samband med skolresor eller friluftsdagar.

– I gymnasieskolan kan det också handla om försäkringar för datorer och sådant, säger Claes-Göran Aggebo.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Kunskapsskolan utvecklar Indiens utbildningssystem

UTBILDNING PÅ EXPORT Kunskapsskolan har tecknat ett avtal med det halvstatliga indiska National Skill Development Corporation. "Det finns en otroligt stor efterfrågan på vårt kunnande utomlands", säger Cecilia Carnefeldt, vd för Kunskapsskolan Education.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Privata förskolor får högsta betyg

KOMMENTAR Föräldrar och personal anser att privata förskolor är bättre än kommunala. Det visar en stor enkät från Skolinspektionen, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Se och lär av friskolorna

KOMMENTAR Sveriges mest utsatta skolor behöver landets bästa lärare, men också en trygg arbetsmiljö och ett professionellt ledarskap. Kommunerna borde studera hur friskolekoncernerna arbetar med styrning. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

”Vi ska erbjuda valfrihet i alla bostadsområden”

FRISKOLAN Det är tvärtemot den vanliga uppfattningen: Friskolor etableras allt oftare i invandrartäta områden och förorter som beskrivs som mindre privilegierade. "Absolut är det så. Vi har ett ansvar att erbjuda valfrihet även i sådana områden", säger en friskoleföreträdare.
NYHET Publicerad:

Allt fler friskolor etablerar sig i områden med många utrikes födda

FRISKOLAN Friskolor etablerar sig gärna i områden där det bor många familjer med en bakgrund utanför Västeuropa. Det visar en rapport från IFAU. "Vi ser att de friskolorna inte bara väljer områden med studiemässigt gynnande elever", säger en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

RAPPORT Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.
NYHET Publicerad:

Fler måste informeras om rätten att välja skola

FRISKOLAN Det svenska skolsystemet är unikt. Det tar sin utgångspunkt i att alla ska ha möjlighet att välja skola, oavsett familjens ekonomiska möjligheter. En rapport från OECD visar att Sverige sticker ut genom att det inte är tillåtet att ta avgifter.
NYHET Publicerad:

Tre lärare vinner pris

TÄVLING Tre vinnare har utsetts i tävlingen om vilken lärare som lämnat in bästa förslag till nytt skolmaterial!
NYHET Publicerad:

Skoldebatten nådde ett nytt lågvattenmärke

KOMMENTAR Helgens partiledardebatt havererade omgående i pajkastning och retoriska övertramp. Den viktiga frågan - hur vi får fler och bättre lärare - kidnappades av en bisak: Ett skolföretags börsintroduktion, som statsministern menade gör barn till handelsvaror. Men inget kan vara längre från sanningen, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lemne: ”Statsministern sänker debatten till en ny lägstanivå”

UTBILDNING Under en partiledardebatt sade Stefan Löfven (S) att barn blir till en handelsvara på börsen, med anledning av Academedias kommande börsnotering. Carola Lemne, vd, ryter till mot uttalandet. ”Att säga att barn görs till handelsvara på grund av ett friskoleföretags börsintroduktion är en grov vantolkning”.
NYHET Publicerad:

Få nya skolidéer från regeringen

KOMMENTAR Lärarna och ledarskapet är nyckeln till bättre resultat i skolan, men regeringen presenterar få nya idéer. Skolan behöver inte fler utredningar, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

"Jag tror kommunen vill svälta ut oss"

FRISKOLA Minervaskolan i Umeå tvingas driva flera rättsfall parallellt för att få ut sin berättigade ersättning för verksamheten. Med åren har rättsfallen bara ökat, och skolan tvingas gå till rätten för att ens få se beslutsunderlagen. ”Kommunens aktioner är inte acceptabla”, säger Linda Björkman Swanberg, vice vd.
NYHET Publicerad:

Näringslivskopplad fortbildning för lärare

TEKNIK & NATURVETENSKAP "Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken, och för att få inspirerade elever, behövs kunniga och motiverade lärare ", säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution. Det är förklaringen till att Fortum, Karlstads kommun, IVA och KVA går samman för att fortbilda cirka 600 lärare mellan 2014-2016 i Karlstadregionen.
NYHET Publicerad:

Social kompetens viktig talang i arbetslivet

YRKESUTBILDNING Social kompetens är något som företagen efterfrågar när de rekryterar och det är något som går att träna på redan under gymnasietiden. Nifsarpsskolan utanför Eksjö gör det med framgång och får en attraktiv skola på köpet.
NYHET Publicerad:

Praktik ska tas på allvar av båda parter

PRAKTIK En bra handledare är tydlig och talar klarspråk med sin praktikant. Att hysa ett genuint intresse för sin egen arbetsplats krävs för att locka fram det bästa hos praktikanten. Visdomsorden kommer ifrån Axel Cassel Falck, "Årets handledare" i Malmö.
NYHET Publicerad:

"Eleverna ska få den bästa av utbildningar"

FRISKOLAN "Vårt kompetensförsörjningsbehov ligger självklart till grund för vår utbildningssatsning", säger Britta Wickberg, Scania. I höst startar företaget tillsammans med AstraZeneca ett tekniskt gymnasium med fokus på industri-inriktning.
NYHET Publicerad:

Jobbmentorer öppnar dörrar till ett okänt yrkesliv

SAMVERKAN I år är målet att 2 600 elever i grundskolor ska få besök av så kallade Jobbmentorer. I veckan stod Hässelbygårdsskolan i tur. "Vi fick en bra inblick i yrken vi inte kände till", säger Mohamed och Jen.