TV Publicerad

Tack för alla remissvar om välfärdsutredningen

Carola Lemne vill tacka alla företagare som engagerade sig i regeringens välfärdsutredning.