Upplopp visar reformbehov

NYHET Publicerad

UTMANINGEN De mest reglerade och därmed minst reformerade länderna riskerar mest problem. Sverige är ett ledande reformland, men på arbetsmarknaden finns mycket kvar att förändra. Tyvärr kan våldsamma protester minska reformviljan hos politiker när den behövs som mest. Men upplopp borde egentligen vara ett bra tillfälle att visa handlingskraft och sjösätta viktiga reformpaket.

Johnny.Munkhammar

Johnny Munkhammar

Rosengård i Malmö har plågats av våldsamma upplopp. Byggnader och bilar har förstörts, och såväl polis som brandkår attackerats. Hundratals unga människor – i en stadsdel där halva befolkningen är mellan 7 och 15 år – har kastat sten och tänt eldar. Till Rosengårds unga har andra våldsverkare, som fotobollshuliganer och brottslingar, anslutit sig.

Detta är dock ingen isolerad företeelse. Veckorna före Malmö pågick liknande fast mer omfattande upplopp i Aten. I båda fallen fanns utlösande händelser – i Malmö ett beslut om att avhysa en Islamisk kulturförening från sina lokaler och i Aten ett skott från polis som dödade en 15-åring – men orsakerna är djupare än så.

Från Malcolm Gladwells klassiker ”The Tipping Point” vet vi att det finns en särskild epidemisk effekt i händelser som blir stora nyheter. Ett av hans exempel är att antalet självmord i en region ofelbart stiger om ett självmord har rapporterats stort i media. Det finns grupper som går och överväger både det ena och det andra, och som skrider till handling bara andra börjar.

I Frankrike är president Nicolas Sarkozy orolig för vad som kan ske. 2005 pågick upplopp i Paris i flera veckor, med hundratals bilar brända varje natt. Han har redan dragit tillbaka reformförslag som har mötts av motstånd, såsom att fackföreningar och katolska kyrkan motsatte sig ökad frihet att ha söndagsöppet i butiker.

I Spanien och Italien finns också tecken till oro. Våldet i Paris 2005 och i Budapest 2006 visade också en organisatorisk skicklighet hos våldsverkarna. Förödelsen underlättades av kommunikationsmedel som Facebook, SMS och bloggar. Till de unga människorna ansluter sig ofta vanliga grupper av våldsverkare och brottslingar.

Nicolas Sarkozy befarar vad han kallar ett ”nytt 1968”. I Frankrike är det särskilt dramatiskt, då dessa fällde ingen mindre än Charles de Gaulle. Social oro och våld är farliga saker, inte bara för de som drabbas direkt. Rättsstaten får svårt att fungera och tilltron till demokratins institutioner kan erodera.

Många har egenintressen av att etablera just sin bild av varför det har gått så illa. Särintressen påstår att det beror på reformer. Vänstern påstår att det är kapitalismen. EU-motståndarna klagar på euron. Andra påstår det är globaliseringen. Främlingsfientliga påstår att det är invandringen.

Sanningen är att utanförskapet är orsaken. Det har inte orsakat vare sig spridningen eller att professionella brottslingar ansluter sig – men det förklarar desperationen hos de ungdomar som inleder upploppen.

Utbildning är viktigt, men sedan måste man kunna få ett riktigt jobb. Det är väl belagt i forskning att regleringar på arbetsmarknaden av typ las drabbar unga och invandrare särskilt hårt. Likaså höga minimilöner, oavsett om nivån bestäms via lag eller förhandling. Höga skatter på arbete som gör det dyrt att anställa och omfattande byråkrati kring entreprenörskap bidrar också till problemen.

Politik innehåller målkonflikter, också avseende arbetsmarknaden. Tillåter vi lägre lägstalöner kommer det att finnas människor som jobbar till dessa löner – åtminstone en tid. Då kan man önsketänka och tycka att lönerna borde vara högre. Men alternativet är inte högre löner utan ett utanförskap med ibland våld som konsekvens. Då bör man välja det minst dåliga.

De mest reglerade och därmed minst reformerade länderna riskerar mest problem. Sverige är ett ledande reformland, men på arbetsmarknaden finns mycket kvar att förändra. Tyvärr kan våldsamma protester minska reformviljan hos politiker när den behövs som mest. Men upplopp borde egentligen vara ett bra tillfälle att visa handlingskraft och sjösätta viktiga reformpaket.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bok som utmanar

LÄSTIPS Vad kan politikerna göra för att förbättra företagsklimatet och stärka välståndet? Nu kommer en bok där några av Sveriges företagare försöker ge svaren.
NYHET Publicerad:

Friare handel - bästa medicinen mot krisen

UTMANINGEN När G20-länderna träffas är det i en allt djupare recession, och ett av deras allra viktigaste beslut vore att öka ansträngningarna för en överenskommelse om friare global handel, skriver Johnny Munkhammar.
NYHET Publicerad:

Gör som Danmark - sänk marginalskatten

SKATTER Hög marginalskatt, hög inkomstskatt på den sista intjänade hundralappen, främjar hemarbete och skattefusk. Utbildning och arbete motverkas och det blir svårare att locka kvalificerad arbetskraft till landet.
NYHET Publicerad:

Han är doldisen som driver ett av Eksjös största företag

VÅRDFÖRETAG – Kvaliteten kommer i framtiden att vara avgörande. Vi har totalt 208 vårdplatser som ska fyllas och vi säljer en produkt på en marknad. Där finns ingen skillnad mot den traditionella industrin. Skillnaden består i att vi arbetar med människor. Och att vi dessutom alltid blir väldigt hårt granskade, säger Mikael Sjödahl, VD och delägare till Eken Care.
NYHET Publicerad:

Med gästen i fokus ökar Movement bredden med egen röntgenavdelning

INVIGNING Ortopedsjukhuset Movement ökar servicen med en egen röntgenavdelning. Under pompa och ståt invigdes den av Göran Hägglund.
NYHET Publicerad:

Laholms kommun som kund och leverantör

UTMANINGEN På Silvandersson i Knäred träffades ännu en grupp företagare och politiker för ett avspänt och produktivt möte. Ett möte där politikerna fick en inblick i företagarnas vardag och synpunkter att ta med sig både i de lokala politikerarbetet såväl som till det rikspolitiska planet.
NYHET Publicerad:

Gör som Danmark - sänk marginalskatten

BESKATTNING Hög marginalskatt – hög inkomstskatt på den sista intjänade hundralappen – främjar hemarbete och skattefusk. Utbildning och arbete motverkas och det blir svårare att locka kvalificerad arbetskraft till landet.
NYHET Publicerad:

Göra rätt saker eller göra saker rätt?

UTMANINGEN Då en av politikerna vid denna träff var Kent-Arne Andersson (C) ordförande i BUN som är kommunen största verksamhet kom en stor del av samtalen att handlade om skolan. Innan mötet var över hade såväl verksamhet som lokaler diskuterats. Men innan dess var kommunens övriga service ett ämne som engagerade.
NYHET Publicerad:

Valrörelsen tjuvstartade på Näringslivsdagen i Falkenberg

NÄRINGSLIVSDAG Las lyfts fram som en viktig fråga för företagare och samhället.
NYHET Publicerad:

Miljöpartister på besök hos vårdföretaget Cordinator

VÅRDFÖRETAG -Vi vill inte stanna för länge på ett och samma ställe. Det viktiga är att vi kommer in och avlastar den ordinarie personalen, ser nya sätt att organisera den befintliga verksamheten och använda resurserna så effektivt som möjligt, berättar Gunilla Rundqvist som är vd för företaget Cordinator.
NYHET Publicerad:

"Människor föds kompetenta och intelligenta"

FÖRSKOLA I PRIVAT REGI – Vi tackade nej först, men ändrade oss. Vi såg stora möjligheter att utveckla våra pedagogiska idéer med de förutsättningar som fanns på HallonEtt tillsammans med vår långa erfarenhet av förskoleverksamhet, berättar Per Alnervik som tillsammans med sin fru driver tre förskolor i Jönköping och Huskvarna.
NYHET Publicerad:

Framtidsskola inom teknik

FRISKOLA – Vi ska bli för industrin det Grythyttan är för gastronomin. Eleverna är våra kunder, de betalar med tre år av sina liv. Tillsammans med eleverna gör vi en karriärplan redan i årskurs 1, säger Leila Khammari som är rektor för Lichrons Teknikgymnasium i Gnosjö.
NYHET Publicerad:

Tips om offentlig upphandling

OFFENTLIG UPPHANDLING När Tobias Hultström från Carema, ska diskutera entreprenad med intresserade kommunpolitiker händer det ofta att politikerna vill träffas på hemlig plats, helst utanför kommunen.
NYHET Publicerad:

Skattereformer krävs för bibehållet välstånd

UTMANINGEN Skatter och ökat företagande i välfärdssektorn var i fokus när Svenskt Näringsliv inbjöd till Utmaningslunch i Visby. Där väcktes både en rad matnyttiga och radikala tankar kring hur Sverige ska få ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen gör läget svajigt värre

UTMANINGEN Uppförsbacken är brant. Det största problemet är den förlamade kreditgivningen till företag. Men vändningen kommer, konstaterade Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, när han talade vid ett utmanarmöte.
NYHET Publicerad:

En skur av skatteförslag

RUNDABORDSSAMTAL Riskkapitalavdrag, stimulera breddat ägande i kunskapsföretag, inför momssatser som inte missgynnar service. Det var några förslag som företagarna gav riksdagspolitiker när Svenskt Näringsliv bjöd in till rundabordssamtal om skatter.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige klättra i välståndsligan

KOMMENTAREN Reformer har gjort att Sverige klättrat till en tiondeplats i OECD:s välståndsliga. Ytterligare reformer krävs för att vi ska nå femteplatsen. Det är särskilt angeläget nu när krisen har landet i sitt grepp.
NYHET Publicerad:

Tidiga investeringar motverkar lågkonjunkturen

UTMANINGEN Utmaningen begav sig till Sundsvall där företagare och politiker samlats på fashionabla Våningen för att diskutera vägar ut ur lågkonjunkturen.
NYHET Publicerad:

Skatteexperter: Sverige behöver fler ägare

SKATTER Utmaningarna för vårt skattesystem när världen och näringslivet förändras diskuterades när Svenskt Näringslivs skattekommission igår höll sin första hearing med olika skatteexperter.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar sätter fart på det lokala företagsklimatet

UTMANINGEN Kompetenskonton, offentlig-privat samverkan och nya yrkesutbildningar är några strategier som kan hjälpa Sveriges företag att överleva krisen. Detta och hur man bäst får fart på det lokala företagsklimatet diskuterades när företagare i Örnsköldsvik möttes.