Det finns inga hål i skattelagen

NYHET Publicerad

SKATTER Bolagsskatten har bidragit med stora summor till statskassan. Skatteverkets attack i DI klingar därför falskt, anser Johan Fall och Richard Hellenius på Svenskt Näringsliv.

– Företagen betalar många skatter, men den förmodligen tydligaste är den så kallade bolagsskatten, mer formellt juridiska personers inkomstskatt. Om något har statens inkomster från dessa skatter ökat över tiden., säger Johan Fall, ekonom på Svenskt Näringsliv. I det perspektivet klingar dagens uttalanden av skatteverkets Börje Norling i DI falskt.

Svenskt Näringsliv menar att de svenska reglerna för beskattning av aktieinvesteringar inom svenska koncerner utformats mycket medvetet.

– Det har funnits en politisk vilja att skapa ett stabilt regelsystem i dessa delar. Ett bakomliggande syfte torde vara att Sverige ska utgöra ett starkt och trovärdigt alternativ vid beslut om varifrån investeringar ska ske, säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv. Reglerna har också bidragit till att Sverige har tagit större plats på den företagsekonomiska kartan.

Ett införande av begränsningsregler skulle bland annat skada synen på trovärdigheten gällande stabiliteten i det svenska skattesystemet i dessa delar. Det skulle även ytterligare komplicera för svenska internationella koncerner. Mot den bakgrunden kan skatteverkets uttalande om att de eventuellt kommer att föreslå försämringar i avdragsrätten kännas oroande. Några ”hål” eller ”luckor” med allvarlig inverkan på statens skatteintäkter, som inte kan hanteras med redan befintliga regler, finns emellertid inte när man studerar detta noggrannare. Grunden för skatteverket eventuella förslag tycks alltså inte vara solid.

Finansdepartementets prognos ur budgetpropositionen för 2007 pekar på att skatten på företagens vinster i år ger staten inkomster om 96 miljarder kronor, motsvarande 3,4 procent av BNP. Historiskt sett är det de högsta siffrorna som uppmätts, åtminstone sedan nuvarande regelverk introducerades 1991.

Företagens skatt på vinster, andel av BNP (%)

diagram_2006-12-14

Under perioden har en mängd justeringar skett av regelverket. Skattesatsen har justerats, avsättningsmöjligheter har förändrats, andra förändringar har skett med till exempel (engångsvisa) inverkningar på skattebasen etcetera. Figuren ovan uppmärksammar två sådana förändringar. Ur ett övergripande perspektiv har regelverket ändå varit förhållandevis stabilt under perioden.

Variationer i utvecklingen kan ha många andra förklaringar, till exempel underliggande konjunkturutveckling, förskjutningar i i lönsamhet mellan branscher etcetera. Det är vanskligt att dra några mer bestämda slutsatser om utvecklingen på längre sikt. Sammantaget tycks ändå, om något, som om företagens skatt på vinster följer en stigande trend.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Pris till två som förklarar skatterna

SKATTER Skatter är en av våra största utgiftsposter. Men hur fungerar skatter egentligen? Journalisterna Marie Edholm och Hans Strandberg är bra på att förklara det och här därför belönats med Näringslivets Skattedelegations mediapris.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Företagare fick upprättelse

REDOVISNING Skatteverket åkte på pumpen. Anklagelser om falska fakturor i redovisningen hos företagare var felaktig. Det anser landets högsta förvaltningsdomstol.
NYHET Publicerad:

Brister i domar om F-skattsedel

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedeln. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.
NYHET Publicerad:

Skjut upp lagen om kassaregister

KOMMENTAR Flytta fram lagen om kassaregister två år. Då finns det tid att analysera och rätta till reglerna från början, anser företrädare för sju näringslivsorganisationer i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt gav fler företag i Schweiz

SKATTER Att konkurrera om invånare och företagsetableringar med skatter har visat sig framgångsrikt i Schweiz. I Obwalden insåg man att de lokala skatteuttaget måste minskas för att förhindra utflyttning. Exemplet är hämtat från vår "Reformbank" som ger tips på företagande och tillväxt på andra ställen i världen.
NYHET Publicerad:

Förmögenhetsskatten måste bort!

SKATTER Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, uppmanar regeringspartiernas ledare att slopa förmögenhetsskatten. Den försämrar Sveriges konkurrenskraft, anser han.
NYHET Publicerad:

Rabatt ska gälla även hantverkstjänster

KOMMENTAR Skattelättnader för hushållstjänster gör det mindre lockande att anlita svart arbetskraft. Samtidigt skapar det nya arbetstillfällen. Därför bör reglerna även omfatta hantverkstjänster.
NYHET Publicerad:

Det finns inga hål i skattelagen

SKATTER Försämringar i avdragsrätten för företag är oroande. Några ”hål” eller ”luckor” med allvarlig inverkan på statens skatteintäkter finns inte, anser Svenskt Näringsliv.