Politiker vill förbjuda friskolor i Norge

NYHET Publicerad

FRISKOLEFRÅGAN I NORGE De norska friskolorna är lätt räknade. Trots det vill det norska partiet SV förbjuda samtliga fristående skolor i Norge. Det har skapat en hätsk debatt och partiet beskylls nu för stalinism.

Kristin Halvorsen, SVs partiledare.

Kristin Halvorsen, partiledare i SV tänker arbeta för att de norska friskolorna skall läggas ner. Kunskapsminister Bård Vegar Solhjell är dock emot förslaget.

Foto: Scanpix

Det har blåst upp till hård debatt i norsk skolpolitik. Socialistisk Venstre, ett av de mindre partierna i Norge har på sitt senaste landsmöte i slutet av mars bestämt att ”pedagogiska och religiösa alternativ skall på sikt avvecklas. Barn som har behov av alternativ pedagogik skall få det i den offentliga skolan.”

Kort sagt: Friskolorna i Norge ska förbjudas.

I dagsläget finns det 292 fristående skolor i Norge med cirka 30 000 barn, en bråkdel av de sammanlagt cirka 614 000 norska skolbarnen. Friskolorna finansieras med ett system liknande det svenska: barnen i en friskola får med sig 85 procent av skolpengen och resterande 15 procent, men inte mer, kan skolan ta ut i avgift av föräldrarna.

Inte alla friskolor använder sig av möjligheten utan klarar sig på den offentliga finansieringen. Men det är ändå dessa avgifter och det faktum att det finns föräldrar som är villiga att betala lite extra för sina barns skolgång, som retar SV.

– Det hela är uppseendeväckande, säger Marie Lexow, redaktör för den norska Montessori Magasin och företrädare för det pedagogiska alternativ som har flest friskolor. All pedagogik ska ske i det offentliga eftersom partiet anser att ingen annan än staten kan tillföra de nödvändiga värdegrunder och det nytänkande som behövs. Hur det ska gå till sägs inte, men friskolorna ska bara bort.

Sitter på två stolar

SV befinner sig ideologiskt mellan Socialdemokraterna och vänsterpartiet. Partiet är, tillsammans med socialdemokraterna och senterpartiet, ett av tre partier i samlingsregeringen och har i och med innehavet av kunskapsministerposten stort inflytande på den norska skolpolitiken.

Trots det verkar inte förslaget ha varit särskilt väl underbyggt i de egna leden; det röstades igenom med minimal marginal, 95 röster mot 93. I den efterföljande debatten meddelade plötsligt SV’s egen kunskapsminister Bård Vegar Solhjell att han röstade mot förslaget. Han har nu den delikata uppgiften att dels försvara sitt eget partis politik som vill förbjuda friskolor, dels fortsätta att arbeta efter den politik som regeringen beslutat och där friskolor skall finnas och utvecklas inom det norska skolväsendet. Också den tidigare stortingsrepresentanten för SV, Paul Chaffey var förbluffad över utspelet:

– När hela samhället har nytta av att mångfald och valmöjligheter skapar innovation och utveckling, då tror SV att alla tankar som är värdiga att tänka redan är tänkta. Att det inte finns någon anledning att prova något nytt. Förr i världen kallades detta för stalinism.

Inte någon ond kraft

Marie Lexow vänder sig också mot den ”klassiska härskarteknik” som hon tycker beslutet ger uttryck för.

– Fristående skolorna kallas konsekvent för ”privata”. Partiet har också lyckats genomfört en namnändring av den tidigare gällande ”friskolelagen” till att nu heta ”privatskolelagen”. Men alla friskolor följer norsk lag och är absolut inte någon ond kraft i den norska skolvärlden.

Samma slutsats kommer en vetenskaplig analys av de norska friskolorna fram till. Det finns inga belägg för att friskolorna lockar till sig ekonomisk välbeställda föräldrar eller att utbudet av friskolor har lett till en segregering. Istället menar man att det faktum att det finns en valmöjlighet, baserad på till exempel religiös tro eller intresse för en alternativ pedagogik, i så fall är den segregerande faktorn, inte friskolornas i sig.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Privata förskolor får högsta betyg

KOMMENTAR Föräldrar och personal anser att privata förskolor är bättre än kommunala. Det visar en stor enkät från Skolinspektionen, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Se och lär av friskolorna

KOMMENTAR Sveriges mest utsatta skolor behöver landets bästa lärare, men också en trygg arbetsmiljö och ett professionellt ledarskap. Kommunerna borde studera hur friskolekoncernerna arbetar med styrning. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

”Vi ska erbjuda valfrihet i alla bostadsområden”

FRISKOLAN Det är tvärtemot den vanliga uppfattningen: Friskolor etableras allt oftare i invandrartäta områden och förorter som beskrivs som mindre privilegierade. "Absolut är det så. Vi har ett ansvar att erbjuda valfrihet även i sådana områden", säger en friskoleföreträdare.
NYHET Publicerad:

Allt fler friskolor etablerar sig i områden med många utrikes födda

FRISKOLAN Friskolor etablerar sig gärna i områden där det bor många familjer med en bakgrund utanför Västeuropa. Det visar en rapport från IFAU. "Vi ser att de friskolorna inte bara väljer områden med studiemässigt gynnande elever", säger en av rapportförfattarna.
NYHET Publicerad:

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

RAPPORT Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.
NYHET Publicerad:

Fler måste informeras om rätten att välja skola

FRISKOLAN Det svenska skolsystemet är unikt. Det tar sin utgångspunkt i att alla ska ha möjlighet att välja skola, oavsett familjens ekonomiska möjligheter. En rapport från OECD visar att Sverige sticker ut genom att det inte är tillåtet att ta avgifter.
NYHET Publicerad:

Tre lärare vinner pris

TÄVLING Tre vinnare har utsetts i tävlingen om vilken lärare som lämnat in bästa förslag till nytt skolmaterial!
NYHET Publicerad:

Skoldebatten nådde ett nytt lågvattenmärke

KOMMENTAR Helgens partiledardebatt havererade omgående i pajkastning och retoriska övertramp. Den viktiga frågan - hur vi får fler och bättre lärare - kidnappades av en bisak: Ett skolföretags börsintroduktion, som statsministern menade gör barn till handelsvaror. Men inget kan vara längre från sanningen, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lemne: ”Statsministern sänker debatten till en ny lägstanivå”

UTBILDNING Under en partiledardebatt sade Stefan Löfven (S) att barn blir till en handelsvara på börsen, med anledning av Academedias kommande börsnotering. Carola Lemne, vd, ryter till mot uttalandet. ”Att säga att barn görs till handelsvara på grund av ett friskoleföretags börsintroduktion är en grov vantolkning”.
NYHET Publicerad:

Få nya skolidéer från regeringen

KOMMENTAR Lärarna och ledarskapet är nyckeln till bättre resultat i skolan, men regeringen presenterar få nya idéer. Skolan behöver inte fler utredningar, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Bitterljuv vinst för friskolor i Falun

FRISKOLAN Falu kommun har fått smäll på fingrarna av Förvaltningsrätten. För lågt räknad skolpeng mellan 2010 och 2014 gör att de fristående gymnasieskolorna får dela på nästan 33 miljoner kronor. ”Det är skönt att det äntligen kommer ett beslut, det här är ju ett tillskott som skulle ha funnits från början”, säger Lena Westman, vd på Hagströmska gymnasiet.
NYHET Publicerad:

"Jag tror kommunen vill svälta ut oss"

FRISKOLA Minervaskolan i Umeå tvingas driva flera rättsfall parallellt för att få ut sin berättigade ersättning för verksamheten. Med åren har rättsfallen bara ökat, och skolan tvingas gå till rätten för att ens få se beslutsunderlagen. ”Kommunens aktioner är inte acceptabla”, säger Linda Björkman Swanberg, vice vd.
NYHET Publicerad:

Noras nej ledde till ja i andra kommuner

WEBB-TV Nora Kommun sa nej till en fristående förskola. Ett beslut helt på ideologiska grunder som nu är överklagat till förvaltningsrätten. Men för friskoleföretagarna har motgång bytts mot framgång. Nu vill flera andra kommuner att de startar förskolor där.
NYHET Publicerad:

Aktivt skolval kan utveckla valfriheten

FRISKOLAN Friskolor lockar i första hand föräldrar med längre utbildning. Det bidrar till segregationen i samhället, menar LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är en analys som Friskolornas Riksförbund inte håller med om. Utveckla istället valfriheten än mer, säger FR.
NYHET Publicerad:

Näringslivet inspirerar Framtidskompassen

KVALITET I SKOLAN En av årets vinnare av utmärkelsen Bättre Skola låter sig gärna inspireras av näringslivet när de ska utveckla sitt skolföretag Framtidskompassen i Vellinge kommun. ”Det finns faktiskt inte så mycket nytt att ta efter i skolans värld”, säger bolagets grundare Lotta Grenter och Jessica Håkansson.
NYHET Publicerad:

"Alldeles för lite fokus på kvalitet i skoldebatten"

HALLÅ DÄR I samband med Rikskonferensen Bättre Skola 2016 gick fyra av fem kvalitetsutmärkelser till fristående skolor. Hur ser du på det, Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund? "Det är verkligen glädjande och visar att friskolor och kvalitet går hand i hand."
NYHET Publicerad:

Den sociala roboten tar plats i klassrummet

INNOVATION En robot som förstår känslor och kroppsspråk låter som framtiden. Men sedan i början av januari är världens mest sociala robot Furhat under lärarprogrammering.  ”Målet är att ha en robot i varje hem och varje klassrum”, säger Samer Al Moubayed, medgrundare av Furhat Robotics.
NYHET Publicerad:

”Kommunalt veto kan utarma hela skolsystemet”

FRISKOLAN En färsk undersökning från Friskolornas riksförbund bekräftar det som tidigare konstaterats. Nio av tio friskolor i rödgröna kommuner skulle ha stoppats om ett veto mot friskolor hade funnits. Med ett sådant scenario hade Akademiska skolan inte kunnat expandera.