SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Finansieringsbehovet i offentlig sektor – skattehöjningar eller….

Den offentliga sektorn, inte minst kommunsektorn, är under hård finansiell press. Demografin gör att fler äldre skall försörjas av färre yngre och till detta kommer de senaste årens flyktingvåg som försvårar ekonomin.

Beräkningar visar att underskottet i kommunerna redan om ett par år kan uppgå till nästan 50 miljarder om inget görs. På längre sikt kan problemen förvärras.

Många ser framtida skattehöjningar som en självklar lösning. Men är det verkligen så? Sverige har redan mycket höga skatter i ett internationellt perspektiv och ytterligare skattehöjningar skulle innebära stora risker för utvecklingen av svensk ekonomi.

Det är sedan länge känt att olika verksamheter sköts olika effektivt i kommunerna, det finns stora och oförklarade kostnadsskillnader. Det finns också stora oförklarade skillnader i kvalitet. Vad kan man säga om den potentialen totalt?

Svenskt Näringsliv har låtit konsultföretaget WSP räkna på den totala effektiviseringspotentialen i kommunerna. Rapporten går igenom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen, individ och familjeomsorg och LSS och sammanställer intervall för en total effektiviseringspotential i nuläget.

Rapporten presenteras på ett seminarium hos Svenskt Näringsliv.

Deltar gör rapportförfattaren Martin Langerö, WSP, Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, Anders Morin, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv, Christian Ekström, VD på Skattebetalarna, Maria Price, projektledare på Rådet för främjande av kommunala analyser, Emil Källström, C, Lars Stjernkvist S och Michaela Fletcher, M, kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Datum och tid

  • Tisdag 24 januari 2017, kl. 14:00 – 16:00

Plats

Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm