Robert Thorburn förklarar Reepalus förslag

TV Publicerad
video spelare

Vad är operativt kapital? Hur beräknas rörelsens resultat? Ilmar reepalus förslag till vinstbegränsning inom välfärden förklaras av Robert Thorburn.