Skjut upp lagen om kassaregister

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Flytta fram lagen om kassaregister två år. Då finns det tid att analysera och rätta till reglerna från början, anser företrädare för sju näringslivsorganisationer i ett öppet brev till regeringen.

Kassaapparat

Det är kapitalförstöring om moderna kassaregister inte går att uppgradera utan måste skrotas i förtid för att möta lagens krav, anser sju representanter för näringslivet.

Foto: Chris Maluszynski / SvD / SCANPI

Lagen om kassaregister träder i kraft den 1 januari 2010. Den ska försvåra fusk och motverka illojal konkurrens vilket är bra. Alltför många praktiska frågor kring detta är fortfarande olösta. Den djupa krisen, bristande analys av konsekvenserna för företagen och försening av den nya utrustning som krävs, gör att vi riktar en uppmaning till regeringen att flytta fram ikraftträdandet två år.

Genom att skjuta upp lagen finns det tid att analysera och rätta till reglerna från början. Exempelvis måste detaljkraven på information på kassakvitton vara rimliga för småföretag,

Det finns fortfarande inga certifierade kontrollenheter och utbudet av godkända kassaregister är begränsat till några få, dyra modeller. De preciserade krav som ställs på registren och kontrollenheterna är specifikt svenska och innebär att marknaden blir liten och produkterna dyra. Dessutom är det en stor kapitalförstöring om moderna kassaregister inte går att uppgradera utan måste skrotas i förtid för att möta lagens krav.

Den ekonomiska krisen slår hårt mot många. Pressade marginaler innebär att en investering i kassaregister kräver kraftigt ökad försäljning för att inte tära på lönsamheten. Exempel från verkligheten visar att frisören i kvarteret intill skulle behöva klippa ytterligare 800 kunder (vinstpåslag 10 procent), lilla pensionatet i Småland behöver sälja 417 extra övernattningar (vinstpåslag 12 procent), presentaffären vid torget skulle behöva sälja presenter för ytterligare 500 000 kr (vinstpåslag 4 procent) och potatisodlaren på Öland måste odla ytterligare 250 000 kg potatis (pris 4 kronor och vinstpåslag 2 procent) för att kunna investera 20 000 kr i kassaregister och konsulthjälp. Tyvärr pekar försäljningskurvorna nedåt och knappast någon vågar i nuvarande konjunkturläge räkna med en kraftigt ökad försäljning.

Ge företagen en chans att ta sig igenom den ekonomiska krisen utan ytterligare administrativa bördor och andra kostnader som tillkommer för själva investeringen. Vi föreslår att regeringen genomför en konsekvensanalys som på djupet visar på vilka kostnader som följer av kravet på kassaregister. Lagregler och föreskrifter har tagits fram utan att det har gjorts någon analys av helheten. Därmed har både riksdagen och Skatteverket fattat beslut utan att kunna överblicka reglernas effekter för de många företag som berörs.

Flytta därför fram lagens ikraftträdande två år så att de problem som lagstiftningen ställer till med först kan redas ut.

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Företagarna

Eva Karin Hempel
Lantbrukarnas Riksförbund

Dag Klackenberg
Svensk Handel

Dan Brännström
FAR SRS

Krister Andersson
Svenskt Näringsliv

Jens Hedström
Näringslivets Regelnämnd, NNR

Per Åke Eriksson
Fastighetsägarna SverigeFler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Pris till två som förklarar skatterna

SKATTER Skatter är en av våra största utgiftsposter. Men hur fungerar skatter egentligen? Journalisterna Marie Edholm och Hans Strandberg är bra på att förklara det och här därför belönats med Näringslivets Skattedelegations mediapris.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Företagare fick upprättelse

REDOVISNING Skatteverket åkte på pumpen. Anklagelser om falska fakturor i redovisningen hos företagare var felaktig. Det anser landets högsta förvaltningsdomstol.
NYHET Publicerad:

Brister i domar om F-skattsedel

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedeln. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.
NYHET Publicerad:

Skjut upp lagen om kassaregister

KOMMENTAR Flytta fram lagen om kassaregister två år. Då finns det tid att analysera och rätta till reglerna från början, anser företrädare för sju näringslivsorganisationer i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt gav fler företag i Schweiz

SKATTER Att konkurrera om invånare och företagsetableringar med skatter har visat sig framgångsrikt i Schweiz. I Obwalden insåg man att de lokala skatteuttaget måste minskas för att förhindra utflyttning. Exemplet är hämtat från vår "Reformbank" som ger tips på företagande och tillväxt på andra ställen i världen.
NYHET Publicerad:

Förmögenhetsskatten måste bort!

SKATTER Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, uppmanar regeringspartiernas ledare att slopa förmögenhetsskatten. Den försämrar Sveriges konkurrenskraft, anser han.
NYHET Publicerad:

Rabatt ska gälla även hantverkstjänster

KOMMENTAR Skattelättnader för hushållstjänster gör det mindre lockande att anlita svart arbetskraft. Samtidigt skapar det nya arbetstillfällen. Därför bör reglerna även omfatta hantverkstjänster.
NYHET Publicerad:

Det finns inga hål i skattelagen

SKATTER Försämringar i avdragsrätten för företag är oroande. Några ”hål” eller ”luckor” med allvarlig inverkan på statens skatteintäkter finns inte, anser Svenskt Näringsliv.