Denna fråga är avslutad

Vaxholmsfallet

Efter ett förhandsavgörande från EG-domstolen har den svenska arbetsdomstolen i december 2009 meddelat dom i Vaxholmsfallet.

Det innehåller frågor som är av största vikt för att kunna upprätthålla den fria rörligheten av tjänster. Tydliga och förutsägbara regler ger ökad rörlighet över gränserna. Den rörligheten skapar arbetstillfällen i och utanför Sveriges gränser och hjälper svenska företag att få tillgång till den kompetens som de behöver. Att det finns så få handelshinder som möjligt på den europeiska marknaden är också av avgörande betydelse för de svenska företag som exporterar varor och tjänster dit. Genom denna prövning har våra medlemsföretag fått klarhet i vilka regler som gäller på detta område.