TV Publicerad

Robert Thorburn förklarar Reepalus förslag

Vad är operativt kapital? Hur beräknas rörelsens resultat? Ilmar reepalus förslag till vinstbegränsning inom välfärden förklaras av Robert Thorburn.