Denna fråga är avslutad

UTMANINGEN - reformer för ett starkare Sverige

Sveriges tätposition i världen är inte längre självklar. Alltfler länder genomgår de förändringar som en gång gjorde Sverige framgångsrikt. För att vi ska hänga med och fortsätta att utvecklas krävs en svensk kraftsamling. Det är denna kraftsamling vi i Svenskt Näringsliv sammanfattat i Utmaningen.

Det gäller globaliseringen, där svenska företag måste ges bättre möjligheter att konkurrera, det gäller välfärden, där privata aktörer måste ges chansen att bidra till att skapa god omsorg och skatterna, där en ny genomgripande skattereform krävs för att vitalisera den svenska ekonomin.

Väntans och ängslighetens tid är förbi. Nu krävs ledarskap och en ny svensk reformiver.