Privata äldreboenden tvingas bli kommunala med nya regler

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Nya tillståndsregler gör att det som är olagligt för privata äldreboenden blir lagligt för kommunala. Det kan leda till att kommuner tvingas ta över äldreboenden, trots att de saknar resurser. Orättvist och förbryllande, tycker vårdföretag. Även kommuner är tagna på sängen.

Eva Lotta Sandberg Humana

Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef på vårdföretaget Humana ställer sig frågan varför lagstiftaren inte tycker att kommuner behöver leva upp till samma regler.

Kristin Akne.

Kristin Akne, affärsområdeschef vid vårdföretaget Aleris, oroar sig över långa handläggningstider för tillstånd till nya boenden i egen regi.

Sabina Joyau

Sabina Joyau, Vårdföretagarna, konstaterar att många medlemsföretag inte har fått tillräckligt med information om de nya reglerna.

Flera hundra företag som driver äldreboenden på entreprenad kan tvingas lämna tillbaka sina verksamheter till kommunen, som i sin tur kan tvingas driva dem vidare, i vissa fall mot sin vilja. Det är resultatet av det nya regelverk som trädde i kraft den 15 april i år. Regelverket har klubbats igenom i riksdagen på mycket kort tid och både kommuner och vårdföretagare har blivit tagna på sängen.

De nya reglerna kräver att vårdentreprenörer som utför äldreomsorg på kommunens uppdrag ska söka och erhålla tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För att få tillstånd krävs bland annat att byggnaden lever upp till målen.

Men det märkliga är att det bara är privata vårdgivare som behöver tillstånd. Kommunala utförare behöver inte leva upp till samma krav eftersom tillståndsplikten inte gäller dem.

Regelverk bör gälla alla

– Vi välkomnar ett regelverk som säkerställer kvalitativ vård. Men man undrar varför lagstiftaren inte tycker att kommunerna behöver leva upp till samma regler, säger Eva-Lotta Sandberg, som är affärsområdeschef för äldreomsorg på vårdföretaget Humana.

Humana har äldreboenden i hela södra Sverige upp till Gävle. När de själva startar eget boende i egen regi så har de redan tidigare behövt söka tillstånd för sin verksamhet och dessa verksamheter kommer även fortsättningsvis att uppfylla kraven. Däremot kan det bli problem med de boenden de övertagit av kommunen på entreprenad.

– I entreprenader har vi ibland tagit över boenden av kommunen. Dessa boenden finns i byggnader som kommunen äger och/eller förvaltar. Det är dessa som vi nu ska söka tillstånd för och om vi får avslag så måste kommunen ta tillbaka verksamheten. Och då blir den helt plötsligt godkänd och kan fortsätta som innan, eftersom kommunen inte omfattas av reglerna, säger Eva-Lotta Sandberg.

Vad händer med de vårdbehövande?

Det är inte regelverket i sig som bekymrar Eva-Lotta Sandberg, utan orättvisan i att det inte gäller alla verksamheter. Hon undrar varför vården inte ska vara likvärdig för alla.

– Jag tänker i första hand på de vårdbehövande. I en bransch där människors hälsa sätts i första rummet är det oerhört viktigt med ett tydligt regelverk. Men det ska gälla alla äldreboende, oavsett vem som driver dem.

Hon är också bekymrad över de hur vårdbehövande kan komma att drabbas av den osäkerhet som den långa väntetiden innebär medan IVO provar ärendena.

– Tillståndsprövningar kommer att dra ut på tiden. Vad ska vi säga till den äldre människan och hennes anhöriga under den tid det råder osäkerhet huruvida kommunen eller vi ska driva verksamheten?

Nya boenden kan bli försenade

Privata vårdföretaget Aleris, med vårdverksamheter i Sverige, Norge och Danmark, är även de förbluffade över att det som är olagligt under privat vård är lagligt under kommunal.

– Min första tanke var att det är bra att vi har tydliga regler. Ordning och reda är bra. Men när jag insåg att det inte gäller kommunerna tyckte jag att det hela var mycket märkligt, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef för äldreomsorg vid Aleris.

Hon oroar sig också över den anstormning av tillståndsansökningar som nu kan komma att drabba Inspektionen för vård och omsorg, vilken kan komma att förlänga handläggningstiderna för tillstånden till nya boenden i egen regi.

– Det är redan nu hög belastning på IVO med långa köer och ärenden som drar ut på tiden. Om vi inte får tillstånd i tid till våra nya boenden så kan vi inte öppna. Det kommer att drabba de vårdbehövande och deras anhöriga, undrar Kristin Ahne.

Mindre företag svårast drabbade

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna anger att närmare 400 verksamheter kan få svårt att leva upp till de nya reglerna, framförallt vad gäller lokalfrågan.

– IVO kommer få ett mycket omfattande arbete vilket kommer drabba de vårdbehövande i slutändan. Vi får också signaler från kommuner som inte har möjlighet och resurser att överta driften av många äldreboenden, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

De vårdföretagare som får den hårdaste smällen är de mindre entreprenörerna som driver endast ett eller några få boenden.

– Eftersom regelverket har röstats igenom i riksdagen på ovanligt kort tid så finns det en stor informationsbrist i landet. Vi frågade våra medlemsföretag om de var välinformerade om de nya reglerna. Många av dem har ännu inte blivit kontaktade av kommunerna, säger Sabina Joyau.

Henrik Sjögren

Faka

Det är viktigt att du som vårdföretagare håller dig uppdaterad via Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om övergångsregler, sista ansökningsdatum, med mera.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.
NYHET Publicerad:

Pedagoghund får oroliga elever att slappna av

NYTÄNKANDE En dag i veckan följer pedagoghunden Stella med matte, specialpedagogen Marie Drugge, till jobbet på Klaragymnasiet i Karlstad. Med en hund i rummet blir samtalen med eleverna bättre – lugnare, roligare och bättre. ”En hund når fram på ett helt annat sätt”, säger Marie Drugge.
NYHET Publicerad:

På Villa Arelid är det gästerna som styr

VÄLFÄRD De som bor på korttidsboendet Villa Arelid kallas för gäster och här är det deras behov som styr. ”Vi är till för dem – de är inte till för oss. Det är vi som ska ge dem stöd i livet och då är det viktigt att ha rätt perspektiv”, säger grundaren Elisabeth Mila.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017

VÄLFÄRDEN Närmare en miljard kronor räknar företaget Humana AB med att ha sparat skattebetalarna år 2017 genom att erbjuda bättre och billigare vård och omsorg i förhållande till offentliga alternativ. De stora besparingarna sker inom personlig assistans.