Expertgruppen för kvalitet i välfärden

RAPPORT Publicerad
Kvalitetsrekommendationer - Webb.pdf

Kvalitetsrekommendationer - Webb.pdf

Expertgruppen för kvalitetsfrågor är en fristående och oberoende grupp som bildats på uppdrag av Svenskt Näringslivs styrelse för att stödja utvecklingen av kvaliteten inom välfärdsföretagen. Målet är att företagen ska erbjuda en välfärd som präglas av valfrihet, mångfald och hög kvalitet.

I rapporten ger expertgruppen sin samlade bedömning och rekommendationer till främst Vårdföretagarna, Friskolornas riksförbund och deras medlemsföretag om hur kvaliteten i välfärdsverksamhet kan utvecklas och redovisas.

Idag saknas nationell enhetlig redovisning av kvalitet inom välfärden.