Så mycket begränsar Ilmar Reepalu ditt vinstuttag

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har presenterat sin utredning om vinstbegränsning i företag verksamma inom välfärdssektorn. Den är på över 850 sidor och bitvis mycket teknisk. För många är det svårt att sätta sig in i vad förslaget egentligen skulle innebära för det egna företaget.

Svenskt Näringsliv har därför konstruerat en räknesnurra utifrån utredningens förslag där du matar in uppgifterna från årsredovisningen och får fram vilket rörelseresultat och vilken vinstutdelning som skulle tillåtas.

Det är inte helt enkelt att fylla i räknesnurran. Vill du ha hjälp? Kontakta remisshjalp@svarareepalu.nu.

Svenskt Näringsliv kommer inte använda eller sprida uppgifter som matats in i räknesnurran. Den är endast framtagen för att företagare själva ska se effekten av Välfärdsutredningens förslag.

Detaljerad information finns i Manual till räknesnurran.

Företag och räkenskapsår
Ingående balans
Här ska de totala tillgångarna föras in. Det är den ingående balansen som gäller.
Här ska de totala finansiella anläggningstillgångarna föras in. (Ingående balans)
Här ska eventuella fordringar hos koncern- och intresseföretag föras in. (Ingående balans)
På denna rad förs eventuella kortfristiga placeringar in.(Ingående balans)
Här förs det totala beloppet på kassa och bank in (ingående balans). Räknesnurran beaktar att kassa och bank upp till 10 % av omsättningen anses utgöra rörelsetillgångar.
Samtliga avsättningar i balansräkningen ska föras in på denna rad (ingående balans). Det kan t ex röra sig om pensioner och garantier.
Här förs det totala beloppet för kortfristiga skulder in (ingående balans).
På denna rad ska kortfristiga skulder som är räntebärande föras in (ingående balans). Detta belopp kommer att dras ifrån totalsumman för de kortfristiga skulderna i beräkningen.