Fortsatt låg nivå på kommunernas hemsidor

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSTJÄNSTER Kommunernas hemsidor håller fortfarande inte måttet när det gäller information om valmöjligheter och kvalitet inom skolan, hemtjänsten och äldreomsorgen. 60 procent av kommunerna ger knappt någon information alls, visar Svenskt Näringslivs granskning av samtliga 290 kommuners hemsidor.

Kommunminister Mats Odell

”Det är bra att Svenskt Näringsliv gör detta pionjärarbete”, säger kommunminister Mats Odell om Svenskt Näringslivs granskning av kommunernas hemsidor.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX

– Trots att det har skett en viss förbättring sedan förra året måste resultatet ändå ses som undermåligt, säger Monica Renstig, en av rapportförfattarna.

I granskningen har Svenskt Näringsliv, förutom valmöjligheterna, även tittat på om kvalitetsredovisningar och kundunderökningar finns tillgängliga på nätet och om det går att göra jämförelser mellan olika utförare.

Högsta poäng som gick att uppnå var 21 poäng, men dit nådde inte någon kommun.

Bäst var Nacka kommun på 17 poäng följt av förra årets vinnare, Göteborg, på 15 poäng. På delad tredje plats kom Piteå, Södertälje och Tidaholm, alla på 13 poäng.

I genomsnitt fick landets kommuner bara 3,27 poäng och endast nio kommuner lyckas komma upp i hälften av maxpoängen. Detta är dock en svag förbättring sedan ifjol då 75 procent av kommunerna fick mellan 0-3 poäng.

Stefan Fölster, chefekonom och rapportförfattare, ser flera problem med att hemsidorna är så dåliga.

– Dels är det en rättvisefråga. Om informationen om valmöjligheter och kvalitet inte är lättillänglig får ofta de med hög utbildning och goda kontakter bättre underhandsinformation än personer med lägre utbildning, dels är det en fråga om demokrati. För att kunna rösta på ett bra sätt är det viktigt att veta vad kommunen använder skattepengarna till, säger han.

Stefan Fölster framhåller också att en öppen redovisning av olika verksamheter och deras fördelar och brister bidrar till att driva på utvecklingen i verksamheterna och öka kvaliteten hos utövarna, både kommunala och privata.

Även andra företag i kommunen och näringslivsklimatet brukar utvecklas positivt när kommunen gör öppna kvalitetsredovisningar av sin verksamhet, menar han.

– Ambitionerna spiller ofta över på näringslivet.

En anledning till att kommunerna fortfarande är så dåliga på att ge medborgarna information via hemsidan är bristen på konkurrens, enligt Monica Renstig.

– Kommunernas verksamhet är ännu något av en skyddad verkstad. Konkurrensen mellan olika verksamheter är låg och kommunerna är inte vana vid att se på medborgarna som kunder, säger hon.

Och hon får medhåll av kommunminister Mats Odell, som kommenterade rapporten vid dagens presskonferens.

– Det har varit en hård politisk kamp att överhuvudtaget införa valmöjligheter och alternativa anordnare inom den kommunala sektorn. Och det tar en viss tid innan kundperspektivet får fotfäste, säger han.

Mats Odell väljer dock att framhålla det positiva i granskningen.

– Man kan ju utan underdrift konstatera att den finns en enorm utvecklingspotential i kommunernas kvalitetsredovisning. Samtidigt är det roligt att se att det skett en förbättring, om än från en låg nivå. Därför är det bra att Svenskt Näringsliv gör detta pionjärarbete, säger Mats Odell.

Han tar också fasta på att det är en blandad samlig kommuner på tio-i-topp listan, både storstadskommuner och landsortskommuner och att de är spridda över hela landet, vilket han ser som positivt. Det verkar alltså inte vara en fråga om resurser hur duktig en kommun är utan snarare en fråga om attityd, menar han.

Listan över landets 10 bästa kommuner ser ut så här:2
3
3
3
6
7
7
7
10Göteborg
Piteå
Södertälje
Tidaholm
Ale
Danderyd
Järfälla
Skurup
Sigtuna15
13
13
13
12
11
11
11
10

Plats

1

Kommun

Nacka

Poäng

17

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

KVALITET Sedan cateringfirman Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet mer än halverats och kvaliteten på maten blivit högre. Det som ligger bakom är en mobilapp där elever förbeställer det de vill äta till lunch. Nu äter fler elever lunch – och presterar bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017

VÄLFÄRDEN Närmare en miljard kronor räknar företaget Humana AB med att ha sparat skattebetalarna år 2017 genom att erbjuda bättre och billigare vård och omsorg i förhållande till offentliga alternativ. De stora besparingarna sker inom personlig assistans.
NYHET Publicerad:

"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

OMSORG Många välfärdsföretag drivs av engagerade kvinnor. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar, så skulle branschen lyfta, anser hemtjänstföretagaren Ulrika Odh.
NYHET Publicerad:

Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

KVALITET Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Friskoleforskare lyfter den svenska skolan

KVALITET För att ligga i framkant och inte stagnera drivs Fridaskolornas kvalitetsutveckling via ett eget bolag, Didaktikcentrum. Det ska skapa en positiv oro som genererar utveckling, enligt koncernchefen Malin Johansson. Nu ska även den externa verksamheten stärkas.
NYHET Publicerad:

Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo ersätter läkemedel mot oro och ångest med pratstunder, promenader och musik. "För många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling", säger sjuksköterskan Elin Nilsson.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Högtryck för hälso- och sjukvårdsgalleria

VÄLFÄRD Läkare, fysio- och psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer och labbpersonal är under samma tak i Hermelinen i Luleå. Ett nära samarbete mellan yrkesgrupper leder till att patienten får komma till samma personal i stället för att träffa nya vid varje besök.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver vassa resultatmått”

KVALITET Utbildningskoncernen Academedia har sedan 2014 använt förädlingsvärde som ett kvalitetsmått. Att jämföra elevens resultat från nian med slutbetyget från gymnasiet ger en mer nyanserad bild av en skolas resultat än att bara titta på avgångselevernas snittbetyg, enligt kvalitetschefen Ingela Gullberg.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

”Vi ger föräldrarna trygghet”

VÄLFÄRD För Lillugglans BVC är tillgänglighet och spetskompetens nyckelord. Det är Sveriges enda BVC för barn som är för tidigt födda. ”Vårt mål är trygga föräldrar”, säger vd Marlene Fredin.
NYHET Publicerad:

Privata aktörer påskyndar nya äldreboenden

OMSORG Behovet av äldreboenden ökar dramatiskt framöver. För att möta det bygger omsorgsbolaget Attendo sina egna. Företaget har jobbat upp både expertis och tempo i sitt byggande och står nu för vart femte nytt äldreboende i Sverige.
NYHET Publicerad:

Vinstförbud ökar förlusterna i välfärden

KOMMENTAR Privata välfärdsföretag levererar hög kvalitet på sina tjänster jämfört med offentliga aktörer. Ett vinstförbud medför att många måste avvecklas. Det blir dyrare för skattebetalarna, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

S, V & MP skapar monopolkaos i välfärden

VÄLFÄRD "Regeringen och Vänsterpartiet fullföljer sina planer på att försöka förbjuda företag och innovationer i välfärden. Om de lyckas kommer det att resultera i ett monopolkaos och sänka hela välfärdssektorn", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar till Ardalan Shekarabis (S) och Ali Esbatis (V) debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Privat vs. offentlig välfärd – hur ser kvalitetsskillnaderna ut?

KOMMENTAR Det är svårt att ge en entydig bild av kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Bland annat därför att det beror på vem man frågar, skriver Robert Thorburn, projektledare inom välfärd. För att ge en bättre bild har han sammanställt en rad kvalitetsmätningar och länkar till mer information.
NYHET Publicerad:

Norskt familjeföretag har köpt upp 69 förskolor och skolor – i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Oron är stor bland svenska välfärdsföretagare som vittnar om hur Reepalus vinstförslag kommer att slå. Men hos norska paret Randi och Hans Jacob Sundby finns ingen oro alls. Bara i år har de köpt upp 69 förskolor och skolor i Sverige genom sitt företag Læringsverkstedet.