Brister i domar om F-skattsedel

NYHET Publicerad

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedel. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.

F-skatteprojektet startades 2009. Syftet har varit att studera hur de allmänna förvaltningsdomstolarna , och Skatteverket, behandlar frågor kring bevisningen i processer där rättsverkningarna av ett innehav av F-skattsedel ignoreras.

Av en rapport från Svenskt Näringsliv framgår att Skatteverket i de domar som studerats hävdar att den skattskyldige, uppdragsgivaren, varit delaktig i ett upplägg där så kallade osanna fakturor från en uppdragstagare kostnadsförts. Med utgångspunkt i domskälen har kartlagts hur domstolarna genomfört och redovisat bevisprövningen i dessa fall.

Slutsatsen är att det finns stora brister i dessa avseenden i ett stort antal av de studerade domarna. De brister som uppdagats bekräftar tyvärr vad flera debattörer på sistone redovisat i pressen som sina erfarenheter av förfarandet hos Skatteverket och processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

I rapporten lämnas också konkreta förslag på åtgärder när det gäller domsskrivning och F-skattsedeln som syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet i skatteprocesser och göra F-skattsedeln till det ”körkort för företagare” som varit lagstiftarens avsikt.

I F-skatteprojektet har medverkat docent Roger Persson Österman, Ernst & Young, professor Christer Silfverberg, Stockholms Universitet, skattejuristen Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv, skattejuristen Staffan Renström, Sveriges Byggindustrier samt jur. kand. Eveliina Kiviniemi, Svenskt Näringsliv.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Företagare fick upprättelse

REDOVISNING Skatteverket åkte på pumpen. Anklagelser om falska fakturor i redovisningen hos företagare var felaktig. Det anser landets högsta förvaltningsdomstol.
NYHET Publicerad:

Brister i domar om F-skattsedel

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedeln. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt gav fler företag i Schweiz

SKATTER Att konkurrera om invånare och företagsetableringar med skatter har visat sig framgångsrikt i Schweiz. I Obwalden insåg man att de lokala skatteuttaget måste minskas för att förhindra utflyttning. Exemplet är hämtat från vår "Reformbank" som ger tips på företagande och tillväxt på andra ställen i världen.